settings icon
share icon
Câu hỏi

Làm sao để tôi tin cậy vào nơi Đức Chúa Trời khi mà tôi đang đối diện với thất nghiệp, bị tịch thu tài sản thế chấp, hoặc phá sản?

Trả lời


Bị thất nghiệp và/hoặc mất nguồn thu nhập là một trong những biến cố đâu khổ nhất trong cuộc sống, đặc biệt là đối với những người có trách nhiệm trợ giúp (trụ cột) của gia đình. Tịch thu nhà cửa thế chấp của gia đình hoặc phải tuyên bố phá sản bởi vì bị thất nghiệp sẽ làm tăng thêm lo ngại, sự không rõ ràng (tình trạng không xác định), và tâm lý (xúc động) hỗn loạn hơn. Đối với người nam hay người nữ Cơ Đốc, khi đối diện với lúc thất nghiệp, khi bị tịch thu nhà cửa, hoặc tuyên bố phá sản có thể dẫn đến nghi ngờ thêm về sự tốt lành và lời hứa của Đức Chúa Trời ban cho con cái của Ngài. Cơ Đốc Nhân sẽ phản ứng thế nào đối với những thảm họa trong cuộc sống? Những nguyên tắc nào trong Kinh Thánh mà chúng ta có thể áp dụng vào trường hợp mất nhà cửa hoặc công việc làm và những phúc lợi y tế (sức khỏe/ bảo hiểm nhân thọ, nghỉ hưu)?

Trước nhất, điều quan trọng phải hiểu được rằng là Đức Chúa Trời đã ban hành công việc làm cho nhân loại. Công việc làm đã được Kinh Thánh mô tả như là điều ích lợi để chuẩn bị đầy đủ những điều cần thiết cho chúng ta (Châm ngôn 14:23; Truyền đạo 2:24, 3:13, 5:18-19) và cho chúng ta các nguồn tài nguyên để chia sẽ với những ai cần đến (Ê-phê-sô 4:28). Sứ đồ Pha-lô đã nhắc nhở những tín đồ trong Tê-sa-lô-ni-ca là bất cứ người nào không muốn làm việc thì không nên ăn (2 Tê-sa-lô-ni-ca 3:10) và người ấy tự mình làm việc và chính ông đã làm nghề may trại để tự nuôi mình để không mang lại gánh nặng cho bất cứ ai (Công vụ 18:3; 2 Cô-rinh-tô 11:9). Như thế, sự thất nghiệp (mất việc làm) không nên là lý do để bào chữa cho sự lười biếng, và tất cả sự siêng năng phải nhắm vào việc tìm kiếm một công việc làm nhanh chóng nhất có thể (Châm ngôn 6:9-11).

Đồng thời, rất có khả năng là không tìm được một công việc có vị trí và mức thâu nhập tương đương như công việc làm đã bị mất. Trong những tình trạng này, Cơ Đốc Nhân đừng nên để sự tự ái ngăn trở việc nắm lấy những công việc trong nhiều lĩnh vực khác, thậm chí là vị trí thấp hơn và lương thì ít hơn, ít nhất chỉ là tạm thời. Chúng ta nên chấp nhận sự giúp đỡ của những tín đồ cùng niềm tin và các hội thánh của chúng ta, có thể tạo điều kiện thuận lợi sang làm công việc làm việc nhà, làm vườn, hoặc công việc hội thánh. Đưa tay ra và nhận lấy "bàn tay giúp đở" trong những lúc này là sự phước hạnh đối với cả người ban cho và những người nhận lãnh và là sự bày tỏ "luật pháp của Chúa Cứu Thế", yêu thương nhau (Ga-la-ti 6:2; Giang 13:34).

Cũng như thế, thậm chí ngôi nhà của gia đình bị mất vì bị tịch thu hoặc phá sản cũng có thể là thời điểm của sự ban phước cho gia đình, một thời điểm mà chính là khi cha mẹ và con cái có thể được "siết chặt lại"và làm cho tình yêu thương lẫn nhau của họ đối với nhau được sâu sắc hơn và những điều quan trong trong cuộc sống – về đức tin, gia đình và cộng đồng – và ít tập trung vào những điều không có giá trị vỉnh cửu (đời đời) và sẽ biến mất trong chốc lát (Chăm Ngôn 23:5). Đức Chúa Trời có thể dùng những trường hợp như thế này để nhắc nhở chúng ta về chân lý mà Chúa Giê-xu đã phán trong Ma-thi-ơ 6:19-20 và tái tập trung tấm lòng của chúng ta về châu báu ở thiên đàng. Nên nhớ rằng, Đức Chúa Trời đã hứa rằng ngay cả nguyên nhân của những điều "xấu" cũng làm nên ích lợi cho chúng ta (Rô-ma 8:28; Sáng Thế Ký 50:20).

Trên hết mọi sự, hồi phục lại đức tin của chúng ta và tin cậy vào lời hứa của Đức Chuá Trời là cực kỳ quan trọng trong lúc căng thẳng (áp lực) về tài chánh. Xem lại những đoạn kinh Thánh mà Đức Chúa Trời phán cho con cái Ngài sẽ làm cho chúng ta vững mạnh và được khuyến khích trong lúc tương lai nhìn thất vọng (trống trải). Cô-rinh-tô thứ nhât 10:13 nhắc nhở chúng ta Đức Chúa Trời là thành tín và sẽ không thử thách quá khả năng chịu đựng của chúng ta và sẽ chu cấp lối thoát cho sự thử thách đó. Lối thoát này có thể nghĩa là một công việc tốt hơn sẽ mở ra lập tức. Hoặc là một thời gian thất nghiệp kéo dài trong lúc ban bánh hàng ngày cho chúng ta để bày tỏ sự thành tín của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Nghĩa là có thể có môt nhà mới, hoặc sống nhờ với bà con thân thuộc hoặc người quen trong một thời gian. Trong mỗi trường hợp, lối thoát thật sự là "đi vượt qua" thử thách, bài học mà chúng ta học được là phần cung ứng thành tín của Đức Chúa Trời như thể Ngài đi cùng bên chúng ta qua toàn vẹn sự thử thách. Khi sự thử thách đã hết, đức tin của chúng ta sẽ được tăng trưởng hơn, và chúng ta sẽ có khả năng làm cho những người khác mạnh hơn trong niềm tin bằng lời chứng xác thực, mạnh mẽ về sự thành tín của Đức Chúa Trời.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Làm sao để tôi tin cậy vào nơi Đức Chúa Trời khi mà tôi đang đối diện với thất nghiệp, bị tịch thu tài sản thế chấp, hoặc phá sản?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries