settings icon
share icon
Câu hỏi

Tại sao chờ đợi Đức Chúa Trời lại quá khó khăn?

Trả lời


Chờ đợi Đức Chúa Trời không chỉ khó khăn, đôi lúc hình như là không thể. Chúng ta muốn mọi việc xảy ra vào thời điểm của mình, theo đúng kế hoạch của chúng ta. Nhưng Đức Chúa Trời không vận hành theo thời khóa biểu của chúng ta, và mong đợi rằng Ngài sẽ có mặt khi những sự thất vọng đến. Đức Chúa Trời có một triển vọng lớn hơn về những sự kiện của cuộc sống, và triển vọng của Ngài, những kế hoạch và lịch trình của Ngài là hoàn hảo và thánh khiết, bởi vì Ngài trọn vẹn và thánh khiết. Tác giả Thi Thiên nói với chúng ta rằng "Còn Đức Chúa Trời, các đường lối Ngài là trọn vẹn" (Thi-thiên 18:30). Nếu các đường lối của Đức Chúa Trời là "trọn vẹn", thì chúng ta có thể tin tưởng rằng tất cả những gì Ngài thực hiện—và bất kỳ thời điểm nào của Ngài—cũng đều trọn vẹn. Khi chúng nắm bắt được sự thật đó, việc chờ đợi Đức Chúa Trời không chỉ làm cho bớt khó khăn, mà thực sự trở nên vui vẻ.

Những lời hứa của Đức Chúa Trời rõ ràng về vấn đề này—nếu chúng ta chờ đợi Đức Chúa Trời, Ngài sẽ làm mới lại sức lực của chúng ta (Ê-sai 40:31). Nhưng là con người chúng ta sống trong một nền văn hóa đòi hỏi mọi thứ phải ngay bây giờ hoặc thậm chí là ngày hôm qua. Đó là lý do tại sao việc chờ đợi Đức Chúa Trời là khó khăn. Đôi khi, những lời cầu nguyện mà chúng ta dâng lên Đức Chúa Trời của các đạo binh được trả lời ngay lập tức, và điều đó khích lệ chúng ta tiếp tục tin tưởng và tự tin. Tuy nhiên, đôi lúc trong một khoảng thời gian nào đó, Chúa thử thách đức tin của chúng ta, và đó là khi mà chúng ta có thể phải tranh đấu. Đó là khi mọi việc có thể gặp khó khăn, và đó là khi chúng ta tự hỏi liệu Chúa có thực sự lắng nghe lời cầu nguyện của chúng ta hay không.

Sứ đồ Phao-lô khích lệ hội thánh Phi-líp chớ lo phiền chi hết (Phi-líp 4:6). Sự lo lắng bên trong người tín hữu cho thấy sự thiếu đức tin, và điều đó làm buồn lòng Đức Chúa Trời, không chỉ bởi Ngài không muốn chúng ta phải lo lắng về bất cứ điều gì, mà còn bởi vì Ngài cũng biết những lo lắng của chúng ta xuất phát từ sự không hiểu biết đầy đủ về Ngài là ai.

Một phương diện quan trọng về bổn thể và đức tính của Đức Chúa Trời, và một thuộc tính sẽ cho phép chúng ta kiên nhẫn chờ đợi Ngài một cách hoàn toàn tự tin, đó là sự tể trị của Ngài. Sự tể trị của Đức Chúa Trời được đinh nghĩa như là sự kiểm soát trọn vẹn và hoàn toàn độc lập trên tất cả mọi tạo vật, mọi sự kiện, và hoàn cảnh trong mọi thời khắc của lịch sử. Không phụ thuộc một ai, không bị tác động bởi một người nào, hoàn toàn độc lập, Đức Chúa Trời làm những điều gì Ngài đẹp lòng, vào những lúc Ngài vui lòng, luôn luôn trong những lúc Ngài vui lòng, và không có điều gì có thể ngăn cản tay Ngài: "Ta đã rao sự cuối cùng từ buổi đầu tiên, và đã nói từ thuở xưa những sự chưa làm nên. Ta phán rằng: Mục đích của Ta sẽ đứng vững, và Ta sẽ làm tất cả mọi việc Ta đẹp ý." (Ê-sai 46:10). Một khi chúng ta nắm bắt được sự hiểu biết này, việc chờ đợi Đức Chúa Trời trọn vẹn của chúng ta hành động trong thời điểm hoàn hảo của Ngài không chỉ khích lệ chúng ta kiên nhẫn chờ đợi, mà còn cho phép chúng ta chờ đợi một cách tự tin.

Xin cũng xem Sáng Thế Ký 49:18; Gióp 14:14; Thi Thiên 25:3, 5, 21; 27:14; 31:24; 37:7, 9, 34; 38:15; 39:7; 59:3; 62:5; 69:3; 106:13; 130:5; 1 Cô-rinh-tô 1:7; Ga-la-ti 5:5; 1 Tê-sê-la-ni-ca 1:10; Tít 2:13; Hê-bơ-rơ 9:28; 2 Phi-e-rơ 3:12-14; Giu-de 21

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Tại sao chờ đợi Đức Chúa Trời lại quá khó khăn?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries