settings icon
share icon
Câu hỏi

Chủ nghĩa phương thức / Chủ nghĩa quân chủ hiện đại là gì?

Trả lời


Chủ nghĩa phương thức và Chủ nghĩa quân chủ là hai quan điểm sai lầm về bản chất của Đức Chúa Trời và của Chúa Giê-su Christ xuất hiện vào thế kỷ thứ hai và thứ ba sau Công nguyên. Một người theo chủ nghĩa phương thức xem Đức Chúa Trời như là một Ngôi vị thay vì ba Ngôi và tin rằng Cha, Con và Thánh Linh chỉ đơn giản là những phương thức hoặc hình thức khác nhau của cùng một Ngôi vị thần linh. Theo chủ nghĩa phương thức, Đức Chúa Trời có thể chuyển đổi ở giữa ba biểu hiện khác nhau. Một người theo chủ nghĩa Quân chủ tin vào sự hiệp nhất của Đức Chúa Trời (từ tiếng La tinh là King'schia có nghĩa là "sự cai trị duy nhất") đến mức anh ta phủ nhận bản chất Ba Ngôi của Đức Chúa Trời. Cả chủ nghĩa phương thức và chủ nghĩa quân chủ chắc chắn đều tuân theo học thuyết của những người theo chủ nghĩa Patripassianims (chủ nghĩa yêu nước), giáo lý mà Đức Chúa Cha phải chịu đựng trên thập tự giá với (hoặc như) Đức Chúa Con, và nó có liên quan chặt chẽ với chủ nghĩa Sabelli.

Chủ nghĩa quân chủ có hai hình thức chính, chủ nghĩa quân chủ năng động (hoặc chủ nghĩa áp dụng) và chủ nghĩa quân chủ hiện đại. Chủ nghĩa quân chủ năng động bắt đầu với một quan điểm sai lầm về bản chất của Chúa Giê-su, cụ thể Ngài không phải là Đức Chúa Trời nhưng khi Ngài chịu báp têm, được Đức Chúa Trời trao quyền để làm những điều kỳ diệu mà Ngài đã làm. Mặt khác, chủ nghĩa quân chủ hiện đại lại có quan điểm của chủ nghĩa phương thức rằng Chúa Giê-su là Đức Chúa Trời, nhưng chỉ dựa trên thực tế rằng Chúa Giê-su là một trong những “biểu hiện” của Đức Chúa Trời. Theo Chủ nghĩa quân chủ, biểu tượng của Thượng đế không có sự tồn tại cá nhân, riêng biệt. Theo thuyết quân chủ, các thuật ngữ trong Kinh Thánh Cha, Con và Thánh Linh chỉ là những tên gọi khác nhau của cùng một Ngôi vị.

Chủ nghĩa Quân chủ Hiện đại dạy rằng sự hiệp nhất của Đức Chúa Trời không tương đồng với sự phân biệt của các Ngôi vị trong Thần chủ. Theo chủ nghĩa phương thức, Đức Chúa Trời đã biểu lộ khác nhau về chính Ngài với tư cách là Cha (chủ yếu trong Cựu Ước), là Con (chủ yếu từ khi Chúa Giê-su giáng sinh cho đến khi Ngài thăng thiên), và như Đức Thánh Linh (chủ yếu sau khi Chúa Giê-su thăng thiên). Chủ nghĩa Quân chủ Hiện đại bắt nguồn từ sự dạy dỗ sai lầm của Noetus xứ Smyrna vào khoảng năm 190 sau Công nguyên. Noetus tự xưng là Môi-se và gọi anh trai của mình là A-rôn, và ông dạy rằng, nếu Chúa Giê-su là Đức Chúa Trời, thì Ngài phải giống như Đức Chúa Cha. Hippolytus của Rome phản đối sự giả dối này trong "Contra Noetum" của ông. Một hình thức ban đầu của Chủ nghĩa quân chủ hiện đại cũng được giảng dạy bởi một linh mục từ Tiểu Á tên là Praxeas, người đã đến Rome và Carthage (thuộc về nước Tunisia ngày nay) vào khoảng năm 206. Tertullian phản bác lại lời dạy của Praxeas trong cuốn “Adversus Praxean” vào khoảng năm 213. Chủ nghĩa quân chủ hiện đại và các dị giáo liên quan của nó cũng bị bác bỏ bởi Origen, Dionysius của Alexandria, và Hội đồng Nicea vào năm 325.

Một hình thức của Chủ nghĩa Quân chủ vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay trong Chủ nghĩa Ngũ Tuần Nhất Nguyên. Trong thần học nhất nguyên, chống lại Ba Ngôi, không có sự phân biệt nào giữa các Ngôi vị của Thần chủ. Chúa Giê-su là Đức Chúa Trời, nhưng Ngài cũng là Đức Chúa Cha và Chúa Thánh Linh. Trong một chút sai lệch so với chủ nghĩa phương thức cổ xưa, Những người theo chủ nghĩa Ngũ tuần nhất nguyên dạy rằng Đức Chúa Trời có thể bày tỏ chính Ngài trong cả ba “phương thức” cùng một lúc, chẳng hạn như lúc Chúa Giê-su làm phép báp têm trong Lu-ca 3:22.

Kinh Thánh trình bày Đức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời có một không hai (Phục truyền luật lệ ký 6:4), nhưng sau đó nói về Ba Ngôi - Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh (Ma-thi-ơ 28:19). Hai lẽ thật này hòa hợp như thế nào là điều không thể nghĩ đến và bàn đối với tâm trí con người. Khi chúng ta cố gắng hiểu những điều khó hiểu, chúng ta sẽ luôn thất bại ở các mức độ khác nhau. Nhưng Kinh Thánh thì rõ ràng: Đức Chúa Trời tồn tại trong Ba Ngôi vị đồng vĩnh viễn, đồng đẳng. Chúa Giê-su cầu nguyện với Cha Ngài (Lu-ca 22:42) và hiện đang ngự bên hữu Cha trên trời (Hê-bơ-rơ 1:3). Chúa Cha và Chúa Con đã sai Thánh Linh đến thế gian (Giăng 14:26; 15:26). Chủ nghĩa hiện đại và Chủ nghĩa quân chủ hiện đại nguy hiểm về mặt thần học vì chúng tấn công chính bản chất của Đức Chúa Trời. Bất kỳ sự dạy dỗ nào không công nhận Đức Chúa Trời là Ba Ngôi riêng biệt đều không có trong Kinh Thánh.

English

Trở lại trang chủ tiếng Việt

Chủ nghĩa phương thức / Chủ nghĩa quân chủ hiện đại là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries