settings icon
share icon
Câu hỏi

Kinh Thánh được Đức Chúa Trời hà hơi (soi dẫn) có nghĩa là gì?

Trả lời


Trong II Ti-mô-thê 3:16, Phao-lô tuyên bố "Cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời hà hơi soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, khiển trách, sửa trị và huấn luyện trong sự công chính". Từ ngữ Hy Lạp theopneustos được dùng duy nhất ở đây trong Kinh Thành, nó có nghĩa là "Được Đức Chúa Trời hà hơi, được cảm thúc bởi Đức Chúa Trời, do sự cảm thúc của Đức Chúa Trời", tuy nhiên có những phân đoạn khác hỗ trợ những lập luân Kinh Thánh căn bản về sự cảm thúc của Đức Chúa Trời.

Năng quyền sự hà hơi của Đức Chúa Trời trong sự cảm thúc thiêng liêng lan tỏa cả Thánh Kinh. Đức Chúa Trời hà "sinh khí" vào A-đam (Sáng-thế ký 2:7), và Chúa Giê-xu "hà hơi trên họ và nói: 'Hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh'" (Giăng 20:22). Trong II Phi-e-rơ 1:21 chúng ta được truyền đạt rằng "vì không có lời tiên tri nào đến bởi ý người, nhưng người ta được Đức Thánh Linh cảm thúc nói ra từ Đức Chúa Trời". Ở đây chúng ta thấy chân lý Thánh Kinh được mô tả là trực tiếp từ Đức Chúa Trời, không phải đến từ ý muốn của người viết mà Ngài đã sử dụng để ghi lại.

Phi-e-rơ ghi chú rằng Phao-lô viết "theo sự khôn ngoan được ban cho mình" và việc không làm theo những thông điệp này sẽ chuốc lấy hiểm họa (II Phi-e-rơ 3:15-16). Kinh Thánh đến từ Đức Thánh Linh, là Đấng đã ban cho chúng ta "nhờ sự chỉ dạy của Thánh Linh, dùng lời lẽ thuộc linh giãi bày những chân lý thuộc linh" (I Cô-rinh-tô 2:13). Thật vậy, những tín hữu tại Bê-rê trung tín sử dụng Lời được cảm thúc bởi Đức Chúa Trời để kiểm chứng những lời Phao-lô nói: "ngày nào cũng nghiên cứu Kinh Thánh để xét xem lời giảng có đúng không" (Công vụ 17:11)

Đức Tin là trọng tâm trong cách thức một ai đó nhận lãnh giá trị Lời được cảm thúc của Đức Chúa Trời. "Người không có Thánh Linh không nhận được những điều từ Thánh Linh của Đức Chúa Trời, bởi người ấy xem những điều nầy là điên rồ và không thể hiểu được, vì phải được phán đoán cách thuộc linh" (I Cô-rinh-tô 2:14). Người thuộc linh là một người được nhận lãnh món quà đức tin (Ê-phê-sô 2:8-9) dành cho sự cứu chuộc linh hồn mình. Hê-bê-rơ 11:1 nói rằng "Đức tin là sự xác quyết về những điều mình đang hi vọng, là bằng chứng của những điều mình chẳng xem thấy". Trong Phúc-âm đề cập sự công chính được bày tỏ bởi Đức Chúa Trời, tuy nhiên sự công chính của chúng ta đến từ, được duy trì và thông qua bởi chỉ đức tin mà thôi. "Người công chính sẽ sống bởi đức tin" (Rô-ma 1:17).

Mặc dù II Ti-mô-thê 3:16 có lẽ là một nơi duy nhất trong Kinh Thánh mà cụm từ "hà hơi bởi Đức Chúa Trời" được sử dụng để diễn tả Lời của Đức Chúa Trời, tuy nhiên Thánh Kinh được đầy đủ bởi những lời tuyên bố tương tự. Những lời của Đức Chúa Trời nhắc nhở chúng ta rằng chân lý và tình yêu thương của Ngài có thể được tìm thấy trong Thánh Kinh để hướng dẫn chúng ta trong mọi khía cạnh của cuộc sống (Thi-thiên 119:105). Sứ đồ Gia-cơ đã nói bản chất của Thánh Kinh (và nhiều điều khác) là "Mọi ơn lành tốt đẹp và tặng phẩm toàn hảo đều đến từ thiên thượng, được ban xuống từ Cha của sự sáng; trong Ngài không có sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự chuyển dịch" (Gia-cơ 1:17).

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Kinh Thánh được Đức Chúa Trời hà hơi (soi dẫn) có nghĩa là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries