settings icon
share icon
Câu hỏi

Thần học Kinh Thánh là gì?

Trả lời


Thần học Kinh Thánh là nghiên cứu về các giáo lý của Kinh Thánh, được sắp xếp theo niên đại và bối cảnh lịch sử của chúng. Trái ngược với thần học hệ thống, là phân loại giáo lý theo các chủ đề cụ thể, thần học Kinh Thánh cho thấy sự bày tỏ về sự mặc khải của Chúa khi nó tiến triển xuyên suốt lịch sử. Thần học Kinh Thánh có thể tìm cách cô lập và diễn tả các giáo lý thần học của một phần cụ thể của Kinh Thánh, như thần học của Ngũ kinh (năm sách đầu tiên của Cựu Ước) hoặc thần học có trong các sách của Giăng, v...v.... Hoặc nó có thể tập trung vào một khoảng thời gian cụ thể, như thần học của những năm vương quốc thống nhất. Một nhánh khác của thần học Kinh Thánh có thể nghiên cứu một mô típ hoặc chủ đề cụ thể trong Kinh Thánh: một nghiên cứu về "dân sót", ví dụ, có thể tìm hiểu làm thế nào mô típ đó được giới thiệu và phát triển trong Kinh Thánh.

Nhiều người công nhận J. P. Gabler, một học giả Kinh Thánh người Đức, với việc bắt đầu lĩnh vực thần học Kinh Thánh. Khi ông được tấn phong chức giáo sư vào năm 1787, Gabler kêu gọi một sự phân biệt rõ ràng giữa thần học giáo điều (hệ thống hoặc giáo lý) và thần học Kinh Thánh. Đối với Gabler, thần học Kinh Thánh phải hoàn toàn là một nghiên cứu lịch sử về điều đã được tin và dạy trong các thời kỳ khác nhau của lịch sử Kinh Thánh, không phụ thuộc vào các giáo phái, giáo lý, triết học hay văn hóa hiện đại. Nói chung, các nguyên tắc mà Gabler tán thành là chính xác, và ông đã ảnh hưởng đến sự phát triển của thần học Kinh Thánh trong nhiều năm tới.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng không có thứ gọi là nghiên cứu Kinh Thánh với tính khách quan hoàn toàn. Mỗi thông dịch viên mang đến những giả định nhất định cho nhiệm vụ. Những thành kiến này có ảnh hưởng đáng kể đến quá trình diễn giải Kinh Thánh. Kết quả là, lĩnh vực thần học Kinh Thánh được kiểm tra đa dạng với mọi ý kiến có thể tưởng tượng và sự biến đổi của những gì Kinh Thánh dạy. Thần học Kinh Thánh hoàn toàn phụ thuộc vào những sự chú giải của nhà thần học. Các phương pháp được sử dụng trong việc giải thích Kinh Thánh rất quan trọng đối với thần học Kinh Thánh. Thần học Kinh Thánh của một người có thể không tốt hơn các phương pháp mà người đó sử dụng để giải thích Kinh Thánh.

Đây là một sự khác biệt cơ bản giữa thần học hệ thống và thần học Kinh Thánh: thần học hệ thống hỏi, "Tổng thể Kinh Thánh nói gì về các thiên sứ?" và sau đó kiểm tra từng phân đoạn có liên quan đến các thiên sứ, rút ra kết luận và sắp xếp tất cả các thông tin thành một nhóm lẽ thật được gọi là "thiên sứ học". Sản phẩm cuối cùng là toàn bộ lẽ thật đã được mặc khải của Chúa về chủ đề này từ Sáng thế ký cho đến Khải huyền.

Thần học Kinh Thánh hỏi, "Sự hiểu biết của chúng ta về các thiên sứ được phát triển như thế nào trong suốt lịch sử Kinh Thánh?" và sau đó bắt đầu với sự giảng dạy của Ngũ kinh về các thiên sứ và lần theo sự mặc khải tăng dần của Chúa về những sinh vật này xuyên suốt Kinh Thánh. Trên đường đi, nhà thần học Kinh Thánh rút ra những kết luận về cách mọi người nghĩ về các thiên sứ có thể đã thay đổi khi ngày càng nhiều sự thật được tiết lộ. Tất nhiên, kết luận của một nghiên cứu như vậy là một sự hiểu biết về những gì Kinh Thánh nói về các thiên sứ, nhưng nó cũng đặt những kiến thức đó trong bối cảnh của "bức tranh lớn hơn" của sự mặc khải tổng thể của Chúa. Thần học Kinh Thánh giúp chúng ta xem Kinh Thánh là một khối thống nhất, chứ không phải là một tập hợp các điểm giáo lý không liên quan.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Thần học Kinh Thánh là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries