settings icon
share icon
Câu hỏi

Kinh Thánh nói gì về sự kiên trì?

Trả lời


Kinh Thánh nói nhiều về sự kiên trì trong nhiều bối cảnh khác nhau. Rõ ràng, Kinh Thánh dạy rằng những ai “chiến thắng” và kiên trì trong đức tin sẽ được hưởng sự sống đời đời (Khải Huyền 2:7). Lẽ thật này cũng được bày tỏ trong Cô-lô-se 1:23, trong đó chúng ta thấy rằng người ta sẽ thánh khiết, không chỗ trách được, “miễn là anh em tin Chúa cách vững vàng không núng, chẳng hề dời khỏi sự trông cậy đã truyền ra bởi đạo Tin Lành mà anh em đã nghe.” Vì vậy, tất cả Cơ Đốc nhân nên đồng ý rằng những người được cứu cuối cùng là những người kiên trì và tiếp tục tin vào Phúc Âm.

Có hai quan điểm rất khác nhau về vấn đề sự kiên trì của các thánh đồ giữa vòng các Cơ Đốc nhân. Đầu tiên là quan điểm của người Arminian cho rằng tín đồ thật của Đấng Christ có thể quay lưng lại với Đức Chúa Trời và không kiên trì. Điều này phù hợp với khái niệm về sự cứu rỗi lấy “ý chí tự do” của con người làm trung tâm. Điều nhất quán về mặt logic là, nếu sự lựa chọn “ý chí tự do” của con người là yếu tố quyết định sự cứu rỗi của họ, thì sau đó con người đó cũng có thể chọn từ chối Đức Chúa Trời và do đó đánh mất sự cứu rỗi của mình.

Tuy nhiên, Kinh Thánh dạy rõ ràng rằng chúng ta được “tái sinh” bởi Đức Thánh Linh, dẫn đến việc chúng ta tin nơi Đấng Christ. Tất cả những người được “tái sinh” đều có sự an toàn vĩnh cửu và sẽ kiên trì. Giáo lý về sự kiên trì của các thánh đồ dựa trên lời hứa rằng “Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em, sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Jêsus Christ.” (Phi-líp 1:6) và lời phán của Chúa Giê-su rằng “Phàm những kẻ Cha cho ta sẽ đến cùng ta", và "hễ sự gì Ngài đã ban cho ta, thì ta chớ làm mất” (Giăng 6:37, 39).

Ngoài khái niệm về sự kiên trì liên quan đến sự cứu rỗi, có những lời khuyên trong Kinh thánh để kiên trì trong đời sống Cơ đốc nhân. Trong thư mục vụ gửi Ti-mô-thê, sứ đồ Phao-lô nhắc nhở vị mục sư trẻ tuổi “Hãy giữ chính mình con và sự dạy dỗ của con; phải bền đỗ trong mọi sự đó, vì làm như vậy thì con và kẻ nghe con sẽ được cứu” (1 Ti-mô-thê 4:16). Bản chất của Ti-mô-thê là một người tin kính, và giáo lý của ông vững chắc, dựa vào Kinh Thánh. Phao-lô đã cảnh báo ông hãy theo dõi kỹ cả hai điều này và kiên trì trong chúng — và đây là lời cảnh báo cho tất cả Cơ Đốc nhân — sự kiên trì trong đời sống tin kính và tin vào lẽ thật luôn đi kèm với sự cải đạo thực sự (Giăng 8:31; Rô-ma 2:7).

Những lời khuyên khác để kiên trì trong đời sống tín đồ Đấng Christ đến từ Gia-cơ, người cảnh báo chúng ta phải “làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ” bởi vì những người nghe mà không làm theo là “lừa dối chính mình”. “Nhưng kẻ nào xét kỹ luật pháp trọn vẹn, là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời” (Gia-cơ 1:22-24). Ý nghĩa ở đây là Cơ Đốc nhân kiên trì trong sự tin kính và các kỷ luật thuộc linh sẽ được ban phước trong chính hành động kiên trì đó. Chúng ta càng kiên trì trong đời sống Cơ Đốc nhân, Đức Chúa Trời càng ban phước lành cho chúng ta, do đó giúp chúng ta tiếp tục kiên trì. Tác giả Thi Thiên nhắc nhở chúng ta rằng kiên trì trong đời sống Cơ Đốc nhân sẽ nhận được phần thưởng lớn. Khi tuân giữ các điều răn của Đức Chúa Trời, linh hồn chúng ta được “phần thưởng lớn” (Thi-thiên 19:11), sự bình an trong tâm hồn, lương tâm trong sáng và lời chứng cho thế gian hùng hồn hơn là lời nói.

Gia-cơ cũng khuyên chúng ta hãy kiên trì “thử thách” vì những ai kiên trì sẽ được ban phước và sẽ nhận được “mão triều thiên của sự sống” mà Đức Chúa Trời đã hứa (Gia-cơ 1:12). Giống như tín đồ chân chính sẽ được bảo đảm vĩnh viễn trong sự cứu rỗi của mình, đức tin của người ấy cũng sẽ kiên trì trong hoạn nạn, bệnh tật, bắt bớ và những thử thách khác trong cuộc sống xảy đến với tất cả những người tin Chúa. Nếu chúng ta muốn sống cuộc đời tin kính trong Đấng Christ, chúng ta sẽ bị bắt bớ (2 Ti-mô-thê 3:12), nhưng các tín hữu sẽ kiên trì, được gìn giữ bởi quyền năng của Đức Thánh Linh, là Đấng bảo đảm cho sự cứu rỗi của chúng ta và là Đấng sẽ giữ cho chúng ta “vững bền cho đến cuối cùng,” hãy kiên trì để chúng ta sẽ “khỏi bị quở trách trong ngày của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta” (1 Cô-rinh-tô 1:8).

English

Trở lại trang chủ tiếng Việt

Kinh Thánh nói gì về sự kiên trì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries