settings icon
share icon
Câu hỏi

Đâu là sự khác biệt giữa ân tứ thuộc linh và năng lực?

Trả lời


Có những điểm giống và khác nhau giữa năng lực và ân tứ. Cả hai đều là những món quà đến từ Chúa. Cả hai đều được lớn mạnh qua thời gian sử dụng. Cả hai đều được ban cho để dùng trong việc phục vụ người khác, không phải cho mục đích ích kỷ cá nhân. Đầu tiên, trong 1 Cô-rin-tô 12:7 nói rằng ân tứ được ban cho để làm lợi cho người khác không phải cho bản thân chúng ta. Chúng ta nên sử dụng những điều được ban cho này để phục vụ hai mạng lệnh lớn nhất mà Chúa kêu gọi, yêu Chúa và yêu người. Nhưng các ân tứ và năng lực khác nhau được ban cho những người khác nhau tại các thời điểm khác nhau. Một người (chưa kể đến niềm tin của anh ta trong Chúa hay trong đấng Christ) được ban cho một năng lực thiên bẩm như là kết quả của di truyền học (một vài người có thiên bẩm trong âm nhạc, hội họa hoặc toán học) và môi trường xung quanh (lớn lên trong một gia đình có truyền thống âm nhạc sẽ thúc đẩy trẻ em phát triển năng khiếu âm nhạc), nhưng vì Chúa muốn ban cho một vài người nhât định một số năng lực nhất định (chẳng hạn Bết-sa-lê-ên trong Xuất hành 31-1-6). Ân tứ thuộc linh được ban cho tất cả tín đồ bởi đức Thánh Linh (Rô-ma 12:3, 6) tại thời điểm họ đặt đức tin nơi đấng Christ để tội lỗi mình được tha. Tại thời điểm đó, đức Thánh Linh ban cho tín đồ ân tứ mà Ngài muốn tín đồ có (1 Cô-rin-tô 12:11).

Rô-ma 12:3-8 liệt kê các ân tứ thuộc linh như sau: tiên tri, phục vụ người khác (nói chung), dạy dỗ, khích lệ, rộng rãi ban cho, lãnh đạo, và thương xót. 1 Cô-rinh-tô Nhất 12:8-11 liệt kê các ân tứ như là nói lời khôn ngoan (khả năng thông tri “sự khôn ngoan thuộc linh” – isn’t this better?), lời nói tri thức (khả năng thông tri các tri thức ứng dụng), đức tin (ơn trung tín để đặc biệt nương cậy nơi Chúa, làm phép lạ, nói tiên tri, phân biệt các linh, nói tiếng lạ (khả năng nói một ngôn ngữ mà chưa từng học), và thong giải tiếng lạ. Danh sách liệt kê thứ 3 về các ân tứ có thể được thấy trong Ê-phê-sô 4:10-12, nói đến việc Chúa ban cho hội thánh của Ngài các sứ đồ, các nhà tiên tri, các thầy truyền đạo, các thầy dạy. Ta dễ đặt câu hỏi rằng vậy có bao nhiêu ân tứ thuộc linh, vì không có hai danh sách nào trùng nhau. Có thể rằng, các danh sách được liệt kê trong Kinh thánh không phải là tất cả, mà có những ân tứ thuộc linh khác ngoài những ân tứ được kể đến.

Khác với việc chúng ta có thể phát triển tài năng và sau đó định hướng nghề nghiệp hay sở thích theo đó, các ân tứ thuộc linh được ban cho bởi đức Thánh Linh để xây dựng hội thánh của đấng Christ. Trong đó, các Cơ đốc nhân đều đóng góp một phần tích cực vào sự lớn mạnh của phúc âm của đấng Christ. Tất cả được kêu gọi và trang bị để dự phần trong “công tác phục vụ” (Ê-phê-sô 4:12). Tất cả được ban cho các ân tứ để có thể đóng góp xứng đáng với sự cứu chuộc đấng Christ đã làm cho họ. Qua đó, chúng ta cũng tìm thấy được sự trọn vẹn trong đời sống của mình qua các công việc làm cho đấng Christ. Về phần mình, các lãnh đạo hội thánh được giao việc giúp đỡ xây dựng các thánh đồ để họ có thể được trang bị hơn nữa cho các mục sự mà Chúa kêu gọi họ. Kết quả của các ân tứ thánh linh hướng tới là để toàn bộ hội thánh có thể lớn lên, được vững mạnh bởi sự hiệp sức của từng cá thể trong đấng Christ.

Tổng kết lại, sự khác biệt giữa ân tứ thánh linh và tài năng là: 1) Tài năng là kết quả của di truyền và/kết hợp với tập luyện, trong khi đó ân tứ thánh linh là kết quả của năng quyền của đức Thánh Linh. 2) Ai cũng có thể có tài năng, dù là Cơ đốc nhân hay không, trong khi ân tứ thánh linh chỉ có các Cơ đốc nhân mới có được. 3) Chúng ta nên dành cả ân tứ và tài năng cho vinh hiển của Chúa và phục vụ người. Tài năng đôi khi được dùng trong những mục đích không thuộc linh, tuy nhiên ân tứ thánh linh được chuyên biệt cho các mục đích thuộc linh.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Đâu là sự khác biệt giữa ân tứ thuộc linh và năng lực?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries