settings icon
share icon
Câu hỏi

Sứ Đồ Phao-Lô đã chết như thế nào?

Trả lời


Kinh thánh không nói Sứ đồ Phao-lô đã chết như thế nào. Trong thư 2 Ti-mô-thê 4:6-8, dường như Phao-lô đã đoán trước sự chết của mình sắp đến: “Về phần ta, ta đang bị đổ ra làm lễ quán, kỳ qua đời của ta gần rồi. Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta, Chúa là Đấng quan án công bình, sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày ấy, không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài” (so sánh Hê-bơ-ro 9:28).

Thư 2 Ti-mô-thê đã được viết trong lúc Phao-lô ở tù lần thứ hai từ năm 64 đến 67 SC. Có vài truyền thống Cơ-đốc khác nhau liên quan đến việc Phao-lô đã chết như thế nào, nhưng truyền thống được chấp nhận nhiều nhất là bút tích của Eusebius, một sử-gia của hội thánh đầu tiên. Eusebius công bố rằng Phao-lô đã bị xử trảm (chém đầu) theo lệnh của hoàng đế La-mã Nê-rô hoặc một trong những thuộc cấp của ông ta. Sự tử đạo của Phao-lô xảy ra không lâu sau khi thành Rô-ma bị hỏa hoạn—một sự kiện mà Nê-rô đã đổ lỗi cho những Cơ-đốc-nhân.

Có khả năng Sứ đồ Phi-e-rơ cũng tử đạo cùng thời gian ấy, trong thời kỳ bắt bớ đầu tiên của Cơ-đốc-nhân. Truyền thống cho biết Phi-e-rơ đã bị đóng đinh ngược và Phao-lô đã bị chặt đầu vì thật ra ông là một công dân La-mã (Công-vụ 22:28), và công dân La-mã thường được miễn án đóng đinh.

Không thể đánh giá độ chính xác của truyền thống này. Một lần nữa, Kinh Thánh đã không ghi lại Phao-lô đã chết như thế nào, như vậy không có cách nào để chắc chắn những hoàn cảnh liên quan đến cái chết của ông. Nhưng từ tất cả những dấu hiệu, ông đã chết vì đức tin của mình, chúng ta biết ông đã sẵn sàng chết vì Đấng Christ (Công-vụ 21:13), và Đức Chúa Giê-xu cũng đã báo trước rằng Phao-lô sẽ phải chịu khổ vì danh của Đấng Christ (Công-vụ 9:16). Dựa cơ sở vào những gì sách Công Vụ Các Sứ Đồ đã ghi lại cuộc đời của Phao-lô, chúng ta có thể giả định rằng ông đã chết vì công bố phúc âm của Đấng Christ, cho đến hơi thở cuối cùng là một nhân chứng cho lẽ thật để mọi người được tự do.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Sứ Đồ Phao-Lô đã chết như thế nào?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries