settings icon
share icon
Câu hỏi

Hôn nhân Cơ Đốc có sự khác biệt gì?

Trả lời


Sự khác biệt chính giữa hôn nhân Cơ Đốc và hôn nhân không thuộc Cơ Đốc là Đấng Christ là trung tâm của hôn nhân. Khi hai người được hợp lại làm một trong Đấng Christ thì mục tiêu của họ là phát triển để trở nên giống Đấng Christ trong suốt đời sống hôn nhân (Rô-ma 8:29; 13:14; 2 Cô-rinh-tô 3:18;). Những người không phải là Cơ Đốc nhân có thể có nhiều mục tiêu cho hôn nhân của họ, nhưng trở nên giống như Đấng Christ không phải là một trong số những mục tiêu đó. Điều này không có nghĩa là khi tất cả Cơ Đốc nhân kết hôn thì ngay lập tức bắt đầu hành động nhằm hướng tới mục tiêu này. Nhiều Cơ Đốc nhân trẻ thậm chí không nhận ra điều này thực sự là mục tiêu, nhưng sự hiện diện của Đức Thánh Linh ở trong từng người họ hành động và giúp từng người tăng trưởng để mục tiêu ngày càng giống Đấng Christ trở nên ngày càng rõ ràng đối với họ. Khi cả hai vợ chồng đặt việc ngày càng trở nên giống Đấng Christ làm mục đích cá nhân của họ, thì một hôn nhân Cơ Đốc mạnh mẽ, đầy sức sống bắt đầu hình thành.

Hôn nhân Cơ Đốc bắt đầu với sự hiểu biết rằng Kinh thánh trình bày rõ ràng về vai trò của chồng và vợ — chủ yếu được tìm thấy trong Ê-phê-sô đoạn 5 và lời cam kết thực hiện những vai trò đó. Chồng là lãnh đạo trong nhà (Ê-phê-sô 5:23-26). Sự lãnh đạo này không nên độc tài (Cô-lô-se 3:19), ra vẻ bề trên đối với vợ (Phi-líp 2:3), nhưng phải phù hợp với gương lãnh đạo Hội thánh của Đấng Christ. Đấng Christ yêu Hội thánh (dân sự của Ngài) với lòng thương xót, nhân từ, tha thứ, tôn trọng và vị tha. Người chồng cũng phải yêu vợ giống như vậy (Ê-phê-sô 5:25).

Người vợ phải vâng phục chồng mình "như vâng phục Chúa" (Ê-phê-sô 5:22), không phải vì người vợ phụ thuộc chồng, mà vì cả vợ và chồng "phải vâng phục nhau trong sự kính sợ Đấng Christ" ( Ê-phê-sô 5:21) và bởi vì cấu trúc thẩm quyền trong nhà mà Đấng Christ là đầu (Ê-phê-sô 5:23-24). Tôn trọng là một yếu tố quan trọng của lòng mong muốn vâng phục; vợ phải tôn trọng chồng giống như chồng phải yêu vợ (Ê-phê-sô 5:33). Sự yêu mến, tôn trọng và vâng phục lẫn nhau là nền tảng của hôn nhân Cơ Đốc. Được xây dựng dựa trên ba nguyên tắc này thì cả vợ và chồng sẽ ngày càng trở nên giống Đấng Christ, trưởng thành cùng nhau, không xa cách, vì mỗi người đều trưởng thành trong sự tin kính.

Một yếu tố chính khác trong hôn nhân Cơ Đốc là sự vị tha, như mô tả trong Phi-líp 2:3-4. Nguyên tắc của sự hạ mình được trình bày trong những câu Kinh thánh này là điều cốt yếu cho một hôn nhân Cơ Đốc bền vững. Cả hai vợ chồng đều phải cân nhắc đến nhu cầu của người bạn đời trước nhu cầu của mình, là điều đòi hỏi sự vị tha mà chỉ có thể có bởi quyền năng của Đức Thánh Linh ngự trong họ. Sự hạ mình và vị tha vốn dĩ không có trong bản chất sa ngã của con người. Chúng là những đặc điểm mà chỉ Thánh Linh của Đức Chúa Trời mới có thể sản sinh, nuôi dưỡng và hoàn thiện trong chúng ta. Đó là lý do tại sao những hôn nhân Cơ Đốc bền vững được mô tả bằng các nguyên tắc thánh linh – nghiên cứu Kinh Thánh, ghi nhớ Kinh Thánh, cầu nguyện, và suy gẫm những điều về Đức Chúa Trời. Khi cả hai vợ chồng thực hành những nguyên tắc này thì mỗi người đều được củng cố và trưởng thành, và tất nhiên hôn nhân cũng được củng cố và trưởng thành.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Hôn nhân Cơ Đốc có sự khác biệt gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries