settings icon
share icon
Câu hỏi

Có bằng chứng nào về sự soi dẫn của Kinh Thánh hay không?

Trả lời


Dưới đây là một số chứng cớ cho thấy Kinh Thánh được soi dẫn (Đức Chúa Trời hà hơi), như đã được tuyên bố trong 2 Tim-mô-thê 3:16:

1) Đã ứng nghiệm lời tiên tri. Đức Chúa Trời phán với con người, nói với họ những việc mà Ngài sẽ thực hiện trong tương lai. Một số việc đã xảy ra rồi. Những việc khác thì chưa. Thí dụ, Kinh Thánh Cựu Ước chứa đựng hơn 300 lời tiên tri liên quan đến sự đến của Đức Chúa Giê-xu Christ. Không thể nghi ngờ rằng những lời tiên tri này đến từ Đức Chúa Trời, bởi vì ngày của những bản thảo đã viết từ trước sự sanh của Đấng Christ. Không phải được viết sau khi xảy ra, nhưng đã viết từ trước.

2) Sự hiệp nhất của Thánh Kinh. Kinh Thánh đươc viết bởi gần 40 trước giả con người suốt một thời kỳ xấp xỉ 1.600 năm. Những người này rất khác nhau. Môi-se là một nhà lãnh đạo chính trị, Giô-suê là một nhà chỉ huy quân sự. Đa-vít là một người chăn chiên; Sa-lô-môn là một vị vua; A-mốt là một người chăn bầy gia súc và thu lượm trái cây; Đa-ni-ên là một thủ tướng; Ma-thi-ơ là một người thu thuế; Lu-ca là một bác sĩ y khoa; Phao-lô là một thầy Ra-bi; và Phi-e-rơ là một người đánh cá, và nhiều người khác. Kinh Thánh cũng được viết trong rất nhiều hoàn cảnh. Được viết trên ba châu lục, Châu Âu, Châu Á và Châu Phi. Tuy nhiên, các chủ đề lớn của Kinh Thánh luôn được duy trì trong tất cả mọi bản văn. Kinh Thánh không hề mâu thuẫn với chính mình. Không có cách nào, phần nào ngoài sự giám sát của Đức Thánh Linh trong việc viết ra Kinh Thánh, để cho việc này được hoàn tất.

Điều này trái ngược với Kinh Ko-ran của người Hồi giáo. Nó được biên soạn bởi một cá nhân Zaid bin Thabit, dưới sự hướng dẫn của bố vợ Mô-ha-mét là Abu-Bekr. Rồi đến năm 650 S.C, một nhóm học giả Á-rập đề xuất một phiên bản thống nhất và phá hủy tất cả những bản biến thể để gìn giữ sự hiệp nhất của kinh Ko-ran. Kinh Thánh đã hiệp nhất từ khi được viết ra. Kinh Ko-ran hiệp nhất bởi sự áp đặt của những người biên tập ra nó.

3) Kinh Thánh giới thiệu những vị anh hùng một cách trung thực, với tất cả mọi sai lầm và sự yếu đuối của họ. Kinh Thánh không tôn vinh con người như các tôn giáo khác đã làm với các anh hùng của họ. Đọc Kinh Thánh, người ta có thể nhận biết rằng, con người được mô tả là có vấn đề và thường mắc sai lầm như chúng ta vẫn làm. Điều gì đã làm cho những vị anh hùng trong Kinh Thánh trở nên vĩ đại, đó là họ tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Đa-vít là một thí dụ, ông được mô tả là “người theo Chúa với cả tấm lòng” 1 Sam 13:14”. Tuy nhiên, Đa-vít đã phạm tội ngoại tình (2 Sam 11:1-5), và tội giết người (2 Sam 11:14-16). Thông tin này có thể dễ dàng loại ra khỏi Kinh Thánh, nhưng Đức Chúa Trời của sự chân thật đã kể ra nó.

4) Những phát hiện khảo cổ ủng hộ lịch sử đã được ghi lại trong Kinh Thánh. Dù nhiều người vô tín suốt lịch sử đã nỗ lực tìm kiếm những bằng chứng khảo cổ để bác bỏ những gì đã được chép lại trong Kinh Thánh, và họ đã thất bại. Rất dễ để nói rằng Kinh Thánh là không đúng sự thật. Chứng minh Kinh Thánh không đúng sự thật là một việc khác. Thực ra, việc này không thể thực hiện. Trong quá khứ, mỗi khi Kinh Thánh mâu thuẫn với một dòng lý thuyết “khoa học”, thì sau đó Kinh Thánh đã chứng tỏ mình đúng và lý thuyết khoa học là sai. Một thí dụ rõ ràng là Ê-sai 40:22. Trong khi khoa học đã tuyên bố mặt đất phẳng, Kinh Thánh đã nói rằng Đức Chúa Trời ngự trên vòng [hình cầu] của trái đất .

Lời tuyên bố của Kinh Thánh về việc được làm bởi Đức Chúa Trời, không nên hiểu theo kiểu lý luận loanh quanh. Lời làm chứng của những chứng nhân đáng tin cậy –đặc biệt như Chúa Giê-xu, cũng như Môi-se, Giô-suê, Đa-vít, Đa-ni-ên, và Nê-hê-mi trong Cựu Ước, và Giăng và Phao-lô trong Tân Ước—khẳng định uy quyền và sự soi dẫn bằng lời của Kinh Thánh. Hãy xem những đoạn Kinh Thánh dưới đây: Xuất 14:1; 20:1; Lê-vi 4:1; Dân số 4:1; Phục truyền 4:2; 32:48; Ê-sai 1:10; Giê 1:11; Giê 11:1-3; Ê-xê 1:3; 1 Cô 14:37; 1 Tê 2:13; 2 Phi 1: 16-21; 1 Gi 4:6).

Cũng nên lưu ý đến những tác phẩm của Titus Flavius Josephus, một sử gia người Do-thái đã viết trong thế kỷ đầu tiên. Josephus đã ghi chép lại nhiều sự kiện trùng hợp với Kinh Thánh. Xem xét những bằng chứng được nêu ra, chúng ta hoàn toàn chấp nhận Kinh Thánh được làm bởi Đức Chúa Trời (2 Tim 3:16)

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Có bằng chứng nào về sự soi dẫn của Kinh Thánh hay không?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries