settings icon
share icon
Câu hỏi

Nên làm gì khi chồng và vợ bất đồng nhau trong việc dâng phần mười/ Dâng bao nhiêu?

Trả lời


khi vợ chồng bất đồng trong việc “dâng phần mười” hoặc dâng bao nhiêu cho hội thánh địa phương và các mục vụ khác thì có thể dẫn đến xung đột. Trước hết, điều quan trọng cần phải hiểu rằng Cơ Đốc nhân ở dưới Giao Ước Mới không còn nghĩa vụ phải dâng 10 phần trăm thu nhập của mình. Đức Chúa Trời thiết lập luật dâng phần mười cho dân Y-sơ-ra-ên trong nền kinh tế thời Cựu Ước. Phần mười là của lễ dâng thậm chí có trước khi luật pháp được ban hành (Sáng thế ký 14:20), và Lê-vi-ký 27:30 dân sự dâng thuế một phần mười thổ sản, bất kỳ vật gieo hay là hoa quả của cây, đều thuộc về Đức Chúa Trời. Trong Phục truyền luật lệ kí 14:22, Môi-se thuật lại cho dân sự lời Đức Chúa Trời phán rằng: “Mỗi năm ngươi chớ quên đóng thuế một phần mười về huê lợi của giống mình gieo, mà đồng ruộng mình sanh sản.” Dân Y-sơ-ra-ên dâng phần mười trong tổng số giá trị gia tăng của họ để dâng về cho Đức Chúa Trời. Phần mười này sẽ giúp cho đền tạm và sau đó là đền thờ cũng như cho các thầy tế lễ.

Ngày nay, phần mười và của lễ dâng của chúng ta là của dâng với lòng yêu thương mà chúng ta dâng cho Đức Chúa Trời trong sự biết ơn với những ơn phước mà chúng ta nhận được khi là con cái của Ngài. Chúng ta không còn ở dưới luật pháp của nền kinh tế trong Cựu Ước nhưng ở trong thời đại của ân điển. Phần mười của chúng ta là cách chúng ta hỗ trợ cho công việc Chúa tại hội thánh địa phương của chúng ta cũng như những nỗ lực trong công tác truyền giáo.

Khi chúng ta dâng cho Chúa, chúng ta dâng một cách vui lòng. “Hãy biết rõ điều đó, hễ ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay là vì ép uổng; vì Đức Chúa Trời yêu kẻ dâng của cách vui lòng.” (II Cô-rinh-tô 9:6-7). Dâng hiến vì sự ép buộc dâng hiến để bù đắp cho những thứ còn thiếu sẽ không mang lại lợi ích về mặt thuộc linh cho chúng ta, cũng như không mang lại phước hạnh cho gia đình.

Theo trật tự của Đức Chúa Trời, chồng và vợ là một (Mác 10:8), Một cách lý tưởng, chồng và vợ nên thảo luận về của dâng và đi đến quyết định chung về số tiền dâng là bao nhiêu và dâng vào những nơi phù hợp dựa trên nguyên tắc của Kinh Thánh. Nếu có sự bất đồng về của dâng, người vợ không thể lấn lướt thẩm quyền của người chồng và thay cho chồng hoặc cố gắng ngăn cản chồng trong việc dâng hiến. Làm như vậy, người vợ đã giành thẩm quyền làm đầu của chồng trên mình (Ê-phê-sô 5:22-33), và điều này nằm ngoài trật tự của Đức Chúa Trời. Người vợ phải bước đi trong sự vâng phục mạng lệnh của Đức Chúa Trời và đầu phục ngài (Ê-phê-sô 5:22-33). Cũng vậy, chồng phải vâng phục Chúa và yêu vợ như mình (Ê-phê-sô 5:22-33). Người chồng nên cầu nguyện khi xem xét ý kiến của vợ mình và cuối cùng tuân theo sự dẫn dắt của Chúa. Nếu một trong hai người phối ngẫu là người không tin Chúa, các nguyên tắc tương tự vẫn được giữ nguyên. Người chồng, với tư cách là chủ gia đình, chịu trách nhiệm cuối cùng trong các quyết định về dâng hiến.

Đầu phục trật tự của Đức Chúa Trời sẽ mang đến phước hạnh và ân điển để đứng vững trong đức tin. Đức Chúa Trời có một cách để hoàn thành công việc, và chúng ta có thể tự tin đứng yên và quan sát mà không cần tự mình sửa chữa những gì chúng ta thấy là sai. Trong I Sa-mu-ên chúng ta thấy nguyên tắc bất diệt ở đây: “Sa-mu-ên nói: Đức Giê-hô-va há đẹp lòng của lễ thiêu và của lễ thù ân bằng sự vâng theo lời phán của Ngài ư? Vả, sự vâng lời tốt hơn của tế lễ; sự nghe theo tốt hơn mỡ chiên đực”.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Nên làm gì khi chồng và vợ bất đồng nhau trong việc dâng phần mười/ Dâng bao nhiêu?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries