settings icon
share icon

Sách A-ghê

Trả lời


Tác giả: A-ghê 1:1 nói rõ ràng rằng tác giả của sách A-ghê là tiên tri A-ghê.

Thời gian viết: Sách A-ghê được viết khoảng năm 520 trước Công Nguyên.

Mục đích viết: A-ghê cố gắng thách thức dân sự của Chúa liên quan đến thứ tự ưu tiên của họ. Ông kêu gọi họ tôn kính và làm vinh hiển Chúa bằng cách xây Đền thờ bất chấp sự phản đối của địa phương và chính quyền. A-ghê kêu gọi họ đừng ngã lòng vì Đền thờ này sẽ hoàn toàn không được trang trí lộng lẫy như đền thờ của Sa-lô-môn. Ông khích lệ họ quay lưng khỏi sự ô uế trong đường lối của họ và tin cậy vào quyền năng tối cao của Đức Chúa Trời. Sách A-ghê là một sự nhắc nhở về những vấn đề mà dân sự của Chúa đang đối diện vào lúc này, dân sự dũng cảm tin cậy Chúa như thế nào và Ngài đã chu cấp cho nhu cầu của họ ra sao.

Những câu Kinh thánh then chốt:

A-ghê 1:4, “Nay có phải là thì giờ các ngươi ở trong nhà có trần ván, khi nhà nầy hoang vu sao?”

A-ghê 1:5-6, “Vậy bây giờ Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vầy: Các ngươi khá xem xét đường lối mình. 6 Các ngươi gieo nhiều mà gặt ít;ăn mà không no; uống mà không đủ; mặc mà không ấm; và kẻ nào làm thuê, đựng tiền công mình trong túi lủng.”

A-ghê 2:9, “Vinh quang sau rốt của nhà nầy sẽ lớn hơn vinh quang trước, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy; và ta sẽ ban sự bình an trong chốn nầy, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.”

Tóm tắt ngắn gọn: Dân sự Chúa sẽ xem xét lại thứ tự ưu tiên của họ, lấy dũng khí và hành động dựa trên lời hứa của Chúa chứ? Chúa cố gắng cảnh báo dân sự chú ý đến lời Ngài. Chúa không chỉ cảnh báo họ mà Ngài còn đưa ra lời hứa thông qua tôi tớ Ngài là A-ghê để thúc đẩy họ theo Ngài. Bởi vì dân sự Chúa đã đảo ngược thứ tự ưu tiên của họ và họ đã thất bại trong việc đặt Chúa là ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống của họ nên Giu-đa đã bị cầm tù bởi dân Ba-by-lôn. Để đáp lại lời cầu nguyện của Đa-ni-ên và làm thành lời hứa của Ngài, Chúa đã khiến Si-ru vua nước Phe-rơ-sơ (Ba-tư) cho phép dân Do Thái bị lưu đày trở về Giê-ru-sa-lem. Một nhóm người Do Thái trở về quê hương của họ trong sự vui mừng tột đỉnh, đặt Chúa hàng đầu trong đời sống của họ, thờ phượng Ngài và bắt đầu xây lại Đền thờ Giê-ru-sa-lem mà không có sự giúp đỡ của dân địa phương là những người đang sống ở Do Thái. Đức tin dũng cảm của họ đã đương đầu với sự phản đối của dân địa phương cũng như chính quyền của nước Phe-rơ-sơ (Ba-tư) trong khoảng 15 năm.

Những điềm báo: Cũng như hầu hết các sách tiểu tiên tri, sách A-ghê kết thúc với lời hứa phục hồi và ban phước. Trong câu cuối cùng, A-ghê 2:23, Chúa sử dụng một chữ rõ ràng thuộc về Đấng Mê-si-a có liên quan đến Xô-rô-ba-bên, “Đầy tớ ta” (So sánh 2 Sa-mu-ên 3:18; I Các vua 11:34; Ê-sai 42:1-9; Ê-xê-chi-ên 37:24,25). Thông qua A-ghê, Chúa hứa làm cho ông giống như một ấn tín, là biểu tượng của sự tôn kính, thẩm quyền, và quyền lực, gần giống như là vương trượng của vua được dùng để đóng dấu thư từ và chiếu chỉ. Xô-rô-ba-bên là ấn tín của Chúa, đại diện cho nhà Đa-vít và bắt đầu lại dòng dõi thuộc về Đấng Mê-si-a đã bị ngắt quãng bởi Sự lưu đày. Xô-rô-ba-bên tái thiết lập lại dòng dõi của vua Đa-vít, là dòng dõi sẽ lên đến bậc cao nhất trong sự ngự trị kéo dài một ngàn năm của Đấng Christ. Xô-rô-ba-bên xuất hiện trong dòng dõi của Đấng Christ bên cả phía Giô-sép (Ma-thi-ơ 1:12) lẫn phía Ma-ri (Lu-ca 3:27).

Áp dụng thực tiễn: Sách A-ghê lôi kéo sự chú ý đến những vấn đề bình thường mà hầu hết mọi người phải đối diện ngay cả trong thời nay. A-ghê yêu cầu chúng ta:
1. Xem xét lại thứ tự ưu tiên của chúng ta để xem liệu rằng chúng ta có đang quan tâm đến mong muốn của riêng mình hơn là làm công việc Chúa.
2. Từ bỏ thái độ chủ bại (thái độ mong đợi sự thất bại) khi chúng ta đối diện với sự phản đối hay những hoàn cảnh làm nản lòng.
3. Xưng nhận sự thất bại và cố gắng sống một đời sống thánh khiết trước mặt Chúa.
4. Hành động dũng cảm vì Chúa bởi vì chúng ta có sự đảm bảo rằng Ngài ở cùng chúng ta luôn luôn và tể trị trên hoàn cảnh của chúng ta.
5. An tâm yên nghỉ trong tay Chúa và biết rằng Ngài sẽ ban phước dư dật cho chúng ta khi chúng ta thành tín hầu việc Ngài.
EnglishTrở lại trang chủ Khảo sát Cựu ƯớcSách A-ghê
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries