settings icon
share icon
Câu hỏi

Quan điểm về sự tự tử của Cơ Đốc nhân là gì? Kinh Thánh nói gì về tự tử?

video
Trả lời


Đối với Kinh Thánh, cho dù một người có phạm hay không việc tự tử, những quyết định gì khiến người ấy được vào nước thiên đàng. Nếu một người không được cứu phạm vào việc tự tử, người ấy không làm gì cả vẫn phải đi vào hồ lửa. Dầu sao một người phạm tội tự tử cuối cùng phải đi vào địa ngục vì người ấy đã từ chối ơn cứu rỗi của Đấng Christ không phải chỉ vì phạm tội tự tử. Kinh Thánh ghi chép lại bốn trường hợp cụ thể về người phạm tội tự tử: Sau lơ (I Sa-mu-ên 31:4), A-hi-tô-phe (II Sa-mu-ên 17:23), Xim-ri (I Các vua 16:18), và Giu Đa (Ma-thi-ơ 27:5). Từng trường hợp tội hung ác, xấu xa và người đầy tội. Kinh Thánh xem phạm tội tự tử tương đương với tội giết người – Tội giết chính mình. Đức Chúa Trời là Đấng quyết định khi nào chết và chết thế nào. Đối với Kinh Thánh cướp lấy quyền sinh sát của Đức Chúa Trời là phạm thượng.


Kinh Thánh nói gì về một Cơ Đốc nhân phạm tội tự tử, tôi không tin một Cơ Đốc nhân phạm tội tự tử sẽ mất sự cứu rỗi và đi địa ngục. Kinh Thánh dạy ngay khi một người thật sự tin nhận Chúa Giê Xu Christ, người ấy được bảo đãm về sự sống đời đời (Giăng 3:16) Đối với Kinh Thánh, Cơ Đốc nhân có thể biết vượt xa bất kỳ sự nghi ngờ về việc họ có sự sống đời đời mà không có gì ngăn trở. “Ta đã viết những điều nầy cho các con, hầu cho các con biết mình có sự sống đời đời, là kẻ nào tin đến danh Con Ðức Chúa Trời.” (I Giăng 5:13) Không có bất cứ điều gì phân rẽ tình yêu của Đức Chúa Trời với Cơ Đốc nhân. “Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Ðức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Ðức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta.” (Rô-ma 8:38,39) Nếu không có “một vật nào” có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đức Chúa Trời và ngay cả Cơ Đốc nhân phạm tội tự tử là “một vật cản” thì tội “tự tử” không thể phân rẽ tình yêu của Đức Chúa Trời với người đó. Đức Chúa Giê Xu đã chết thế cho tất cả tội lỗi của chúng ta. Và nếu một Cơ Đốc nhân thật lại phạm tội tự tử, trong giờ phút bị tấn công và sa sút về tinh thần, tội lỗi này vẫn được sự chết của Chúa Giê Xu thay thế.

Điều này không nói là tự tử không phải là tội nghiêm trọng chống lại với Đức Chúa Trời. Đối với Kinh Thánh, tự tử là tội giết người, là việc làm sai lầm. Tôi thật sự nghi ngờ một người nói mình có đức tin thành thật của một Cơ Đốc nhân nhưng lại tự tử. Không có tình trạng nào biện hộ cho một ai, đặc biệt là Cơ Đốc nhân tự hủy hoại đời sống mình. Cơ Đốc nhân được kêu gọi sống đời sống cho Đức Chúa Trời. Quyết định khi nào chết do Đức Chúa Trời và chỉ một mình Ngài. Có lẽ trường hợp tự tử được minh họa trong sách Ê-xơ-tê là một đường lối tốt. Tại xứ Ba Tư có một luật qui định bất cứ ai đến trước vua mà không được mời có thể bị chết trừ khi vua đưa vương trượng hướng về người ấy để tỏ ý tha thứ. Tự tử là việc bước tới ra mắt vua thay vì đợi cho đến khi vua triệu đến. Vị vua đã đưa vương trượng ra hướng về bạn ban cho bạn sự sống đời đời, nhưng điều này không có nghĩa là Ngài vui với bạn. Kinh Thánh I Cô-rinh-tô 3:15 mặc dù không mô tả về tự tử nhưng có lẽ diễn đạt thật rõ về hình ảnh của một người đi đến chỗ tự tử: “Còn về phần người đó sẽ được cứu, song dường như qua lửa vậy.”

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Quan điểm về sự tự tử của Cơ Đốc nhân là gì? Kinh Thánh nói gì về tự tử?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries