settings icon
share icon
Câu hỏi

Hành trình thuộc linh là gì?

Trả lời


Hành trình thuộc linh là một cụm từ được sử dụng bởi nhiều tôn giáo khác nhau để chỉ về tiến trình tự nhiên của một người khi người đó tăng trưởng trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời, về thế giới và chính mình. Đó là một lối sống có chủ đích để tăng trưởng sâu nhiệm hơn trong sự hiểu biết và khôn ngoan. Tuy nhiên hành trình thuộc linh hướng theo việc trở nên giống Đấng Christ có nghĩa rất khác so với một hành trình hướng theo kiểu "tâm linh" nào đó mà không bao gồm hoặc không dựa vào Chúa và công việc của Đức Chúa Giê-xu Christ.

Có một vài điều khác biệt giữa cuộc hành trình thuộc linh của Cơ Đốc Nhân và phiên bản Thời Đại Mới. Người theo Thời Đại mới nói về việc tụng niệm thần chú trong vài giờ một ngày. Kinh Thánh nói về việc trò chuyện với Chúa hàng ngày qua sự cầu nguyện (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:17). Người theo Thời Đại mới tin rằng con người có thể lựa chọn con đường cho chính mình trong cuộc hành trình của họ và tất cả các con đường đều dẫn tới một điểm đến. Kinh Thánh nói rằng chỉ có một con đường duy nhất – là Đấng Christ (Giăng 14:6). Người theo Thời Đại Mới tin rằng một cuộc hành trình thuộc linh sẽ dẫn tới sự hài hòa với vũ trụ. Kinh Thánh dạy rằng vũ trụ đang có chiến tranh (Ê-phê-sô 6:12) và một phần của cuộc hành trình này là chiến đấu vì những linh hồn khác và với bước đi của chính chúng ta (1 Ti-mô-thê 6:12).

Một sự khác biệt nữa là Kinh Thánh thực sự nói về một cuộc hành trình thuộc linh và những bước trải qua trong cuộc hành trình đó. Một Cơ Đốc Nhân bắt đầu giống như một con trẻ (1 Cô-rinh-tô 13:11), vẫn nhìn thế giới với cặp mắt ngây thơ, vẫn bị ảnh hưởng bởi xác thịt, và cần được giáo dục cơ bản về Chúa và vị trí của họ với Chúa (1 Cô-rinh-tô 3:1-2; 1 Phi-e-rơ 2:2). Và các Cơ Đốc Nhân mới được ban cho công việc trong Hội Thánh phù hợp với vị trí của họ khi còn non trẻ trong đức tin (1 Ti-mô-thê 3:6). Khi các Cơ Đốc Nhân tăng trưởng trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời và thế giới, họ học được nhiều hơn về cách hành động và cách liên hệ với thế giới này (Tít 2:5-8). Một người tiến xa hơn trong hành trình thuộc linh của mình trở thành một tấm gương cho những người trẻ hơn (Tít 2:3-4), và đôi khi, trở thành một người lãnh đạo trong Hội thánh (1 Ti-mô-thê 3).

Trọng tâm của cuộc hành trình thuộc linh này đó là sự nhận biết rằng đây là một cuộc hành trình. Không ai trong chúng ta là toàn hảo. Một khi chúng ta trở nên những Cơ Đốc Nhân, chúng ta không bị kỳ vọng phải đạt được mức độ trưởng thành tâm linh ngay lập tức. Thay vào đó, đời sống của Cơ Đốc Nhân là một quá trình bao gồm cả sự tập trung của chúng ta (2 Cô-rinh-tô 7:1) và công việc của Chúa trong chúng ta (Phi-líp 1:6; 2:12-13). Và điều đó liên quan nhiều hơn tới việc nắm bắt cơ hội và làm việc có chủ đích hơn là so với tuổi tác (1 Ti-mô-thê 4:12)

Một hành trình thuộc linh lấp đầy với những tiếng tụng kinh trống rỗng sẽ chỉ dẫn tới một tấm lòng trống rỗng. Một hành trình lấp đầy với việc học Kinh Thánh, vâng theo những gì Kinh Thánh chỉ dạy, và tin cậy Đức Chúa Trời là một cuộc phiêu lưu trọn đời sẽ đem lại sự hiểu biết thật về thế giới và một tình yêu sâu đậm với Đấng Tạo Hóa đã tạo dựng nên nó.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Hành trình thuộc linh là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries