settings icon
share icon
Câu hỏi

Làm thế nào tôi có thể được chữa lành sự tổn thương từ mối quan hệ tan vỡ?

Trả lời


Thế giới đầy dẫy những người có tâm hồn tan vỡ, tinh thần tan vỡ và những mối quan hệ tan vỡ. Nỗi đau của một mối quan hệ tan vỡ bao gồm cảm giác mất mát cá nhân rất thực tế, giống như nỗi đau mất người thân yêu. Đôi khi, sự tổn thương quá lớn khiến con người không thể hoạt động bình thường và trong những trường hợp nghiêm trọng, có thể dẫn đến suy sụp tinh thần hoặc thậm chí muốn tự tử. Thế giới đưa ra nhiều cách khác nhau để xoa dịu nỗi đau: uống thuốc chống trầm cảm, viết một lá thư tức giận và xé nó đi, đi mua sắm thỏa thích, thay đổi dáng vẻ bề ngoài, v.v... Một số người ủng hộ sức mạnh của suy nghĩ tích cực. Cách “chữa trị” phổ biến nhất là thời gian. Mặc dù cường độ của sự tổn thương có thể suy giảm theo thời gian, nhưng chỉ con cái của Đức Chúa Trời mới có thể kinh nghiệm sự hồi phục hoàn toàn bởi vì chỉ có Cơ Đốc nhân mới có quyền năng của Thánh Linh Đức Chúa Trời, là Đấng “chữa lành người có lòng đau thương và bó vít của họ” (Thi Thiên 147:3).

Chúa Giê-su hiểu nỗi đau bị từ chối “Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy” (Giăng 1:11). Chúa Giê-su đã bị phản bội bởi một trong những cộng sự thân cận nhất của Ngài (Giăng 6:71; xem thêm Thi Thiên 41:9). Khi đối mặt với nỗi đau của mối quan hệ tan vỡ, chúng ta phải dâng gánh nặng mình lên cho Chúa (I Phi-e-rơ 5:7). Ngài khóc với những ai khóc (Giăng 11:35; Rô-ma 12:15), và Ngài có thể “cảm thông sự yếu đuối của chúng ta” (Hê-bơ-rơ 4:15).

Một mối quan hệ tan vỡ có thể là nguồn gốc của nhiều cảm xúc tiêu cực. Cơ Đốc nhân hiểu sự vô ích của việc để cho cảm xúc hướng dẫn họ. Chúa Giê-su Christ đã ban cho chúng ta mọi phước hạnh thuộc linh và khiến chúng ta được chấp nhận trong Ngài (Ê-phê-sô 1:3, 6). Sự chấp nhận này vượt quá mọi cảm giác bị từ chối mà chúng ta có thể có bởi vì nó không dựa trên “hy vọng là như vậy” mà dựa trên “biết vậy”. Chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời đã chấp nhận chúng ta vì Lời Chúa nói với chúng ta như vậy, và khi chúng ta áp dụng lẽ thật này bằng đức tin, nó sẽ thay đổi tâm hồn và cuộc sống của chúng ta.

Mọi người đều trải qua sự tổn thương của một mối quan hệ tan vỡ vào lúc này hay lúc khác. Chúng ta chắc chắn sẽ bị tổn thương và thất vọng, vì chúng ta đang sống trong một thế giới sa ngã. Những gì chúng ta chọn làm với sự tổn thương và thất vọng đó có thể giúp chúng ta mạnh mẽ hơn trong bước đi với Chúa. Đức Chúa Trời hứa sẽ cùng chúng ta vượt qua những thất vọng trong cuộc sống (Hê-bơ-rơ 13:5), và Ngài muốn chúng ta biết sự chu cấp của Ngài dành cho chúng ta là chắc chắn. Ân điển và sự an ủi của Ngài ở cùng chúng ta khi chúng ta nghỉ yên trong Ngài.

Mọi người con được tái sinh của Đức Chúa Trời đều có các phước lành trong Đấng Christ, nhưng chúng ta phải chọn để sử dụng chúng. Sống trong sự u ám và chán nản liên tục vì một mối quan hệ tan vỡ cũng giống như việc bạn có một triệu đô la trong ngân hàng nhưng lại sống như một kẻ nghèo túng vì chúng ta không bao giờ rút tiền. Nó cũng đúng là chúng ta không thể sử dụng những gì chúng ta không biết. Vì vậy, mọi tín đồ nên tìm cách “Hãy tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa và Cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ” (II Phi-e-rơ 3:18) và “hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình” (Rô-ma 12:2). Chúng ta phải đối mặt với cuộc sống được trang bị bằng sự hiểu biết thực sự về ý nghĩa của việc bước đi bằng đức tin.

Là tín đồ, chúng ta không bị định nghĩa bởi những thất bại trong quá khứ, sự thất vọng hay sự từ chối của người khác. Chúng ta được định nghĩa bởi mối liên hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời. Chúng ta là con cái của Ngài, được tái sinh trong cuộc đời mới, được ban cho mọi ân phước thiêng liêng, và được chấp nhận trong Chúa Giê-su Christ. Chúng ta có đức tin chiến thắng thế gian (I Giăng 5:4).

Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cho mỗi chúng ta cơ hội duy nhất để bước qua “mọi sự” của cuộc sống này. Chúng ta có thể bước đi bằng sức riêng của mình, là điều mà sứ đồ Phao-lô gọi là “xác thịt” của chúng ta, hoặc chúng ta có thể bước đi trong quyền năng của Đức Thánh Linh. Đó là sự lựa chọn của chúng ta. Đức Chúa Trời đã cung cấp áo giáp cho chúng ta, nhưng việc mặc nó hay không là tùy thuộc vào chúng ta (Ê-phê-sô 6:11–18).

Chúng ta có thể phải chịu thất vọng trong cuộc sống này, nhưng chúng ta là con cái của Vua, và sự chối bỏ mà chúng ta trải qua chỉ là một nỗi đau nhất thời so với vinh quang đời đời. Chúng ta có thể cho phép nó kìm hãm chúng ta, hoặc chúng ta có thể giành lấy gia sản của con cái Đức Chúa Trời và tiến lên trong ân điển của Ngài. Giống như Phao-lô, chúng ta có thể “quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước” (Phi-líp 3:14).

Tha thứ cho người khác là điều quan trọng trong quá trình chữa lành. Giữ lấy sự cay đắng hoặc nuôi dưỡng mối hận thù chỉ đầu độc tinh thần của chúng ta. Chúng ta có thể thực sự đã bị làm sai, và nỗi đau là thật, nhưng có sự tự do trong sự tha thứ. Sự tha thứ là một món quà mà chúng ta có thể ban tặng vì nó đã được Chúa Giê-su Christ ban cho chúng ta (Ê-phê-sô 4:32).

Thật an ủi khi biết Đức Chúa Trời đã nói, “Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu” (Hê-bơ-rơ 13:5). Chúa luôn ở gần để an ủi người tin Chúa. “Chúc tạ Đức Chúa Trời, Cha của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ, là Cha nhân từ và Đức Chúa Trời của mọi niềm an ủi. Ngài an ủi chúng tôi trong mọi hoạn nạn, để chúng tôi có thể dùng chính sự an ủi mà Đức Chúa Trời đã an ủi chúng tôi để an ủi những người khác trong bất cứ hoạn nạn nào họ gặp” (II Cô-rinh-tô 1:3–4). Đức Chúa Trời, Đấng không thể nói dối, đã hứa sẽ cùng chúng ta vượt qua mọi thử thách: “Khi ngươi vượt qua các dòng nước, ta sẽ ở cùng; khi ngươi lội qua sông, sẽ chẳng che lấp. Khi ngươi bước qua lửa, sẽ chẳng bị cháy, ngọn lửa chẳng đốt ngươi” (Ê-sai 43:2).

“Hãy trao gánh nặng ngươi cho Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ nâng đỡ ngươi; Ngài sẽ chẳng hề cho người công bình bị rúng động” (Thi thiên 55:22). Trong thực tế, cảm xúc xuất phát từ suy nghĩ, vì vậy, để thay đổi cảm xúc, chúng ta nên thay đổi cách chúng ta nghĩ. Và đây là điều Chúa muốn chúng ta làm. Trong Phi-líp 2:5, Cơ Đốc nhân được nói rằng: “Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có”. Trong Phi-líp 4:8, Cơ Đốc nhân được bảo hãy nghĩ về những điều chân thật, đáng trọng, công chính, thanh sạch, đáng yêu chuộng, có tiếng tốt, nhân đức và đáng khen ngợi. Cô-lô-se 3:2 nói rằng “Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất”. Khi chúng ta làm điều này, cảm giác bị từ chối của chúng ta giảm dần.

Vượt qua tổn thương của mối quan hệ tan vỡ đòi hỏi bạn phải dành từng ngày, cầu nguyện để được Đức Chúa Trời hướng dẫn, đọc và suy ngẫm Lời Chúa. Sự chữa lành không bao giờ có thể đến từ nỗ lực của chính chúng ta, nó chỉ đến từ Chúa. Nó giúp chúng ta rời mắt khỏi bản thân và tập chú vào Đức Chúa Trời. Ngài có thể làm cho chúng ta trở nên toàn vẹn. Ngài có thể nhận lấy sự tan vỡ của chúng ta và khiến chúng ta trở thành những gì Ngài muốn chúng ta trở thành. Một mối quan hệ tan vỡ thì đau đớn, nhưng Chúa là nhân từ. Ngài có thể mang đến cho cuộc sống của chúng ta ý nghĩa, mục đích và niềm vui. Chúa Giê-su phán: “kẻ đến cùng ta thì ta không bỏ ra ngoài đâu” (Giăng 6:37). Mối quan hệ của Chúa chúng ta với con cái Ngài là mối quan hệ không bao giờ bị phá vỡ.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Làm thế nào tôi có thể được chữa lành sự tổn thương từ mối quan hệ tan vỡ?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries