settings icon
share icon

Sách Ha-ba-cúc

Trả lời


Tác giả: Ha-ba-cúc 1:1 nói rõ sách Ha-ba-cúc là lời tiên tri của tiên Ha-ba-cúc.

Thời gian viết: Sách Ha-ba-cúc được viết khoảng giữa năm 610 và 605 trước Công Nguyên.

Mục đích viết: Ha-ba-cúc đang tự hỏi tại sao Đức Chúa Trời lại cho phép tuyển dân Ngài trải qua nỗi đau khổ hiện tại trong tay kẻ thù của họ. Đức Chúa Trời trả lời Ha-ba-cúc và đức tin của ông được phục hồi.

Những câu Kinh thánh then chốt:

Ha-ba-cúc 1:2, “Hỡi Đức Giê-hô-va! Tôi kêu van mà Ngài không nghe tôi cho đến chừng nào? Tôi vì cớ sự bạo ngược kêu van cùng Ngài, mà Ngài chẳng khứng giải cứu tôi!”

Ha-ba-cúc 1:5, “Hãy nhìn trong các nước và xem, hãy lấy làm lạ và sững sờ! Vì ta đang làm ra trong ngày các ngươi một việc, mà dầu có ai thuật lại cho các ngươi, các ngươi cũng không tin.”

Ha-ba-cúc 1:12, “Hỡi Giê-hô-va, Đức Chúa Trời tôi, Đấng Thánh của tôi! Ngài há chẳng phải là từ đời đời vô cùng sao? Vậy chúng tôi sẽ không chết.”

Ha-ba-cúc 2:2-4, “Đức Giê-hô-va đáp lại cùng ta mà rằng: ‘Ngươi khá chép lấy sự hiện thấy, và rõ rệt nó ra trên bảng, hầu cho người đương chạy đọc được. Vì sự hiện thấy còn phải ứng nghiệm trong kỳ nhứt định, sau cùng nó sẽ kíp đến, không phỉnh dối đâu; nếu nó chậm trễ, ngươi hãy đợi; bởi nó chắc sẽ đến, không chậm trễ. Nầy, lòng người kiêu ngạo, không có sự ngay thẳng trong nó; song người công bình thì sống bởi đức tin mình.”’

Ha-ba-cúc 2:20, “Nhưng Đức Giê-hô-va ở trong đền thánh của Ngài, trước mặt Ngài, cả đất hãy làm thinh!”

Ha-ba-cúc 3:2, “Hỡi Đức Giê-hô-va! Tôi đã nghe danh tiếng Ngài thì tôi sợ hãi. Hỡi Đức Giê-hô-va! Xin Ngài lại khiến công việc Ngài dấy lên giữa các năm. Tỏ ra cho biết giữa các năm. Khi Ngài đương giận, xin hãy nhớ lại sự thương xót!”

Ha-ba-cúc 3:19, “Đức Giê-hô-va là Chúa, là sức mạnh của tôi. Ngài làm cho chân tôi giống như chân con hươu. Khiến tôi đi trên các nơi cao của mình.”

Tóm tắt ngắn gọn: Sách Ha-ba-cúc bắt đầu với việc Ha-ba-cúc khóc lóc xin Đức Chúa Trời trả lời lý do vì sao tuyển dân của Ngài lại phải chịu khổ trong sự bị cầm tù của họ (Ha-ba-cúc 1:1-4). Chúa đã trả lời Ha-ba-cúc rằng, “ngươi sẽ không tin nếu ta nói cho ngươi biết” (Ha-ba-cúc 1:5-11). Sau đó Ha-ba-cúc liền nói, “Vâng, Ngài là Đức Chúa Trời, nhưng xin vẫn hãy nói cho tôi biết thêm tại sao điều này đang xảy” (Ha-ba-cúc 1:17-2:1). Chúa lại trả lời cho ông và cho ông biết thêm thông tin rồi nói rằng trái đất hãy yên lặng trước Ngài (Ha-ba-cúc 2:2-20). Sau đó Ha-ba-cúc viết lời cầu nguyện bày tỏ đức tin mạnh mẽ của ông nơi Chúa ngay trong thử thách này (Ha-ba-cúc 3:1-19).

Những điềm báo: Sứ đồ Phao-lô trích dẫn Ha-ba-cúc 2:4 trong hai dịp khác nhau (Rô-ma 1:17; Ga-la-ti 3:11) để nhắc lại giáo lý về sự công bình bởi đức tin. Đức tin là món quà của Chúa và có thể nhận được thông qua Đấng Christ vì nhờ đức tin mà được cứu (Ê-phê-sô 2:8-9) và đức tin kéo dài xuyên suốt cuộc đời. Chúng ta nhận được sự sống đời đời bởi đức tin và chúng ta sống đời sống Cơ Đốc cũng bởi đức tin đó. Không giống “người kiêu ngạo” trong phần đầu của Ha-ba-cúc 2:4, linh hồn người không có sự ngay thẳng trong nó (NASB) và mong ước của người không ngay thẳng (NIV), chúng ta là những người được xưng công bình bởi đức tin nơi Đấng Christ là sự công bình hoàn hảo vì Ngài đã đổi sự công bình hoàn hảo của Ngài vì tội lỗi của chúng ta (II Cô-rinh-tô 5:21), và đã làm cho chúng ta có thể sống bởi đức tin.

Áp dụng thực tiễn: Sự áp dụng cho độc giả của Ha-ba-cúc là được phép hỏi điều Chúa đang làm với lòng tôn trọng và kính phục. Thỉnh thoảng không có bằng chứng cho chúng ta về điều đang xảy ra đặc biệt khi chúng ta chìm đắm trong đau khổ một khoảng thời gian hay khi dường như kẻ thù chúng ta đang thắng thế trong khi chúng ta đang thua cuộc hoàn toàn. Tuy nhiên sách Ha-ba-cúc khẳng định rằng Chúa là Đấng tối cao, Đấng có quyền tuyệt đối đang điều khiển mọi điều. Chúng ta cần phải vững lòng và biết rằng Ngài đang làm việc. Ngài là Đấng nói rằng Ngài là lời hứa và là Đấng giữ lời hứa. Ngài sẽ trừng phạt kẻ ác. Ngay cả khi chúng ta không thể thấy điều đó thì Ngài vẫn ngồi trên ngai của vũ trụ. Chúng ta cần phải tập trung vào điều rằng: “Đức Giê-hô-va là Chúa, là sức mạnh của tôi. Ngài làm cho chân tôi giống như chân con hươu. Khiến tôi đi trên các nơi cao của mình” (Ha-ba-cúc 3:19). Có thể khiến chúng ta đi trên các nơi cao nghĩa là dắt chúng ta đến những nơi cao hơn với Ngài là nơi mà chúng ta được tách biệt khỏi thế gian. Đôi lúc con đường mà chúng ta phải đi có đau khổ và buồn rầu, nhưng nếu chúng ta yên nghỉ nơi Ngài và tin cậy Ngài thì chúng ta có thể đến được nơi mà Ngài muốn chúng ta đến.
EnglishTrở lại trang chủ Khảo sát Cựu ƯớcSách Ha-ba-cúc
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries