settings icon
share icon
Câu hỏi

Một Cơ Đốc nhân nên có tinh thần yêu nước không?

Trả lời


Câu trả lời cho câu hỏi này phụ thuộc vào ý nghĩa của từ “lòng yêu nước”. Cũng như nhiều từ khác, từ này có những sắc thái ý nghĩa khác nhau, và những người khác nhau sử dụng từ theo những cách khác nhau. Ví dụ: trong định nghĩa đơn giản nhất, yêu nước chỉ đơn thuần có nghĩa là “yêu đất nước của một người nào đó”. Miễn là tình yêu dành cho đất nước không thay thế tình yêu của một người đối với Đức Chúa Trời, và nếu nó được giữ trong quan điểm thích hợp, thì không có gì sai khi một Cơ Đốc nhân yêu nước. Tuy nhiên, một định nghĩa khác của “yêu nước” có ý cho rằng một nên đặt lợi ích của quốc gia lên trên lợi ích cá nhân và nhóm của mình. Lòng yêu nước có thể trở nên một cách thức thờ hình tượng, khi được thúc đẩy đến mức cực đoan, đặc biệt nếu tình yêu của một người dành cho đất nước của mình còn lớn hơn tình yêu của người đó dành cho Đức Chúa Trời và kế hoạch của Đức Chúa Trời là cứu chuộc mọi người từ “mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc” (Khải Huyền 7:9).

Về trách nhiệm của một Cơ Đốc nhân đối với chính phủ, chúng ta biết rằng trong Rô-ma 13:1-7 chép chúng ta phải vâng phục các bậc cầm quyền và tôn trọng họ, ngay cả khi họ không được tôn trọng, bởi vì cuối cùng chính Đức Chúa Trời đã đặt họ vào vị trí có thẩm quyền trên chúng ta. Vì vậy, là Cơ Đốc nhân, chúng ta có bổn phận đối với Đức Chúa Trời là trở thành những công dân kiểu mẫu, chúng ta vâng phục bậc cầm quyền bằng cách tuân theo luật pháp, đóng thuế, v.v ... Tuy nhiên, trách nhiệm của chúng ta trước hết là phải vâng lời Đức Chúa Trời. Ở những quốc gia mà mỗi công dân có khả năng thay đổi và tác động đến chính phủ bằng cách bỏ phiếu hoặc tham gia chính trị, thì một phần việc của một công dân tốt là bỏ phiếu và có mang lại bất kỳ ảnh hưởng tích cực nào mà chúng ta có thể làm đối với chính phủ.

Ở những nước nơi mà những Cơ Đốc nhân không có tiếng nói trong các quyết định đối với các nhà lãnh đạo của mình, thì lòng yêu nước lại càng khó thể hiện hơn. Rất khó để yêu quý những chính phủ áp bức. Tuy nhiên, là một Cơ Đốc nhân, chúng ta vẫn có nghĩa vụ cầu nguyện cho những người lãnh đạo của mình (1 Ti-mô-thê 2:1-4). Đức Chúa Trời sẽ tôn trọng sự vâng phục của chúng ta đối với mạng lệnh của Ngài, và vào đúng thời điểm tốt lành, Ngài sẽ phán xét những người lãnh đạo quay lưng lại với Ngài.

Vậy thì một Cơ Đốc nhân có nên yêu nước không? Câu trả lời là có. Song song với điều này, thì niềm tin, tình yêu và sự vâng lời tuyệt đối chỉ dành cho một mình Đức Chúa Trời mà thôi.

English

Trở lại trang chủ tiếng Việt

Một Cơ Đốc nhân nên có tinh thần yêu nước không?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries