settings icon
share icon
Câu hỏi

Ai là người mà Ca-in sợ sau khi đã giết A-bên?

Trả lời


Trong Sáng Thế Ký 4:13-14, ngay sau khi giết em mình là A-bên, "Ca-in thưa cùng Đức Chúa Trời rằng, "sự hình phạt tôi nặng quá mang không nổi. Ngày nay, Chúa đã đuổi tôi ra khỏi đất này, tôi sẽ lánh mặt Chúa, tôi sẽ lưu lạc trốn tránh trên đất, và xảy có ai gặp tôi, họ sẽ giết tôi." Chính xác thì ai mà Ca-in đã sợ? Tại thời điểm này, những người được sách Sáng Thế Ký nói đến là A-đam và Ê-va (cha mẹ của Ca-in) và A-bên (người đã chết). Ai là người có khả năng là mối đe dọa của Ca-in?

Thật quan trọng để nhận biết rằng, cả Ca-in và A-bên đều là những người lớn trưởng thành trọn vẹn vào thời điểm mà Ca-in giết A-bên. Cả Ca-in và A-bên đều là những nông dân chăm sóc nông trại và bầy gia xúc của mình (Sáng 4:2-4). Kinh Thánh không nói cho chúng ta biết Ca-in và A-bên bao nhiêu tuổi, nhưng có vẻ như họ khoảng 30 hoặc 40 tuổi. Kinh Thánh không nói cụ thể A-đam và E-va có thêm những người con khác giữa A-bên và Sết (Sáng 4:25). Tuy nhiên, thật khó xảy ra với hai hữu thể con người hoàn hảo nhất trong lịch sử thế giới như A-đam và Ê-va lại không có thêm con cái qua nhiều thập kỷ. A-đam và Ê-va đã có thêm nhiều con cái sau khi sanh Sết (Sáng 5:4), như vậy tại sao họ lại không có thêm những đứa con giữa A-bên và Sết? Kinh Thánh không nói rằng Sết là con đầu lòng của A-đam và Ê-va, hoặc ngay cả đứa con đầu lòng, sau khi A-bên đã bị giết. Hơn thế, nó tuyên bố rằng Sết được sanh ra là sự "thay thế" cho A-bên. Sáng Thế Ký chương 5 phác họa gia phổ của Sết. Trước lúc chết, A-bên có vẻ là con "được chọn" để cuối cùng sẽ sản sinh Đấng Mê-si (Sáng 3:15). Theo ý nghĩa này thì Sết "thay thế" của A-bên.

Như thế, ai là người mà Ca-in đã sợ? Ca-in đã sợ chính anh chính các em trai, em gái, cháu trai, cháu gái, những người đã sanh ra, và có khả năng tìm kiếm sự báo thù. Sự thật rằng Ca-in đã có một người vợ (Sáng 4:17) là một bằng chứng nữa cho thấy rằng, A-đam và Ê-va đã có những đứa con khác sau Ca-in và A-bên, nhưng sanh trước Sết.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Ai là người mà Ca-in sợ sau khi đã giết A-bên?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries