settings icon
share icon
Câu hỏi

Kinh Thánh nói gì về giáo dục?

Trả lời


Sách Châm Ngôn chứa đầy những chỉ dẫn vua Sô-lô-môn dành cho những con trai của ông. Con trai ông được thúc đẩy học theo những chỉ dẫn này, và kết quả của việc áp dụng những kiến thức học được gọi là sự khôn ngoan. Kinh Thánh nói rất nhiều về tiến trình của giáo dục, và nó bắt đầu với cha mẹ và đứa trẻ. Mệnh lệnh cho cha mẹ là nuôi dạy con cái trong Chúa (Ê-phê-sô 6:4), và từ gốc Hy Lạp paideia ("nuôi dưỡng") mang ý nghĩa đào tạo, giáo dục, chỉ dạy và kỉ luật. Khi con trẻ học hiểu về Chúa, chúng được ban cho cơ hội vinh danh cha mẹ mình một cách khôn ngoan, và nền tảng của niềm vinh dự đó là quá trình giáo dục đang tiếp diễn và áp dụng những gì được học. Sô-lô-môn nói với chúng ta rằng nền tảng của những tri thức thật là sự kính sợ Chúa (Châm ngôn 1:7). Từ "kính sợ" ở đây không mang ý nghĩa nỗi khiếp sợ hay kinh hãi, nhưng là sự kính sợ và tôn trọng dành cho sự thiêng liêng và đường bệ của Chúa và một nỗi e sợ làm thất vọng hay không vâng lời Ngài. Giê-xu nói rằng khi chúng ta biết sự thật, sự thật sẽ giải thoát chúng ta (Giăng 8:32). Sự tự do thoát khỏi nỗi sợ đến từ việc được giáo dục trong Sự Thật.

Trong Rô-ma, Thánh đồ Phao-lô dùng từ "biết" mười một lần. Điều gì ta cần biết? Chúng ta tự giáo dục mình theo Lời của Chúa, vì khi chúng ta lĩnh hội kiến thức thuộc linh, chúng ta có thể áp dụng hiểu biết đó vào cuộc sống theo những cách thiết thực, giao phó bản thân cho Chúa và sử dụng những kiến thức thánh để phục vụ Chúa trong tâm linh và sự thật (Rô-ma 6:11-13). Có câu nói xưa rằng, "Ta không thể dùng thứ mình không biết. Nguyên tắc này đúng gấp hai lần khi nói tới giáo dục về Kinh Thánh. Chúng ta phải tự dạy mình ra sao theo thế giới quan của Cơ Đốc? Chúng ta đọc, học, ghi nhớ, và suy gẫm về Lời của Chúa!

Sứ đồ Phao-lô khuyên răn Ti-mô-thê rằng chúng ta "hãy nỗ lực chứng tỏ con được chấp thuận cho Đức Chúa Trời" (2 Ti-mô-thê 2:15). Từ gốc Hy Lạp dịch "nỗ lực" nghĩa là chăm chỉ, đặt hết sức lực, hoặc gấp rút để áp dụng vào bản thân. Do vậy, để học hoặc giáo dục bản thân chúng ta, ta được dạy phải đặt mình vào học tập chăm chỉ Lời của Chúa. Lý do cũng được tìm thấy trong thư thứ nhì Phao-lô gửi cho Ti-mô-thê. "Cả Kinh Thánh đều là lời của Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành" (2 Ti-mô-thê 3:16-17). Ý tại đây rằng Lời của Chúa làm chúng ta hoàn hảo hay làm ta trưởng thành và trang bị cho ta trở thành những môn đồ có giáo dục, trung tín.

Giáo dục Kinh Thánh trang bị cho những tín đồ được sinh lại để Chúa có thể thi hành trong họ những việc mà Người đã sắm sẵn (Ê-phê-sô 2:10). Giáo dục Kinh Thánh biến đổi chúng ta bằng cách làm mới tâm trí ta (Rô-ma 12:2), quá trình tiếp diễn việc áp dụng kiến thức với tâm trí Christ, "Đấng từ Đức Chúa Trời đến, Đấng đã làm cho chúng ta trở nên khôn ngoan, được kể là công chính, được thánh hoá và được cứu chuộc"

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Kinh Thánh nói gì về giáo dục?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries