settings icon
share icon
Câu hỏi

Một Cơ Đốc Nhân có thể 'hoàn trả' sự cứu rỗi không?

Trả lời


Câu trả lời ngắn gọn cho câu hỏi này là không, một Cơ Đốc Nhân thật không thể "hoàn trả" sự cứu rỗi. Cũng lấy làm lạ là có người đồng ý rằng không thể "đánh mất" sự cứu rỗi, song vẫn tin sự cứu rỗi đó có thể "hoàn trả". Những ai giữ quan điểm này thì sẽ đọc Roma 8:38-39 và nói rằng dù không điều gì bên ngoài có thể chia cách chúng ta khỏi Đức Chúa Trời, chính chúng ta có thể lựa chọn để chia cách chính mình khỏi Đức Chúa Trời. Điều này chẳng những không có trong Kinh Thánh, nó không tuân theo các luận lý.

Để hiểu được vì sao chúng ta không có khả năng để "hoàn trả" sự cứu rỗi của chúng ta, chúng ta phải thấu hiểu ba điều: bản tính (bản chất)của Đức Chúa Trời, bản tính của con người, và bản chất của chính sự cứu rỗi. Đức Chúa Trời là, bởi bản tính, một Đấng cứu chuộc. Chỉ trong sách Thi Thiên, Đức Chúa Trời được nhắc đến như là Đấng cứu chuộc của nhân loại mười ba lần. Chỉ một mính Đức Chúa Trời là cứu Chúa của chúng ta, không ai khác có thể cứu lấy chúng ta và chúng ta cũng không thể tự cứu lấy chính mình. "Ta, chính ta là CHÚA, và ngoài ta không có cứu Chúa nào khác" (Ê-sai 43:11). Không nơi nào trong Kinh Thánh từng miêu tả Đức Chúa Trời như là một một Đấng cứu chuộc, ai phụ thuộc vào người Ngài cứu thì có sự cứu rỗi. Giăng 1:13 làm cho rõ ràng hơn rằng là những ai thuộc về Đức Chúa Trời thì chẳng tái sanh bằng ý riêng của họ nhưng bởi ý muốn của Đức Chúa Trời. Chúa cứu bởi ý muốn của Ngài để cứu và bởi năng quyền của Ngài để cứu. Ý muốn của Ngài thì không bao giờ bị ngăn trở và quyền năng của Chúa thì vô tận (Đa-ni-ên 4:35).

Kế hoạch cứu chuộc của Đức Chúa Trời đã được làm trọn bởi Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa trong hình hài con người (Giăng 1:14), người đã đến thế gian để "tìm và cứu những người hư mất" (Luca 19:10). Chúa Giê-xu đã làm rõ là chúng ta không chọn Chúa, nhưng Ngài đã chọn chúng ta và lập chúng ta để "đi và kết quả" (Giăng 15:16). Sự cứu rỗi là một món quà từ Đức Chúa Trời qua đức tin trong Chúa Cứu Thế, được ban cho những con dân của Ngài được thiết lập trước khi sáng thế, đã được định trước để nhận nó và là người được ấn chứng bởi Đức Thánh Linh trong sự cứu rỗi (Ê-phê-sô 1:11-14). Điều này ngăn cản ý tưởng rằng con người có thể, bằng chính sức riêng của mình, để ngăn trở kế hoạch của Đức Chúa Trời cứu anh ta. Đức Chúa Trời sẽ không định trước người nào đó để nhận món quà của sự cứu rỗi, chỉ để phá hủy kế hoặch của Ngài bởi ai đó hoàn lại món quà. Sự toàn tri và tiên tri của Đức Chúa Trời làm cho kịch bản này không thể được.

Nhân loại là, bản chất con người, là suy đồi không tìm kiếm Đức Chúa Trời trong bất cứ cách gì. Cho đến khi tấm lòng của anh ta được thay đổi bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời, anh ta sẽ không tìm kiếm Chúa, hoặc anh ta không thể. Lời Chúa thì không thể hiểu được đối với anh ta. Người chưa được tái sinh là người không công bình, vô giá trị, giả dối. Miệng của anh ta đầy dãy sự cay đắng và rủa xả, tấm lòng anh ta hướng về sự đổ máu, anh ta không có sự bình an, và chẳng có "sự kính sợ Đức Chúa Trời trước mặt anh ta" (Roma 3:10-18). Như một người không có khả năng để cứu lấy mình hoặc thậm chí nhìn thấy được nhu cầu cho sự cứu rỗi của anh ta. Chỉ duy nhất khi anh ta đã được dung nên mới trong Đấng Cứu Thế thì tấm long và ý tưởng thay đổi hướng về Đức Chúa Trời. Thì bây giờ anh ta nhìn thấy được sự thật và hiểu được những điều thiên liêng.

Môt Cơ Đốc Nhân là một người được mua chuộc từ tội lỗi và được đặt để trên con đường đến thiên đàng. Anh ta là một tạo vật mới, và tấm lòng anh ta thì hướng về Đức Chúa Trời. Bản ngã con người trước đây giờ không còn, đã chêt. Bản tánh con người mới không mong muốn hoàn trả lại sự cứu rỗi và quay trở lại con người cũ hơn là một tấm lòng đươc cấy trồng dễ dàng sẽ muốn hoàn trả lại tấm lòng mới của anh ta và đổi lấy bản ngã con người cũ của anh ta. Khái niệm về Cơ Đốc Nhân hoàn trả sự cứu rỗi là không phù hợp Kinh Thánh và không thể có.

English



Trở lại trang chủ tiếng Việt

Một Cơ Đốc Nhân có thể 'hoàn trả' sự cứu rỗi không?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries