settings icon
share icon
Câu hỏi

Kinh Thánh nói gì về lòng thương xót?

Trả lời


Trong tiếng Hê-bơ-rơ và Hy Lạp, cụm từ “lòng thương xót” trong Kinh Thánh được dịch là “có lòng thương xót, cảm thông và thương hại”. Chúng ta biết rằng, Lời Chúa trong Thi Thiên 86:15 có chép, “Chúa là Đức Chúa Trời hay thương xót và làm ơn, chậm nóng giận, có sự nhân từ và sự chân thật dư dật.” Trong Ca Thương 3:22-23 cũng chép rằng “Ấy là nhờ sự nhân-từ Đức Giê-hô-va mà chúng ta chưa tuyệt. Vì sự thương-xót của Ngài chẳng dứt; Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành-tín Ngài là lớn lắm.”

Chúa Giê-su Christ, Con Đức Chúa Trời đã minh họa tất cả các thuộc tính của Đức Chúa Cha, kể cả lòng trắc ẩn của Ngài. Khi Chúa Giê-su nhìn thấy những người bạn của mình khóc trước mộ của La-xa-rơ, Ngài đau lòng và khóc với họ (Giăng 11:33-35). Động lòng trắc ẩn trước sự đau khổ của người khác, Chúa Giê-su đã chữa lành cho đám đông những người đến với Ngài (Ma-thi-ơ 14:14), cũng như những cá nhân tìm kiếm sự chữa lành của Ngài (Mác 1:40-41). Khi Ngài thấy đám đông như đàn chiên không có người chăn, Chúa động lòng thương xót và bắt đầu giảng dạy cho họ những điều mà những người lãnh đạo Y-sơ-ra-ên đã bỏ qua. Các thầy tế lễ và thầy thông giáo rất tự cao và đi sai lệch với lẽ thật; họ coi thường dân chúng và bỏ bê họ, nhưng bởi lòng thương xót, Chúa đã dạy dỗ và yêu thương họ.

Khi được hỏi điều răn lớn nhất là gì, Chúa Giê-su đáp rằng hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Đức Chúa Trời. Nhưng Chúa còn nhắc đến điều răn thứ hai đó là: 'Hãy yêu kẻ lân cận như mình'" (Ma-thi-ơ 22:34-40). Người Pha-ri-si đã thử Chúa về điều răn duy nhất nào của Đức Chúa Trời là lớn nhất, nhưng Chúa Giê-su đã đưa ra hai mạng lệnh. Không chỉ Chúa dạy chúng ta phải làm những gì, mà còn dạy cách chúng ta thực hiện. Việc yêu thương người lân cận như chính mình là kết quả hiển nhiên của việc hết lòng yêu mến Đức Chúa Trời.

I Giăng 3:17 chép rằng: “Nếu ai có của cải đời nầy, thấy anh em mình đang cùng túng mà chặt dạ, thì lòng yêu mến Đức Chúa Trời thể nào ở trong người ấy được!” Ban đầu, con người được tạo ra theo hình ảnh của Ngài, do đó chúng ta cũng có những đức tính của Đức Chúa Trời, kể cả lòng thương xót. Vậy nên “Vì có ai nói rằng: Ta yêu Đức Chúa Trời, mà lại ghét anh em mình, thì là kẻ nói dối; vì kẻ nào chẳng yêu anh em mình thấy, thì không thể yêu Đức Chúa Trời mình chẳng thấy được” (1 Giăng 4:20). Kinh Thánh nói rõ rằng lòng thương xót là một thuộc tính của Đức Chúa Trời và của cả dân sự Ngài nữa.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Kinh Thánh nói gì về lòng thương xót?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries