settings icon
share icon
Câu hỏi

Thần học Cựu Ước là gì?

Trả lời


Thần học Cựu Ước là nghiên cứu về những gì Chúa đã mặc khải về chính Ngài trong Cựu Ước. Hệ thống thần học Cựu Ước lấy những sự thật khác nhau mà các sách trong Cựu Ước dạy chúng ta về Chúa và trình bày chúng một cách có tổ chức. Sự mặc khải của Chúa về chính Ngài bắt đầu trong Sáng thế ký 1:1, "Ban đầu, Đức Chúa Trời sáng tạo trời và đất". Giả định của Chúa và công việc sáng tạo của Ngài là điều mà tất cả các tín hữu chấp nhận bởi đức tin và được nhấn mạnh xuyên suốt Kinh Thánh từ Sáng thế ký đến Khải Huyền.

Thần học Cựu Ước là một nghiên cứu phong phú và bổ ích về những gì Chúa mặc khải về chính Ngài, tính cách của Ngài, thuộc tính của Ngài, v.v., trong Cựu Ước. Cựu Ước tập trung chủ yếu vào mối quan hệ của Chúa với người Do Thái, bắt đầu bằng lời kêu gọi của Ngài dành cho Áp-ra-ham trong Sáng thế ký 12. Ngài chọn Y-sơ-ra-ên và kết ước với họ với mục đích chuyển thông điệp của Ngài đến thế giới và cuối cùng đưa Đấng cứu thế (Mê-si-a) đến cứu chúng ta khỏi tội lỗi của chúng ta. Thông qua mối quan hệ của Ngài với người Do Thái, Chúa ban phước cho toàn thế giới (Sáng thế ký 12:3). Cựu Ước ghi lại sự mặc khải tăng dần của Chúa về chính Ngài, đặc biệt đối với những người được Ngài chọn mà cả với những người thuộc di sản của Dân ngoại, để chúng ta có thể học biết Ngài là ai và kế hoạch của Ngài trên thế giới. Vào trọng tâm chính của Cựu Ước được dệt nên ý tưởng về một giao ước giữa Chúa và con người: lần đầu tiên được thực hiện với A-đam và những người khác với Nô-ê, Áp-ra-ham, dân tộc Y-sơ-ra-ên và Đa-vít.

Thần học Cựu Ước là nền tảng cho sự hiểu biết của chúng ta về Chúa và mục đích của Ngài trên thế giới. Hạt giống của các giáo lý về sự chuộc tội, sự cứu rỗi, sự lựa chọn, sự thánh thiện, lòng thương xót, sự phán xét và sự tha thứ đều được tìm thấy trong Cựu Ước. Nghiên cứu về thần học Cựu Ước bao gồm một cái nhìn về thần học phù hợp, nhân chủng học và lai thế học, trong số các môn học quan trọng khác.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Thần học Cựu Ước là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries