settings icon
share icon
Câu hỏi

Có phải Sáng Thế Ký chương 1 theo nghĩa đen ngày là 24 giờ?

Trả lời


Một nghiên cứu kỹ càng của từ "ngày" trong tiếng Hê-bơ-rơ và bối cảnh xuất hiện trong Sáng Thế Ký sẽ dẫn đến kết luận rằng "ngày" có nghĩa đen là khoảng thời gian 24 giờ. Tiếng Hê-bơ-rơ từ yom được dịch sang tiếng Anh là "ngày", ý nghĩa có thể nhiều hơn một sự việc / một điều. Nó có thể ám chỉ đến khoảng thời gian 24 giờ của thời giờ cần thiết để trái đất xoay trên trục của nó (ví dụ, "có 24 giờ trong một ngày"). Nó có thể đề cập đến khoảng thời gian của ánh sáng ban ngày giữa buổi mai (lúc sáng tinh mơ) và buổi chiều [hoàng hôn] (ví dụ "nó khá nóng trong ngày nhưng nó mát dần lên vào ban đêm. Và nó có thể đề cập đến một giai đoạn không xác định thời gian (ví dụ "thời của ông nội tôi ..."). Nó đã được sử dụng nhằm để chỉ khoảng thời gian 24 giờ trong Sáng thế ký 7:11. Nó đã được dùng để đề cập đến giai đoạn của ánh sáng ban ngày giữa buổi mai và buổi chiều trong Sáng thế ký 1:16. Và nó được dùng để chỉ một giai đoạn không xác định thời gian trong Sáng thế ký 2:4. Như vậy, nó có ý nghĩa gì trong Sáng thế ký 1:5 - 2: 2 khi mà nó được sử dụng kèm theo với những số thứ tự (chẳng hạn, ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu, và ngày thứ bảy)? Có phải những khoảng thời gian này là 24 giờ hay là điều gì khác? Có thể Yom như nó đã được sử dụng ở đây có nghĩa là một giai đoạn không xác định thời gian?

Chúng ta có thể định rõ yom cần được giải thích như thế nào trong Sáng thế ký 1:5 - 2:2 đơn giản hóa bằng cách kiểm tra các sự kiện mà chúng ta tìm thấy trong từ ngữ và sau đó so sánh với bối cảnh mà chúng ta thấy nó được sử dụng như thế nào ở những nơi khác trong Kinh Thánh. Bằng cách này chúng ta để Kinh Thánh tự nó giải nghĩa. Tiếng Hê-bơ-rơ yom được sử dụng 2301 lần trong Kinh Thánh Cựu Ước. Ngoài Sáng thế ký 1, yom đi cùng với một con số (được sử dụng 410 lần) luôn luôn chỉ là một ngày bình thường, nghĩa là một khoảng thời gian 24 giờ. Những từ ngữ "tối" và "sáng" với nhau (38 lần) luôn luôn chỉ là một ngày bình thường. Yom + "buổi chiều" hoặc "buổi mai" (23 lần) luôn luôn chỉ ra là một ngày bình thường. Yom + "đêm" (52 lần) luôn luôn cho biết là một ngày bình thường.

Các bối cảnh mà trong đó từ yom được sử dụng trong Sáng thế ký 1:5 - 2:2, mô tả mỗi ngày là "buổi chiều và buổi mai," làm cho chúng khá rõ ràng rằng tác giả của Sáng thế ký có ý nói đến khoảng thời gian 24 giờ. Những tài liệu tham khảo về "buổi chiều" và "buổi mai" trở nên không có nghĩa, trừ khi chúng được đề cập đến một ngày 24 giờ theo nghĩa đen. Đây là cách diễn giải chuẩn cho các ngày trong Sáng thế ký 1:5 - 2:2 mãi cho đến những năm 1800 khi một chuyển đổi mô hình xảy ra trong nhóm các nhà khoa học, trầm tích và các lớp địa tầng của trái đất đã được giải thích lại. Trong khi trước đó các lớp đá được hiểu là bằng chứng của trận lũ lụt Nô-ê, trận lũ lụt đã bị loại ra bởi nhóm các nhà khoa học và các lớp đá được giải thích là bằng chứng cho một trái đất lâu đời. Một vài ý hay nhưng sai lạc khủng khiếp về Cơ Đốc Giáo rồi cố tìm cách để dung hòa chống nghịch lại cơn lũ lụt mới này, chống nghịch lại sự bày tỏ Kinh Thánh với sự trình bày Sáng thế ký bằng việc giải thích lại từ yom có nghĩa là rộng lớn, là giai đoạn không xác định thời gian.

Sự thật là nhiều lời phân giải về trái đất lâu đời được biết đến dựa vào những giả định sai trật. Nhưng chúng ta không được để cho những trí não cứng cõi của các nhà khoa học làm ảnh hưởng đến cách chúng ta đọc Kinh Thánh như thế nào. Theo Xuất Ê-díp-tô ký 20:9-11, Đức Chúa Trời đã làm việc sáu ngày theo nghĩa đen tạo dựng ra thế gian để sử dụng như là một mô hình cho tuần làm việc của con người: làm việc sáu ngày, nghỉ một ngày. Chắc chắn Đức Chúa Trời có thể tạo ra tất cả mọi vật ngay lập tức nếu Ngài muốn. Nhưng dường như Ngài đặt để chúng ta trong tâm tưởng Ngài ngay cả trước khi Ngài tạo dựng ra chúng ta (vào ngày thứ sáu) và muốn đưa ra một điển hình cho chúng ta noi theo.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Có phải Sáng Thế Ký chương 1 theo nghĩa đen ngày là 24 giờ?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries