settings icon
share icon
Câu hỏi

Kinh Thánh nói gì về thói quen?

Trả lời


Một thói quen có thể được định nghĩa là "một việc làm / hành động được thực hiện thường xuyên, và do đó, thường được thực hiện một cách dễ dàng; một hành động được hình thành và trở thành tự nhiên." Tất cả chúng ta đều có những thói quen cả tốt lẫn xấu. Ngay cả trẻ sơ sinh đến thế giới này cũng có thói quen mút ngón tay cái. Tuy nhiên, đối với Cơ Đốc nhân, toàn bộ cuộc đời của họ là một cuộc đời được biến đổi bởi sự đổi mới trong tâm trí (Rô-ma 12:2). Điều này có nghĩa là từ bỏ những thói quen cũ (xấu) mặc lấy những thói quen mới (tốt) để làm vui lòng Chúa. Ví dụ, “Phàm làm việc gì chớ nên lằm bằm và lưỡng lự” (Phi-líp 2:14) có thể đòi hỏi chúng ta một thói quen mới. Chúng ta có thể cần trau dồi một lối suy nghĩ hoàn toàn mới, từ tiêu cực sang tích cực vì “chúng tôi cũng bắt mọi tư tưởng phải vâng phục Chúa Cứu Thế” (2 Cô-rinh-tô 10:5).

Mạng lệnh của Chúa “chớ trộm cắp” có nghĩa là chúng ta phải trau dồi thói quen trung thực trong mọi việc. Điều này có thể đòi hỏi một thói quen hoàn toàn mới đối với một số người. Đó là “lột bỏ” bản chất cũ và “mặc lấy” bản chất mới mà chúng ta được ban cho khi tái sinh trong gia đình của Chúa (Cô-lô-se 3:9-10). Đây không phải là điều dễ thực hiện và thực tế là không thể đối với sức riêng của chúng ta. Nhưng Phao-lô nhắc chúng ta rằng: “Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi” (Phi-líp 4:13).

Đối với những thói quen liên quan đến các vấn đề sức khỏe như dùng ma túy, hút thuốc, uống rượu, tình dục vô luân, v.v…, chúng ta được nói rằng, “Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời” (I Cô-rinh-tô 6:19-20). “Đừng say rượu, vì rượu xui cho luông tuồng, nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh” (Ê-phê-sô 5:18).

Đối với những người thuộc về Chúa Giê-su Christ thì được Đức Thánh Linh hướng dẫn hình thành những thói quen mới trong cuộc sống. Những thói quen mới này được Chúa Giê-su mô tả là yêu mến Ngài. Chúa Giê-su đáp: “Đức Chúa Giê-sus đáp rằng: ‘Nếu ai yêu mến ta, thì vâng giữ lời ta, Cha ta sẽ thương yêu người, chúng ta đều đến cùng người và ở trong người’” (Giăng 14:23). Quan trọng nhất, chúng ta được nói, “Mặc dầu anh em nói hay làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Jêsus mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha” (Cô-lô-se 3:17).

English

Trở lại trang chủ tiếng Việt

Kinh Thánh nói gì về thói quen?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries