settings icon
share icon
Câu hỏi

Chúa Trời có hình phạt chúng ta khi chúng ta phạm tội không?

Trả lời


Đối với những người tin vào Chúa Jesus, tất cả tội lỗi của chúng ta trong quá khứ, hiện tại và tương lai đã bị hình phạt trên thập tự giá rồi (Hê-bơ-rơ 10:14; I Phi-e-rơ 2:24). Là Cơ đốc nhân, chúng ta sẽ không bao giờ bị hình phạt vì tội lỗi. Điều đó đã được thực hiện một lần cho tất cả “Hiện nay, chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jesus Christ” (Rô-ma 8:1).

Khi một tội nhân thật sự bằng lòng tin nhận Đức Chúa Giê-su làm Cứu Chúa của mình, thì người đó từ địa vị hư mất, con của thế gian, trở nên con cái của Đức Chúa Trời (Giăng 1:12). Hơn nữa, Chúa còn ban cho người đó nhận được sự cứu chuộc tức là sự sống đời đời (Giăng 3:16), và người đó là người được ở trong Chúa, và được dựng nên mới (II Cô-rinh-tô 5:17).

Khi đó đời sống của người được dựng nên mới không hành động theo tánh xác thịt (Ga-la-ti 5:19-21; so sánh Rô-ma 6:1) mà biểu hiện bằng những trái của Thánh Linh (Ga-la-ti 5:22) thì lúc đó mới “…chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jesus Christ” (Rôma 8:1).

Cho nên lời Chúa trong I Giăng 3:6 đã khẳng định “Ai ở trong Ngài thì không phạm tội; còn ai phạm tội thì chẳng từng thấy Ngài và chẳng từng biết Ngài.”

Tuy nhiên, sau khi được cứu rồi mà Cơ đốc nhân còn phạm tội thì vẫn bị Chúa sửa phạt “Vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu. Hễ ai mà Ngài nhận làm con thì cho roi cho vọt…Vả, cha về phần xác theo ý mình mà sửa phạt chúng ta tạm thời, nhưng Đức Chúa Trời vì ích cho chúng ta mà sửa phạt, để khiến chúng ta được dự phần trong sự thánh khiết Ngài” (Hê-bơ-rơ 12:6;10). Khải huyền 3:19 cũng nói “Phàm những kẻ ta yêu thì ta quở trách sửa phạt; vậy hãy có lòng sốt sắng, và ăn năn đi” chứ không phải sẵn sàng phạm tội mà không có hình phạt nào và không sợ gì cả.

Thời Tân Ước là thời kỳ ân điển, ai tin Chúa thì mọi tội trong quá khứ và hiện tại đã được huyết của Chúa Giê-xu rửa sạch trên thập tự giá. Thế nhưng tương lai người ấy phạm tội thì sao? Khi một người phạm tội, nếu người đó ăn năn từ bỏ thì Chúa sẽ tha tội cho người đó, nhưng người phạm tội phải gánh hậu quả mà tội lỗi mà người đó đã gây ra. Ví dụ nếu người đó giết người thì cho dù anh có ăn năn với Chúa và được Chúa tha tội nhưng anh vẫn phải chịu hình phạt theo luật pháp của đời này đó là bị xử bắn hoặc tiêm thuốc độc, đây là hậu quả của tội lỗi anh gây ra và anh phải chịu.

Ví dụ: Trường hợp của tên cướp cùng bị đóng đinh bên hữu Chúa Giê-xu là một minh chứng, khi anh tin nhận Chúa thì Chúa phán rằng: “Hôm nay người sẽ ở trong nơi Pa-ra-đi” (Lu-ca 23:29-43). Chúa Giê-xu đã tha tội và anh được hưởng sự sống đời đời. Tuy nhiên tên trộm cướp đó vẫn bị hình phạt theo luật của đời này, Chúa không có giải cứu anh xuống khỏi thập tự vì đó là hậu quả của tội lỗi mà anh phải gánh (Giăng 19:31-32).

Đức Chúa Trời là Đấng thánh khiết tuyệt đối, Ngài không chấp nhận tội lỗi, khi một người đã tin Chúa rồi mà phạm tội thì người đó phải ăn năn từ bỏ ngay lập tức và chắc chắn vẫn sẽ phải nhận lấy những hậu quả do tội lỗi gây ra, nhưng nếu một người đã tin Chúa rồi mà cố ý, cố tình phạm tội thì Chúa tuyên bố rằng người đó đã ngang nhiên đóng đinh Con Đức Chúa Trời lần thứ hai và sẽ chẳng còn có tế lễ nào chuộc tội cho người ấy được nữa (Hê-bơ-rơ 10:26).

“Vì chưng những kẻ đã được soi sáng một lần, đã nếm sự ban cho từ trên trời, dự phần về Đức Thánh Linh, nếm đạo lành Đức Chúa Trời, và quyền phép của đời sau, nếu lại vấp ngã, thì không thể khiến họ lại ăn năn nữa, vì họ đóng đinh Con Đức Chúa Trời trên thập tự giá cho mình một lần nữa, làm cho Ngài sỉ nhục tỏ tường. Vả, một đám đất nhờ mưa đượm nhuần mà sanh cây cỏ có ích cho người cày cấy, thì đất đó hưởng phần phước lành của Đức Chúa Trời. Nhưng đất nào chỉ sanh ra những cỏ rạ, gai gốc, thì bị bỏ,và hầu bị rủa, cuối cùng phải bị đốt” (Hê-bơ-rơ 6:4-8).

Chính vì vậy mà mỗi người tin Chúa ngày hôm nay phải cẩn thận bước đi bằng lời Chúa mỗi ngày, Kinh thánh chép rằng “Hãy xem xét mọi việc, điều chi lành thì giữ lấy, bất cứ điều gì tựa như điều ác thì phải tránh đi” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:21, 22).

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Chúa Trời có hình phạt chúng ta khi chúng ta phạm tội không?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries