settings icon
share icon
Câu hỏi

Làm thế nào tôi có thể nhận biết sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh?

Trả lời


Trước khi Chúa Giê-xu thăng thiên, Ngài nói với các môn đồ là Ngài sẽ sai một Đấng để có thể dạy dỗ và dẫn dắt những người tin nhận Ngài (Công vụ 1:5, Giăng 14:26; 16:7). Lời hứa của Ngài đã được ứng nghiệm chưa đầy 2 tuần sau đó khi Đức Thánh Linh đến với năng quyền trên những người tín hữu trong lễ Ngũ Tuần (Công vụ 2). Bây giờ, khi một người tin Chúa, thì Đức Thánh Linh ngay lập tức trở thành một phần cuộc sống của người đó mãi mãi (Rô-ma 8:14; I Cô-rinh-tô 12:13).

Đức Thánh Linh có nhiều chức năng. Ngài không chỉ ban cho những ân tứ thuộc linh tùy thuộc vào ý muốn của Ngài (I Cô-rinh-tô 12:7-11), nhưng Ngài còn an ủi chúng ta (Giăng 14:16), dạy dỗ (Giăng 14:26), và ở trong chúng ta như là ấn chứng của lời hứa trên tấm lòng của chúng ta cho đến khi Ngài trở lại (Ê-phê-sô 1:13; 4:30). Đức Thánh Linh cũng là Đấng Dẫn Dắt và Cố Vấn, hướng dẫn chúng ta con đường cần phải đi và bày tỏ chân lý của Đức Chúa Trời (Lu-ca 12:12; I Cô-rinh-tô 2:6-10).

Nhưng làm sao chúng ta nhận biết được sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh? Làm sao chúng ta phân biệt được những suy nghĩ của chính chúng ta và sự hướng dẫn của Ngài? Và trên hết, Đức Thánh Linh không nói ra từ ngữ có thể lắng nghe bằng tai được. Thay vào đó, Ngài hướng dẫn chúng ta thông qua lương tâm (Rô-ma 9:1) và những cách thức tinh tế khác.

Một trong những điều quan trọng để nhận biết sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh đó là quen thuộc với Lời Chúa. Kinh Thánh là nguồn của sự khôn ngoan tối thượng về cách chúng ta nên sống như thế nào (II Ti-mô-thê 3:16-17 (Thi-thiên 143:10; Cô-lô-se 1:9), để tín hữu tra cứu Kinh Thánh, suy ngẫm, và khắc ghi vào tâm trí (Ê-phê-sô 6:17). Ngôi Lời chính là "gươm Thánh Linh" (Ê-phê-sô 6:17), và Đức Thánh Linh sẽ sử dụng điều này để nói với chúng ta (Giăng 16:12-14) để mặc khải ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho đời sống của chúng ta; Ngài cũng sẽ đem những phần cụ thể trong Kinh Thánh để nhắc nhở chúng ta những lúc chúng ta cần nhất (Giăng 14:26)

Kiến thức về lời Chúa có thể giúp chúng ta phân biệt liệu những ước muốn của chúng ta có phải đến từ Đức Thánh Linh hay không. Chúng ta phải kiểm thử những ước muốn của chúng ta với Kinh Thánh – Đức Thánh Linh sẽ không bao giờ thúc giục chúng ta làm những gì trái với lời Chúa. Nếu điều đó trái với Thánh Kinh, thì chúng ta biết rằng điều đó không đến từ Thánh Linh và chúng ta phải phớt lờ, tránh xa nó.

Kiên trì cầu nguyện với Cha thiên thượng cũng là điều cần thiết đối với chúng ta(I Tê-sa-lô-ni-ca 5:17). Điều này không chỉ giúp giữ tấm lòng và tâm trí của chúng ta rộng mở với sự dẫn dắt của Thánh Linh, nhưng nó còn cho phép Đức Thánh Linh kêu cầu thay cho chúng ta: "Cũng vậy, Thánh Linh giúp đỡ sự yếu đuối của chúng ta, vì chúng ta không biết phải cầu nguyện điều gì cho đúng, nhưng chính Thánh Linh dùng những sự thở than không thể diễn tả bằng lời mà cầu thay cho chúng ta. Đấng dò xét lòng người, biết rõ ý tưởng của Thánh Linh, vì Thánh Linh theo ý muốn Đức Chúa Trời mà cầu thay cho các thánh đồ" (Rô-ma 8:26-27).

Một cách khác để nói liệu chúng ta có đang theo sự dẫn dắt của Thánh Linh hay không là nhìn vào biểu hiện của bông trái Thánh Linh trong đời sống của chúng ta (Ga-la-ti 5:22). Nếu chúng ta bước đi trong Thánh Linh, chúng ta sẽ tiếp tục thấy những bông trái này lớn lên và kết quả trong chúng ta, và chúng cũng sẽ trở thành bằng chứng rõ ràng cho người khác.

Có một điều quan trọng cần để ý đó là chúng ta có quyền chấp thuận hay không chấp thuận trước sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Khi chúng ta biết ý muốn của Chúa nhưng không đi theo điều đó thì chúng ta đang chống lại công việc của Thánh Linh trong chúng ta (Công vụ 7:51; I Tê-sa-lô-ni-ca 5:19), và ước muốn đi theo con đường riêng của chúng ta sẽ làm buồn Ngài (Ê-phê-sô 4:30). Đức Thánh Linh sẽ chẳng bao giờ khiến chúng ta phạm tội. Thuận với ý muốn của Đức Chúa Trời, tránh xa và xưng tội, và tạo khói quen cầu nguyện và học Lời Chúa sẽ cho phép chúng ta nhận biết –và đi theo- sự hướng dẫn của Thánh Linh.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Làm thế nào tôi có thể nhận biết sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries