settings icon
share icon
Câu hỏi

Kinh Thánh đã đóng lại—Hàm ý điều gì?

Trả lời


Kinh Điển Kinh Thánh nói đến toàn bộ các sách trong Kinh Thánh Cơ-đốc, và Kinh Thánh Hê-bơ-rơ được tập hợp với nhau cấu thành Lời thánh được Đức Chúa Trời soi dẫn một cách đầy đủ. Chỉ những sách của Kinh Điển Kinh Thánh mới được xem là có thẩm quyền trong mọi vấn đề của đức tin và hành động. Khái niệm về Kinh Điển đóng lại là Kinh Thánh đã đóng lại có nghĩa là Kinh Thánh đã hoàn chỉnh, không còn sách nào được thêm vào. Đức Chúa Trời không thêm gì vào Lời của Ngài.

Kinh Điển Kinh Thánh được quyết định bởi Đức Chúa Trời, không bởi con người. Khiến cho sự khác biệt này rất quan trọng. Những sách được chấp nhận đã không được xem là được soi dẫn bởi con người đã quyết định xem chúng có nên là một phần của Kinh Thánh; nhưng chúng đã được bao gồm trong Kinh Thánh vì Đức Chúa Trời đã soi dẫn chúng ngay từ khi được viết ra. Người của Đức Chúa Trời chỉ có trách nhiệm phát hiện hoặc nhận biết lời Kinh Thánh. Tiến trình phát hiện được bắt đầu với nhiều học giả và các thầy Ra-bi người Do-Thái, và được hoàn tất bởi Hội Thánh Cơ Đốc đầu tiên vào cuối thế kỷ thứ tư.

Sự phát triển về sự hoàn chỉnh hay đóng lại Kinh Điển Kinh Thánh được hình thành lúc Hội Thánh đầu tiên đã thử nghiệm và nhận biết những gì đích thực là Lời của Đức Chúa Trời được sự soi dẫn thánh. Nói theo cách loài người, tiến trình này diễn ra không hoàn hảo, nhưng cuối cùng mục đích về sự tể trị của Đức Chúa Trời đã chiếm ưu thế.

Ngày nay, người Tin Lành bao gồm 66 sách của Cựu Ước và Tân Ước vào Kinh Thánh. Công giáo La Mã và các Hội Thánh Chính Thống Giáo Đông Phương chấp nhận thêm một số bản văn được biết như là ngụy kinh, một số sách không được kể là có thẩm quyền hoặc được sự soi dẫn thánh trong Do Thái giáo và Cơ Đốc giáo Tin Lành.

Hàm ý quan trọng nhất về Kinh Điển Kinh Thánh đã đóng lại đó là không một sách nào khác có thể được thêm vào Kinh Thánh, và không một sách nào hiện đã được bao gồm có thể bị loại bỏ. Vì Đức Chúa Trời đã phán như vậy.

Kinh Điển của Kinh Thánh đã đóng ngụ ý rằng các sách tôn giáo khác được những người mộ đạo ủng hộ là được Đức Chúa Trời soi dẫn đều bị từ chối như các sách giả mạo. Các sách của Mooc-môn, kinh Co-ran, kinh Vệ-đà, Cuộc Tranh Luận Lớn, Khoa học và Sức khỏe với Chìa Khóa Kinh Thánh—tất cả những thứ đó đều là công việc của những người nam và người nữ, và không phải là sản phẩm của Thánh Linh Đức Chúa Trời.

Kinh Điển Kinh Thánh đóng lại cũng có ý nói rằng, ngày nay không một sứ đồ hay tiên tri nào nhận được sứ điệp mới từ Đức Chúa Trời. Ngày nay, Hội Thánh đã được ban cho những giáo sư và thầy giảng Lời Chúa, nhưng bất kỳ người nào công bố mình có khải thị mới của Đức Chúa Trời, đề cao thông điệp của anh ấy hoặc chị ấy được sự soi dẫn thánh, hoặc thừa nhận có thẩm quyền ngang hàng với Kinh Thánh là đang dẫn dắt mọi người đi lầm lạc. Buồn thay, nhiều Hội Thánh quá chú ý đến những giấc mơ và những khải tượng được chia sẻ trên bục giảng và với những người công bố cách sai lầm rằng "Chúa đã phán với tôi."

Nhưng nếu có một sách tiên tri thực sự được phát hiện ngày nay thì sao? Nếu một lá thư do sứ đồ Phao-lô đã viết bị thất lạc được phát hiện thì sao? Ngay cả các thư tín khác được phát hiện, và nó được xác nhận là của Phao-lô, chúng ta cũng không được thêm nó vào Kinh Thánh. Chúng ta biết rằng Phao-lô đã viết nhiều thư tín cho nhiều nhóm người suốt hành trình chức vụ của ông, nhưng hầu hết đã không còn được bảo tồn, cho thấy chúng không được ý muốn của Đức Chúa Trời bao gồm trong Kinh Thánh (xem II Cô-rinh-tô 7:8 có khả năng nói đến một lá thư phi Kinh Thánh).

Giu-đe, một trong những sách cuối cùng được bao gồm trong Kinh Điển trước khi được đóng lại, chỉ ra rằng Kinh Thánh đã được gởi trọn bộ, một lần cho tất cả: "Hỡi kẻ rất yêu dấu, vì tôi đã ân cần viết cho anh em về sự cứu rỗi chung của chúng ta, tôi tưởng phải làm điều đó để khuyên anh em vì đức tin mà tranh chiến, là đạo đã truyền một lần đủ cả cho những người thánh của Đức Chúa Trời" (Giu-đe 3). Từ đức tin trong câu này nói đến toàn bộ những gì mà Cơ Đốc nhân tin, tất cả mọi sự dạy dỗ của các sứ đồ, hay toàn bộ thân thể niềm tin Cơ Đốc. Nói cách khác, tất cả mọi điều mà chúng ta tin trong niềm tin Cơ Đốc đều đã được ban cho, hoặc đã bày tỏ với các thánh đồ thông qua các vị sứ đồ và các đấng tiên tri. Qua Kinh Thánh, Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta sự hiểu biết tối hậu và hoàn chỉnh về đời sống đức tin Cơ Đốc.

Một kinh điển mở sẽ cho phép nhiều sách hoặc nhiều câu Kinh Thánh được thêm vào thông qua sự mặc khải tiếp tục hoặc đang diễn ra. Bằng việc thêm các sách vào Kinh Thánh, về cơ bản chúng ta sẽ nói rằng Kinh Thánh hiện hành là không hoàn chỉnh, hoặc vẫn còn thiếu sót theo một cách nào đó.

Châm Ngôn 30: 5-6, cảnh báo chúng ta không được thêm gì vào Lời Đức Chúa Trời: "Các lời của Đức Chúa Trời đã thét luyện, Ngài là thuẫn đỡ cho những người nương cậy nơi Ngài. Chớ thêm chi vào các lời Ngài, e Ngài quở trách ngươi và ngươi bị kể là nói dối chăng."

Phục Truyền Luật Lệ Ký 4:2, cảnh báo chúng ta không được thêm hoặc lấy bớt những mạng lệnh của Đức Chúa Trời: "Các ngươi chớ thêm chi và đừng bớt chi về điều ta truyền cho, để giữ các điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi mà ta đã truyền" cũng xem Phục Truyền 12:32).

Cuối sách Khải Huyền, sách cuối cùng của Kinh Thánh, chúng ta đọc thấy lời cảnh báo tương tự: "Tôi ngỏ cho kẻ nào nghe lời tiên tri trong sách này; Nếu ai thêm vào sách tiên tri này điều gì, thì Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy tai nạn đã ghi trong sách này. Và kẻ nào bớt điều gì trong sách tiên tri này, thì Đức Chúa Trời sẽ cất lấy phần họ về cây sự sống và thành thánh, mà đã chép trong sách này" (Khải Huyền 22:18-19).

Công nhận kinh điển Kinh Thánh đã đóng lại có nghĩa là chấp nhận khái niệm rằng Đức Chúa Trời đã bày tỏ mọi điều mà con cái của Ngài cần phải biết. Cũng có nghĩa là mọi điều Ngài đã bày tỏ trong Kinh Thánh đều được sự soi dẫn thánh. Không nên thêm vào điều gì, và cũng không lấy ra hoặc bỏ qua một điều gì.

Kinh điển Kinh Thánh được đóng lại không có nghĩa là Đức Chúa Trời đã ngưng bày tỏ chính Ngài cho con người hôm nay, nhưng đó là sẽ không có khải thị mới về chân lý ngoại trừ những gì Ngài đã bày tỏ cho Hội Thánh trong Kinh Thánh. Đức Chúa Trời đã đặt trong kinh điển Kinh Thánh đã đóng mọi điều mà chúng ta cần biết về chính Ngài, và về chúng ta là ai, chúng ta nên sống như thế nào, và những gì sẽ xảy ra trong tương lai (xem II Phi-e-rơ 1:3)

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Kinh Thánh đã đóng lại—Hàm ý điều gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries