settings icon
share icon
Câu hỏi

Kinh Thánh nói gì về việc nộp thuế?

Trả lời


Trong Ma-thi-ơ 22:17–21, những người Pha-ri-si hỏi Chúa Giê-su một câu: "'Vậy, xin thầy nói cho chúng tôi, thầy nghĩ thế nào: có nên nộp thuế cho Sê-sa hay không? Đức Chúa Jêsus biết ý xấu của họ, bèn đáp rằng: Hỡi kẻ giả hình, sao các ngươi thử ta? Hãy đưa cho ta xem đồng tiền nộp thuế. Họ đưa cho Ngài một đơ-ni-ê. Ngài bèn phán rằng: Hình và hiệu nầy của ai? Họ trả lời rằng: Của Sê-sa. Ngài bèn phán rằng: Vậy, hãy trả cho Sê-sa vật gì của Sê-sa; và trả cho Đức Chúa Trời vật gì của Đức Chúa Trời.'" Hoàn toàn đồng ý, sứ đồ Phao-lô đã dạy: "Ấy cũng bởi lẽ đó mà anh em nộp thuế, vì các quan quyền là đầy tớ của Đức Chúa Trời, hằng giữ việc ấy. Phải trả cho mọi người điều mình đã mắc: nộp thuế cho kẻ mình phải nộp thuế; đóng góp cho kẻ mình phải đóng góp; sợ kẻ mình đáng sợ; kính kẻ mình đáng kính." (Rô-ma 13:6–7).

Có vẻ như có vô số loại thuế mà công dân và những người tham gia vào nền kinh tế địa phương và toàn cầu phải chịu. Thuế không được ưa chuộng, và đôi khi các cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm thu các loại thuế đó bị coi là ghê tởm, cho dù họ có tham nhũng hay không. Điều này không có gì mới lạ. Trong thời Kinh Thánh, những người thu thuế cũng không được coi trọng (Ma-thi-ơ 11:19; 21:31–32; Lu-ca 3:12–13).

Dù chúng ta ghét thuế đến mức nào, bất kỳ hệ thống thuế nào cũng có thể tham nhũng và không công bằng, chừng nào chúng ta tin rằng có những điều tốt hơn nhiều mà tiền của chúng ta có thể hướng tới—đúng vậy, Kinh Thánh ra lệnh chúng ta phải nộp thuế. Rô-ma 13:1–7 nói rõ rằng chúng ta phải phục tùng chính quyền. Trường hợp duy nhất mà chúng ta được phép bất tuân chính quyền là khi chính quyền bảo chúng ta làm điều gì đó mà Kinh Thánh cấm. Kinh Thánh không cấm nộp thuế. Thật ra, Kinh Thánh khuyến khích chúng ta đóng thuế. Vì vậy, chúng ta phải thuận phục Đức Chúa Trời và Lời Ngài—và phải nộp thuế.

Nói chung, thuế nhằm mục đích tạo điều kiện cho xã hội hoạt động có ích. Tùy thuộc vào các ưu tiên của một người, doanh thu thuế không phải lúc nào cũng được sử dụng tốt nhất. Sự phản đối thường xuyên nhất đối với việc nộp thuế là tiền đang bị chính phủ sử dụng sai mục đích hoặc thậm chí được chính phủ sử dụng cho mục đích xấu. Tuy nhiên, đó không phải là mối quan tâm của chúng ta. Khi Chúa Giê-su nói: “Hãy trả cho Sê-sa…”, chính phủ La Mã hoàn toàn không phải là một chính phủ công bình. Khi Phao-lô hướng dẫn chúng ta nộp thuế, Nero, một trong những hoàng đế La Mã xấu xa nhất trong lịch sử, là người đứng đầu chính phủ. Chúng ta phải nộp thuế ngay cả khi chính phủ không kính trọng Chúa.

Chúng ta được tự do thực hiện mọi khoản khấu trừ thuế hợp pháp có sẵn. Chúng ta không phải trả số tiền thuế tối đa có thể. Nếu chính phủ cho phép bạn giảm thuế, bạn có thể tự do thực hiện. Nếu có một cách hợp pháp để bạn có thể bảo vệ một số tiền của mình khỏi bị đánh thuế, bạn có thể tự do bảo vệ nó. Các phương pháp trốn thuế bất hợp pháp và/hoặc không trung thực phải bị loại bỏ. Rô-ma 13:2 nhắc nhở chúng ta: “Cho nên ai chống cự quyền phép, tức là đối địch với mạng lịnh Đức Chúa Trời đã lập; và những kẻ đối địch thì chuốc lấy sự phán xét vào mình.”

Cơ Đốc nhân biết rằng mọi thứ chúng ta có cuối cùng đều thuộc về Đức Chúa Trời. Chúng ta là những người quản gia và được kêu gọi đầu tư tiền bạc và các nguồn lực khác của mình vào những thứ có giá trị vĩnh cửu. Chúng ta được kêu gọi chu cấp cho gia đình mình (1 Ti-mô-thê 5:8) và rộng rãi cho đi (2 Cô-rinh-tô 9:6–8). Tiết kiệm cũng là điều khôn ngoan (Châm ngôn 6:6–8) và tiêu tiền cho bản thân và cảm tạ Chúa vì những món quà tốt lành của Ngài là điều hoàn toàn có thể chấp nhận được (Gia-cơ 1:17; Cô-lô-se 3:17). Đóng thuế là nghĩa vụ của một công dân, và các Cơ Đốc nhân được kêu gọi trở thành những công dân tốt. Nhưng cuối cùng thì Cơ Đốc nhân là công dân của thiên quốc (Phi-líp 3:20). Việc giảm bớt gánh nặng thuế má của chúng ta trong cuộc sống này nên có mục tiêu là đầu tư vào vương quốc của Đức Chúa Trời cho cõi đời đời.

English

Trở lại trang chủ tiếng Việt

Kinh Thánh nói gì về việc nộp thuế?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries