settings icon
share icon
Câu hỏi

Tại sao việc được xưng công bình bởi đức tin là một giáo lý quan trọng?

Trả lời


Sự dạy dỗ về việc được xưng công bình bởi đức tin là điều đã tách Cơ đốc giáo ra khỏi tất cả các hệ thống niềm tin khác. Ở mỗi tôn giáo, và trong một số nhánh của Cơ đốc giáo thì con người luôn làm việc cho Chúa theo cách của họ. Nhưng chỉ có một sự thật trong Kinh thánh cho biết con người được cứu là bởi ân điển thông qua đức tin của họ. Chỉ khi chúng ta trở lại với Kinh thánh thì chúng ta mới thấy được việc được xưng công bình là bởi đức tin chứ không phải là bởi việc làm.

Từ "được xưng" có nghĩa là "được nói đến hoặc đối đãi như một người công bình." Đối với Cơ đốc nhân, việc được xưng công bình không chỉ là việc được Chúa tha tội, mà Ngài còn đặt để sự công bình của Đấng Christ vào mỗi chúng ta. Rất nhiều chổ trong Kin thánh khẳng định rằng chỉ bởi đức tin chúng ta mới được xưng công bình (như Rô-ma 5:1; Ga-li-ti 3:24). Chúng ta không thể được xưng công bình bởi những việc chúng ta làm, hơn nữa chúng ta phải được bao phủ bằng sự công bình của Chúa Giê-xu Christ (E-phê-sô 2:8; Tít 3:5). Cơ đốc nhân được xưng công bình là người được giải thoát khỏi mặc cảm về tội lỗi.

Khác với quá trình thánh hóa để chúng ta trở nên ngày càng giống Ngài hơn, thì Chúa hoàn tất việc xung công bình cho chúng ta ngay (là hành động của "sự cứu rỗi" I Cô-rinh-tô 1:18; I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23). Sự thánh hóa diễn ra sau khi chúng ta được xưng công bình.

Hiểu được giáo lý về việc được xưng công bình là một điều vô cùng quan trọng đối với Cơ đốc nhân. Thứ nhất, sự hiểu biết về sự xưng công bình và về ân điển sẽ là động lực khiến chúng ta làm việc tốt và tăng trưởng thuộc linh; cho nên xưng công bình dẫn đến sự thánh hóa. Việc xưng công bình thật là việc mà Chúa hoàn thành, cho nên Cơ Đốc nhân được bảo đảm về sự cứu chuộc. Trong mắt Chúa, để có được sự sống đời đời người tin Chúa cần phải có sự công bình.

Khi một người được xưng công bình, họ không cần bất cứ một thứ gì khác để giúp họ vào được thiên đàng. Vì chúng ta được xưng công bình bởi đức tin nơi Đấng Christ, dựa trên điều Ngài làm thay cho chúng ta, cho nên những việc mà chúng ta làm không có giá trị trong sự cứu rỗi (Rô-ma 3:28). Có nhiều hệ thống tôn giáo lớn mạnh với tư tưởng thần học phức tạp dạy con người giáo lý sai trái về việc được xưng công bình bởi việc làm. Nhưng họ đang dạy "tin lành khác- thật chẳng phải có tin lành khác." (Ga-la-ti 1:6-7)

Không có sự hiểu biết về việc được xưng công bình bởi đức tin, chúng ta không thể thật sự nhận thức được sự vinh quang của ân điển Chúa- "đặc ân không đáng giá" của Chúa trở nên "có giá trị" trong tư tưởng của chúng ta, và chúng ta bắt đầu nghĩ rằng mình xứng đáng để được nhận lãnh sự cứu rỗi. Giáo lý về sự xưng công bình bởi đức tin giúp chúng ta duy trì "lòng thật thà tinh sạch đối với Đấng Christ" (II Cô-rinh-tô 11:3). Nắm giữ sự xưng công bình bởi đức tin ngăn chúng ta rơi vào sự lừa dối rằng chúng ta có thể được vào thiên đàng bởi việc làm. Không có một lễ nghi, lời nguyền hay bất kỳ việc làm nào có khiến chúng ta trở nên xứng đáng với sự công bình của Chúa. Điều đó chỉ có thể là bởi ân điển Chúa, đáp lại đức tin của chúng ta Chúa đã phó chính con Một của mình. Cả Cựu ước và Tân ước đều nói rằng "Người công bình sống bởi đức tin" (Sánt thế ký 15:6; Ha-ba-cúc 2:4; Rô-ma 1:17; Ga-la-ti 3:11; Hê-bơ-rơ 10:38).

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Tại sao việc được xưng công bình bởi đức tin là một giáo lý quan trọng?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries