settings icon
share icon
Câu hỏi

Tại sao sự hiểu biết Kinh Thánh là quan trọng?

Trả lời


Sự hiểu biết Kinh Thánh là quan trọng bởi vì Kinh Thánh là Lời của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta mở Kinh Thánh ra, chúng ta đọc thông điệp của Đức Chúa Trời cho chúng ta. Có điều nào có thể quan trọng hơn là sự hiểu biết về những gì Đấng Tạo Hóa của vũ trụ đã phán?

Lý do chúng ta tìm kiếm sự hiểu biết về Kinh Thánh cũng giống như một người đàn ông tìm hiểu bức thư tình từ người yêu của mình. Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta và muốn khôi phục lại mối quan hệ của chúng ta với Ngài (Ma-thi-ơ 23:37). Đức Chúa Trời truyền đạt tình yêu của Ngài cho chúng ta bằng Kinh Thánh (Giăng 3:16; 1 Giăng 3:1, 4:10).

Lý do chúng ta tìm kiếm sự hiểu biết về Kinh Thánh cũng giống như một người lính tìm hiểu bản thông báo từ vị chỉ huy của mình. Vâng giữ mạng lệnh của Đức Chúa Trời mang đến sự tôn kính đối với Ngài và hướng dẫn chúng ta trong cách sống (Thi thiên 119). Những mạng lệnh này được tìm thấy trong Kinh Thánh (Giăng 14:15).

Lý do chúng ta tìm kiếm sự hiểu biết về Kinh Thánh cũng giống như một người thợ máy tìm hiểu bản hướng dẫn sửa chữa. Mọi thứ đi sai trật trong thế giới này, và Kinh Thánh không chỉ chẩn đoán vấn đề (tội lỗi) nhưng cũng chỉ ra giải pháp (đức tin trong Đấng Christ). "Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta" (Rô-ma 6:23).

Lý do chúng ta tìm kiếm sự hiểu biết về Kinh Thánh cũng giống như một người lái xe tìm hiểu các tín hiệu giao thông. Kinh Thánh ban cho chúng ta sự hướng dẫn suốt cuộc đời mình, chỉ cho chúng ta thấy con đường an toàn và khôn ngoan (Thi Thiên 119:11, 105).

Lý do chúng ta tìm kiếm sự hiểu biết về Kinh Thánh cũng giống như một người nào đó đang trong đường đi của một cơn bão tìm hiểu bản báo cáo thời tiết. Kinh Thánh báo trước thời kỳ cuối cùng sẽ như thế nào, tiếng cảnh báo rõ ràng về sự phán xét sắp xảy ra (Ma-thi-ơ 24-25) và làm thế nào để tránh nó (Rô-ma 8:1).

Lý do chúng ta tìm kiếm sự hiểu biết về Kinh Thánh cũng giống như một người thích đọc tìm hiểu những sách của tác giả mà mình yêu thích. Kinh Thánh cho chúng ta thấy thân vị và vinh quang của Đức Chúa Trời, như đã được bày tỏ trong Con của Ngài, là Đức Chúa Jesus Christ (Giăng 1:1-18). Càng đọc và hiểu Kinh Thánh nhiều chừng nào, chúng ta càng biết Tác giả một cách mật thiết nhiều chừng nấy.

Như Phi-líp đang trên đường đi tới Ga-za, Đức Thánh Linh đã dẫn ông đến một người đàn ông đang đọc một phần của Ê-sai. Phi-líp tiếp cận ông ta, nhìn thấy những gì ông ấy đang đọc, và hỏi một câu hỏi rất quan trọng này: "Ông có hiểu những gì ông đang đọc không?" (Công vụ 8:30). Phi-líp biết rằng sự hiểu biết là điểm khởi đầu cho đức tin. Nếu không có sự hiểu biết Kinh Thánh, chúng ta không thể áp dụng sách ấy, vâng theo sách ấy, hay tin sách ấy.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Tại sao sự hiểu biết Kinh Thánh là quan trọng?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries