settings icon
share icon

Sách các quan xét

Tác giả: Sách các quan xét không đặt tên cụ thể tác giả của nó. Theo truyền thuyết thì tiên tri Samuel là tác giả của các quan xét . Bằng chứng bên trong chỉ ra rằng tác giả của các quan xét đã sống một thời gian ngắn sau giai đoạn của các quan xét . Samuel phù hợp với tiêu chuẩn này.

Thời gian Viết: Sách các quan xét có khả năng được viết giữa 1045 và 1000 trước Công Nguyên.

Mục đích viết: Sách các quan xét có thể được chia thành hai phần: 1) Chương 1-16 cung cấp cho một bản kê khai của các cuộc chiến tranh giải phóng bắt đầu bằng việc dân Y-sơ-ra-ên đánh bại dân Ca-na-an và kết thúc với sự thất bại của dân Phi-li-tin và cái chết của Samson; 2) Chương 17-21 được gọi là một phụ lục và không liên quan đến các chương trước. Các chương được ghi nhận như là một thời gian "khi không có vua ở Y-sơ-ra-ên (Các Quan Xét 17: 6; 18: 1; 19: 1; 21:25)." Sách Ru-tơ ban đầu là một phần của sách các quan xét, nhưng trong khoảng 450 sau Công Nguyên nó đã được gỡ bỏ để trở thành một cuốn sách riêng của nó.

Những câu Kinh thánh then chốt:

Các quan xét 2: 16-19, "Sau đó Đức Giê Hô va dấy lên những quan xét giải cứu chúng khỏi tay kẻ cướp bóc.Nhưng chúng cũng không nghe các quan xét nhưng chúng hành dâm cùng các thần khác và quỳ lạy các thần ấy. Không như tổ phụ của họ, họ vội xây bỏ con đường mà tổ phụ mình đã đi, con đường vâng giữ các điều răn của Đức Giê Hô Va .Khi Đức Giê Hô Va dấy lên các quan xét cho họ , thì Ngài ở cùng quan xét đó và trọn đời quan xét Ngài giải cứu họ khỏi tay kẻ thù nghịch mình ;vì Đức Giê Hô Va lấy lòng thương xót họ tại cớ những tiếng rên xiết mà họ thở ra trước mặt những kẻ hà hiếp và làm tức tối mình. Nhưng khi quan xét qua đời rồi, dân sự làm ác hơn các tổ phụ mình,tin theo các thần khác hầu việc và thờ lạy trước mặt các thần đó. Họ không chừa bỏ việc làm ác và đường lối cố chấp.”

Các quan xét 10:15, "Nhưng dân Y-sơ-ra-ên thưa cùng Đức Giê Hô Va rằng:" Chúng tôi đã phạm tội .Xin Chúa hãy đãi chúng tôi theo điều Chúa cho là tốt lành, nhưng xin hãy giải cứu chúng tôi ngày nay.”

Các quan xét 21:25, "Trong những ngày Israel không có vua; ai nấy làm theo ý mình lấy làm phải.”

Tóm tắt ngắn gọn: Sách Các quan xét là một sách tường thuật bi kịch như thế nào Yahweh [Đức Giê Hô Va] đã bị con cái của Ngài vô ơn năm nầy qua năm kia, thế kỷ nầy đến thế kỷ khác. Các quan xét là một sự tương phản đáng buồn cho cuốn sách của Giô-suê ghi chép những sự ban phước của Đức Chúa Trời ban cho dân Israel cho sự vâng phục của họ với Thiên Chúa trong việc chinh phục đất. Trong các quan xét, họ đã không vâng lời và tôn thờ hình tượng, dẫn đến nhiều thất bại của họ. Tuy nhiên, Thiên Chúa không bao giờ thất bại trong việc mở rộng vòng tay của Ngài trong tình yêu để bất cứ khi nào họ ăn năn từ bỏ con đường tà và cầu khẩn danh Ngài. (Quan xét 2:18) Qua 15 vị quan xét của Israel, Thiên Chúa thực hiện lời hứa của Ngài với Abraham để bảo vệ và ban phước cho con cháu của người ( sáng thế ký 12:2-3).

Sau cái chết của Giô-suê và những người cùng thời với ông, dân Do Thái trở về phục vụ Baal và Ashtaroth. Chúa cho phép người Do Thái phải chịu hậu quả của việc thờ tà thần. Đó cũng là lúc dân Chúa sẽ kêu cầu Giê Hô Va để được giúp đỡ. Thiên Chúa đã sai các quan xét con cái của Ngài để dẫn dắt họ trong cuộc sống công chính. Nhưng lần nầy đến lần khác họ sẽ quay lưng lại với Thiên Chúa và trở về cuộc sống gian ác của họ. Tuy nhiên, Ngài giữ giao ước của mình với Abraham, Thiên Chúa sẽ cứu dân Ngài ra khỏi những kẻ áp bức của họ trong suốt khoảng thời gian 480 năm của Sách các quan xét.

Có lẽ quan xét đáng chú ý nhất là quan xét thứ 12, Samson, người đã dẫn dắt dân Israel sau khi bị giam cầm tù 40 năm dưới sự cai trị của người Phi-li-tin tàn nhẫn. Samson dẫn dắt dân Chúa chiến thắng người Phi-li-tin nơi ông bị mất cuộc sống của mình sau 20 năm làm quan xét của Y-sơ-ra-ên.

Những điềm báo: Lời rao báo cho mẹ của Samson rằng cô sẽ sinh con trai để dẫn dắt Y-sơ-ra-ên là một điềm báo của lời rao báo cho Mary sinh của Đấng Cứu Thế. Thiên Chúa đã sai thiên sứ của Ngài đến với cả 2 người đàn bà và nói với họ rằng họ sẽ "thụ thai và sinh một con trai" (Quan xét 13: 7; Lu-ca 1:31), người sẽ dẫn dắt dân sự Chúa.

Lòng thương xót của Thiên Chúa giải phóng dân Ngài mặc dù tội lỗi của họ và sự từ chối Ngài được biểu thị một hình ảnh của Đấng Christ trên thập giá. Chúa Giêsu đã chết để cứu dân –Những ai tin vào Ngài, thoát khỏi tội lỗi của họ. Mặc dù hầu hết những người theo Ngài trong thời gian Chúa thi hành chức vụ cuối cùng sẽ lánh và chối bỏ Ngài, Chúa vẫn trung thành với lời hứa của Ngài và đi đến thập tự giá để chết cho chúng ta.

Áp dụng thực tiễn: Bất tuân luôn mang đến sự phán xét. Dân Y-sơ-ra-ên là một ví dụ hoàn hảo của những gì chúng ta không làm. Thay vì học hỏi từ kinh nghiệm rằng Thiên Chúa sẽ luôn luôn trừng phạt việc nổi loạn chống lại Ngài, họ vẫn tiếp tục không tuân theo và chịu đựng sự không hài lòng và kỷ luật của Thiên Chúa. Nếu chúng ta tiếp tục trong sự bất tuân, chúng ta mời các kỷ luật của Thiên Chúa, không bởi vì Chúa vui thích sự đau khổ của chúng ta, nhưng "vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu, và Chúa phạt tất cả mọi người mà Ngài nhận làm con " (Hêbơrơ 12: 6).

Sách các quan xét là một minh chứng cho sự thành tín của Thiên Chúa. Ngay cả "nếu chúng ta không thành tín, Ngài sẽ vẫn thành tín" (2 Tim 2:13). Mặc dù chúng ta có thể không thành tín với Ngài, như dân Y-sơ-ra-ên, Ngài vẫn thành tín để cứu chúng ta và giúp chúng ta (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:24) và tha thứ cho chúng ta khi chúng ta tìm kiếm sự tha thứ (1 Giăng 1: 9). "Ngài sẽ khiến anh em được vững bền đến cuối cùng,để khỏi bị quở trách trong ngày Chúa Giê Xu Christ chúng ta. Đức Chúa Trời đã gọi anh em được thông công với Con Ngài là Đức Chúa Giê Xu Christ Chúa chúng ta, Chúa thành tín” ( 1 Cô-rin-tô 1:8-9)
EnglishTrở lại trang chủ Khảo sát Cựu ƯớcSách các quan xét
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries