settings icon
share icon
Câu hỏi

Kinh Thánh nói gì về phép cắt bì? Quan điểm của Cơ Đốc nhân về phép cắt bì?

Trả lời


Cắt bì tức là cắt phần da bọc chung quanh quy đầu của người nam. Từ cắt bao quy đầu có nghĩa đen là “cắt xung quanh”. Phép cắt bì là một nghi thức tôn giáo, tất cả con cháu của Áp-ra-ham phải cắt bì để biểu thị giao ước mà Đức Chúa Trời đã lập với ông (Sáng thế ký 17: 9–14; Công vụ 7: 8). Luật pháp Môi-se cũng đã nhắc đến luật lệ này (Lê-vi Ký 12: 2–3), và người Do Thái trong suốt nhiều thế kỷ đã tiếp tục thi hành phép cắt bì (Giô-suê 5: 2–3; Lu-ca 1:59; Công vụ 16: 3; Phi-líp 3: 5). Có nhiều vấn đề khác nhau liên quan đến thắc mắc rằng nam giới ngày nay có nên cắt bao quy đầu hay không. Vấn đề thứ nhất liên quan đến giáo lý là Kinh Thánh nói gì về phép cắt bì? Một vấn đề nữa là về vấn đề sức khỏe, nam giới có nên cắt bao quy đầu không? Quan điểm của Cơ đốc giáo về phép cắt bì có lẽ được mô tả tốt nhất là khi kết hợp cả hai.

Liên quan đến vấn đề thứ nhất, Cơ đốc nhân thời Tân ước không còn theo Luật Cựu Ước nữa, và cắt bì không còn là luật lệ bắt buộc. Dẫn chứng được tìm thấy trong một số đoạn Kinh Thánh Tân ước, như Công vụ các Sứ đồ 15; Ga-la-ti 2:1–3; 5: 1–11; 6:11–16; 1 Cô-rinh-tô 7:17–20; Cô-lô-se 2:8–12; và Phi-líp 3:1–3. Như những phân đoạn Kinh Thánh này đã trình bày, được tự do khỏi tội lỗi là kết quả của đức tin nơi Đấng Christ; hay nói cách khác là nhờ vào công tác đã hoàn thành của Đấng Christ trên thập tự giá mà chúng ta được cứu, chứ không phải bởi việc chúng ta tuân theo một nghi thức nào đó. Ngay cả Luật pháp cũng thừa nhận rằng chỉ việc cắt bì thôi là không đủ để làm vui lòng Đức Chúa Trời, mà điều Chúa cần là chúng ta phải “cắt bì lòng anh em” (Phục truyền luật lệ ký 10:16; xem thêm trong Rô-ma 2:29). Trong công tác cứu rỗi, các công việc của xác thịt chẳng đem lại kết quả gì (xem thêm trong Ga-la-ti 2:16).

Trong Công vụ các sứ đồ 16:3, Phao-lô có một người trợ giúp truyền giáo là Ti-mô-thê, và đã cắt bì. Ti-mô-thê là người lai Do Thái, và Phao-lô đã cắt bì cho ông để ông không bị cản trở khi họ tìm cách tiếp cận với những người Do Thái chưa được cứu. Mặc dù Đức Chúa Trời không yêu cầu Ti-mô-thê phải cắt bì, nhưng đó là điều ông sẵn lòng làm vì lợi ích của người Do Thái. Tuy nhiên, như Phao-lô nói rõ ràng trong Ga-la-ti, phép cắt bì không giúp ích gì cho sự cứu rỗi hay sự nên thánh trong Đấng Christ. Tất nhiên, việc xảy ra với Ti-mô-thê không thể áp dụng cho ngày nay vì Cơ Đốc Nhân không cần phải cắt bì để tiếp cận những người không tin Chúa, dù là người Do Thái hay dân ngoại. Một lần nữa, phép cắt bì trong lòng mới là quan trọng.

Có những vấn đề thực tế liên quan đến phép cắt bì. Một số cha mẹ đã cắt bao quy đầu cho con trai của họ để chúng trông giống như tất cả những người nam khác trong nền văn hóa của họ. Một số bậc cha mẹ lo ngại rằng một ngày nào đó con trai của họ sẽ ở trong phòng thay đồ và thấy mình khác với mọi người. Tuy nhiên, ở một số nền văn hóa, nam giới thường không cắt bao quy đầu. Ngoài ra, còn có vấn đề về sức khỏe. Cũng có sự tranh cãi giữa các bác sĩ về việc liệu cắt bao quy đầu có mang lại lợi ích gì cho sức khỏe hay không. Bất kỳ cha mẹ nào quan tâm đến sức khỏe thì nên nói chuyện với bác sĩ về vấn đề này.

English

Trở lại trang chủ tiếng Việt

Kinh Thánh nói gì về phép cắt bì? Quan điểm của Cơ Đốc nhân về phép cắt bì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries