settings icon
share icon
Câu hỏi

Suy gẫm thuộc linh là gì?

Trả lời


Suy gẫm thuộc linh là một sự thực hành cực kỳ nguy hiểm cho bất kì người nào muốn sống một đời sống theo Kinh thánh và đặt Chúa là trọng tâm. Nó hầu như gắn liền với phong trào Hội thánh mới nổi, là một phong trào đầy dẫy những sự giảng dạy sai trật. Nó được thực hành bởi nhiều nhóm khác nhau mà có ít sự liên kết với Cơ Đốc giáo.

Theo thông lệ, suy gẫm thuộc linh trước hết là đặt trọng tâm vào sự suy gẫm, dù cho đó không phải là sự suy gẫm theo quan điểm Kinh thánh. Những phân đoạn như Giô-suê 1:8 thực sự khích lệ chúng ta suy gẫm: "Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong, vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước." Trọng tâm của sự suy gẫm được nhắc đến ở đây là Lời Chúa. Đối với cầu nguyện suy gẫm, theo nghĩa đen là không tập trung vào bất cứ điều gì ngoài sự suy gẫm. Người thực hành suy gẫm thuộc linh được thúc đẩy xóa rỗng hoàn toàn tâm trí của mình, chỉ "hiện diện" ở đó thôi. Cứ cho là điều này giúp một người khám phá một kinh nghiệm thuộc linh lớn hơn. Tuy nhiên, theo Kinh thánh chúng ta được khích lệ biến hóa tâm trí mình theo tâm trí của Đấng Christ, để có được tâm trí giống Ngài. Xóa rỗng tâm trí của chúng ta là hoàn toàn trái ngược với sự biến đổi tích cực và có nhận thức như vậy.

Cầu nguyện suy gẫm cũng khuyến khích việc theo đuổi một kinh nghiệm thần bí với Chúa. Thần bí học là một niềm tin cho rằng sự hiểu biết về Chúa, chân lý thuộc linh và thực tế cơ bản có thể đạt được thông qua kinh nghiệm chủ quan. Nó nhấn mạnh vào sự hiểu biết theo kinh nghiệm mà làm tiêu mòn thẩm quyền của Kinh thánh. Chúng ta biết về Chúa dựa theo Lời Ngài. "Cả Kinh thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành" (II Ti-mô-thê 3:16-17). Lời Chúa là đầy đủ. Không có lý do gì để tin rằng Chúa thêm những sự giảng dạy hay chân lý vào Lời Ngài thông qua những kinh nghiệm thần bí. Thay vì vậy, niềm tin và điều chúng ta biết về Chúa được dựa trên sự thật.

Trên trang chủ của Suy gẫm thuộc linh có ghi tóm tắt như vầy: "Chúng tôi có nguồn gốc từ nhiều nền tảng của tôn giáo và thế tục và mỗi chúng tôi cố gắng làm giàu chuyến hành trình của mình thông qua sự thực hành thuộc linh và học biết về những truyền thống thuộc linh vĩ đại của thế giới. Chúng tôi mong ước đến gần hơn với Thần linh yêu thương, là điều được bày tỏ cho mọi vật và thôi thúc lòng thương cảm của chúng tôi cho mọi người." Những mục đích như vậy chắc chắn không phải là điều mà Kinh thánh nói đến. Học biết về "những truyền thống thuộc linh" của thế giới là một sự thực hành vô ích bởi vì bất cứ truyền thống thuộc linh nào khác ngoài việc tôn cao Đấng Christ thì đều là giả dối. Cách duy nhất để đến gần hơn với Chúa là thông qua con đường mà Ngài đã thiết lập đó chính là Chúa Giê-xu Christ và Lời Ngài.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Suy gẫm thuộc linh là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries