settings icon
share icon
Câu hỏi

Những danh xưng và tước vị của Đức Thánh Linh là gì?

Trả lời


Đức Thánh Linh được biết đến bởi nhiều danh xưng, và hầu hết chúng đều biểu thị một số nhiệm vụ hay khía cạnh về chức vụ của Ngài. Dưới đây là một số danh xưng và những sự mô tả mà Kinh thánh sử dụng cho Đức Thánh Linh:

Tác giả của Kinh thánh: (II Phi-e-rơ 1:21; II Ti-mô-thê 3:16). Kinh thánh được soi dẫn, theo nghĩa đen “Đức Chúa Trời hà hơi” bởi Đức Thánh Linh, Ngôi thứ ba trong Ba Ngôi. Thánh Linh đã cảm động những trước giả của 66 sách để viết lại chính xác điều Ngài hà hơi vào trong tấm lòng và tâm trí của họ. Khi một con tàu lướt qua nước bởi gió thổi qua những cánh buồm của nó, thì những tác giả Kinh thánh được truyền đạt bởi sự thôi thúc của Thánh Linh.

Đấng yên ủi/ Đấng khuyên bảo/ Đấng biện hộ: (Ê-sai 11:2; Giăng 14:16; 15:26; 16:7). Cả ba từ này là sự phiên dịch theo tiếng Hy Lạp là parakletos, từ chữ này chúng ta có thêm một danh xưng khác của Thánh Linh là “Đấng yên ủi”. Khi Chúa Giê-xu đi khỏi, những môn đồ của Ngài rất đau khổ bởi vì họ đã mất đi sự yên ủi của Ngài. Nhưng Ngài hứa sai phái Thánh Linh đến để yên ủi và hướng dẫn cho những ai thuộc về Đấng Christ. Thánh Linh cũng “minh chứng” cho tinh thần của chúng ta rằng chúng ta thuộc về Ngài và bảo đảm sự cứu rỗi cho chúng ta.

Đấng cáo trách tội lỗi
: (Giăng 16:7-11). Thánh Linh áp dụng lẽ thật của Đức Chúa Trời trong chính tâm trí của con người để thuyết phục họ bởi những lý lẽ công bằng và có thẩm quyền rằng họ là tội nhân. Ngài làm điều này thông qua sự cáo trách trong tấm lòng chúng ta rằng chúng ta không đáng được đứng trước một Đức Chúa Trời thánh khiết, chúng ta cần sự công chính của Ngài, và sự đoán xét chắc chắn sẽ đến với tất cả một người vào một ngày nào đó. Những người từ chối lẽ thật này chống lại sự cáo trách của Thánh Linh.

Đấng đóng ấn/ Đấng bảo chứng: (II Cô-rinh-tô 1:22; 5:5; Ê-phê-sô 1:13-14). Đức Thánh Linh là ấn tín của Đức Chúa Trời trên dân sự Ngài, những lời khẳng định của Ngài dành cho chúng ta là của chính mình Ngài. Món quà của Thánh Linh dành cho tín đồ là sự trả trước cho quyền thừa kế trên thiên đàng, là điều Đấng Christ đã hứa và đã đạt được cho chúng ta trên thập tự giá. Nó là bởi vì Thánh Linh đã ấn chứng rằng chúng ta được đảm bảo về sự cứu rỗi của chúng ta. Không ai có thể phá vỡ ấn tín của Đức Chúa Trời.

Đấng hướng dẫn: (Giăng 16:13). Giống như Thánh Linh hướng dẫn những tác giả của Kinh thánh để ghi chép lại lẽ thật, thì Ngài cũng hứa hướng dẫn những người tin Ngài biết và hiểu lẽ thật đó. Lẽ thật của Đức Chúa Trời là “điều ngu dại” đối với thế gian, bởi vì nó “được nhận thức bằng tâm linh” (I Cô-rinh-tô 2:14). Những ai thuộc về Đấng Christ có Thánh Linh ngự trị bên trong sẽ hướng dẫn chúng ta tất cả những điều cần phải biết có liên quan đến những vấn đề thuộc linh. Những ai không thuộc về Đấng Christ sẽ không có “người giải thích” để hướng dẫn họ biết và hiểu Lời Chúa.

Đấng ở bên trong tín đồ: (Rô-ma 8:9-11; Ê-phê-sô 2:21-22; I Cô-rinh-tô 6:19). Đức Thánh Linh ngự trị trong lòng của con dân Chúa, và sự ngự trị bên trong là những tính cách đặc trưng của người được tái sinh. Từ bên trong tín đồ, Ngài điều khiển, hướng dẫn, yên ủi, và ảnh hưởng chúng ta cũng như sản sinh trong chúng ta trái của Thánh Linh (Ga-la-ti 5:22-23). Ngài cung ứng sự kết nối mật thiết giữa Đức Chúa Trời và con cái Ngài. Tất cả những tín đồ thật sự trong Đấng Christ sẽ có Thánh Linh ngự trị trong lòng họ.

Đấng cầu thay: (Rô-ma 8:26). Một trong những khía cạnh được khích lệ nhất và an ủi nhất của Đức Thánh Linh trong mục vụ của Ngài là sự cầu thay đại diện cho những ai Ngài ngự ở trong. Bởi vì chúng ta thường không biết cầu nguyện điều gì hay cầu nguyện như thế nào khi chúng ta đến gần với Chúa, nên Thánh Linh cầu thay và cầu nguyện cho chúng ta. Ngài hiểu “những lời rên rỉ” của chúng ta, để khi chúng ta bị đè nặng và bị chôn vùi bởi những thử thách và gánh nặng của cuộc sống thì Ngài đến bên cạnh để giúp đỡ vì Ngài duy trì chúng ta trước ngôi ân điển.

Đấng mặc khải/ Thần lẽ thật: (Giăng 14:17; 16:13; I Cô-rinh-tô 2:12-16). Chúa Giê-xu hứa rằng sau khi sống lại, Đức Thánh Linh sẽ đến để “hướng dẫn ngươi vào mọi lẽ thật”. Bởi vì Thánh Linh ở trong lòng chúng ta, nên chúng ta có thể hiểu lẽ thật, đặc biệt trong những vấn đề thuộc linh, theo một cách mà những người không phải là tín đồ thì không thể hiểu được. Trên thực tế, lẽ thật mà Thánh Linh mặc khải cho chúng ta là “ngu dại” đối với họ nên họ không thể hiểu được nó. Nhưng chúng ta có tâm trí của Đấng Christ trong ngôi ba Thánh Linh của Ngài ở trong chúng ta.

Thần của Đức Chúa Trời/ Chúa/ Đấng Christ: (Ma-thi-ơ 3:16; II Cô-rinh-tô 3:17; I Phi-e-rơ 1:11). Những danh xưng này nhắc nhở chúng ta rằng Thần của Đức Chúa Trời thật sự là một phần của Chúa ba ngôi một thể và Ngài cũng là Chúa giống như Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Trước tiên, Ngài tiết lộ cho chúng ta trong lúc sáng tạo khi Ngài “vận hành trên mặt nước”, chứng tỏ phần của Ngài trong sự sáng tạo, cùng với Chúa Giê-xu là Đấng “làm nên muôn vật” (Giăng 1:1-3). Một lần nữa chúng ta lại thấy Ba ngôi Đức Chúa Trời lúc Chúa Giê-xu chịu phép báp-têm khi Thánh Linh ngự xuống trên Chúa Giê-xu và có giọng nói của Đức Chúa Cha phán ra.

Thần của sự sống: (Rô-ma 8:2). Cụm từ “Thần của sự sống” có nghĩa là Đức Thánh Linh là Đấng sản sinh hay ban sự sống, không phải là Ngài khởi đầu sự cứu rỗi, nhưng đúng hơn là Ngài phổ biến tính chất mới mẻ của sự sống. Khi chúng ta tiếp nhận sự sống đời đời thông qua Đấng Christ, thì Thánh Linh sẽ chu cấp thức ăn thuộc linh để duy trì sự sống thuộc linh. Ở đây, một lần nữa chúng ta thấy Đức Chúa Trời ba ngôi một thể trong công việc. Chúng ta được cứu bởi Đức Chúa Cha thông qua việc làm của Đức Chúa Con và sự cứu rỗi đó được duy trì bởi Đức Thánh Linh.

Đấng dạy dỗ: (Giăng 14:26; I Cô-rinh-tô 2:13). Chúa Giê-xu hứa rằng Thánh Linh sẽ dạy các môn đồ của Ngài “mọi điều” và nhắc họ nhớ những điều mà Ngài đã nói trong lúc Ngài còn ở với họ. Những trước giả của Tân Ước được cảm động bởi Thánh Linh để nhớ và hiểu những sự hướng dẫn mà Chúa Giê-xu đã ban trong việc xây dựng và thiết lặp Hội thánh, những giáo lý đối với chính Ngài, những chỉ dẫn cho đời sống thánh khiết, và sự mặc khải của những điều sắp đến.

Đấng làm chứng: (Rô-ma 8:16; Hê-bơ-rơ 2:4; 10:15). Thánh Linh được gọi là “Đấng làm chứng” vì Ngài xác nhận và làm chứng sự thật rằng chúng ta là con của Đức Chúa Trời, rằng Chúa Giê-xu và các môn đồ đã thực hiện những phép lạ được gửi đến bởi Đức Chúa Trời, và những sách trong Kinh thánh được thần linh soi dẫn. Hơn nữa, bằng cách ban các ân tứ Thánh Linh cho tín đồ, Ngài làm chứng cho chúng ta và thế gian rằng chúng ta thuộc về Chúa.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Những danh xưng và tước vị của Đức Thánh Linh là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries