settings icon
share icon
Câu hỏi

Chủ nghĩa Pelagian và Bán Pelagian là gì?

Trả lời


Pelagius là một nhà sư sống vào cuối những năm 300 và đầu 400 trước Công Nguyên. Pelagius dạy rằng con người sinh ra vô tội, không có chút tội tổ tông (nguyên tội) di truyền nào. Ông tin rằng Đức Chúa Trời trực tiếp tạo dựng nên mỗi linh hồn và do đó linh hồn con người không mang tội. Pelagius tin rằng tội của A-đam không ảnh hưởng gì đến các thế hệ sau của nhân loại. Quan điểm này sau được gọi là chủ nghĩa Pelagian (Pelagianism).

Chủ nghĩa Pelagian trái ngược với nhiều câu Kinh Thánh và giáo lí Kinh Thánh. Trước hết, Kinh Thánh cho biết rằng chúng ta có tội từ khi được thụ thai (Thi Thiên 51:5). Hơn nữa, Kinh Thánh cũng dạy rằng toàn bộ nhân phải chịu hậu quả của tội lỗi là sự chết (Ê-xê-chi-ên 18:20; Rô-ma 6:23). Chủ nghĩa Pelagian cho rằng con người không hề có xu hướng phạm tội từ khi sinh ra, nhưng quan điểm của Kinh Thánh thì hoàn toàn ngược lại (Rô-ma 3:10-18). Rô-ma 5:12 nói rõ rằng tội lỗi của riêng A-đam là nguyên nhân khiến cả tội lỗi lan truyền ra khắp nhân loại. Ai đã nuôi con thì biết rằng phải dạy cho trẻ biết cư xử; nhưng không ai dạy thì chúng cũng biết làm điều sai trái. Như vậy, rõ ràng chủ nghĩa Pelagian hoàn toàn không phù hợp và cần loại bỏ.

Chủ nghĩa Bán Pelagian (Semi-Pelagianism) dạy rằng con người mang tội, nhưng vẫn có thể tự mình hòa hợp với ân điển của Chúa. Về bản chất, Bán Pelagian cho rằng con người chỉ tội lỗi một phần chứ không hoàn toàn tội lỗi. Tất cả những câu Kinh Thánh nào phản đối chủ nghĩa Pelagian thì cũng đều phản đối Bán Pelagian. Rô-ma 3:10-18 hoàn toàn không nói rằng con người chỉ mang tội một phần. Kinh Thánh chép rõ nếu như Chúa không "kéo" chúng ta lại, chúng ta không thể nhận được ân điển của Ngài. "Nếu Cha, là Đấng đã sai Ta, không kéo đến thì không ai có thể đến với Ta, " (Giăng 6:44). Giống như chủ nghĩa Pelagian, chủ nghĩa Bán Pelagian là không đúng Kinh Thánh và cần loại bỏ.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Chủ nghĩa Pelagian và Bán Pelagian là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries