settings icon
share icon
Câu hỏi

Làm thế nào có thể có ánh sáng vào ngày đầu tiên của Sáng thế nếu mặt trời đã không được tạo ra cho đến ngày thứ tư?

Trả lời


Câu hỏi làm thế nào có thể có ánh sáng vào ngày đầu tiên của Sáng tạo khi mặt trời không được tạo ra cho đến ngày thứ tư là một câu hỏi phổ biến. Sáng thế ký 1: 3-5 tuyên bố: "Đức Chúa Trời phán: "Phải có ánh sáng," thì có ánh sáng. Đức Chúa Trời thấy ánh sáng là tốt đẹp, Ngài phân rẽ ánh sáng khỏi bóng tối. Đức Chúa Trời gọi ánh sáng là "ngày", và bóng tối là "đêm." Vậy có buổi tối và buổi sáng. Đó là ngày thứ nhất." Một vài câu sau đó chúng ta được cho biết rằng: "Đức Chúa Trời phán: "Phải có các vì sáng trên vòm trời để phân biệt ngày với đêm, để làm dấu hiệu xác định các mùa, ngày và năm; và để làm các vì sáng trên vòm trời soi sáng quả đất," thì có như vậy, Đức Chúa Trời tạo nên hai vì sáng lớn: vì sáng lớn hơn để cai quản ban ngày, vì sáng nhỏ hơn để cai quản ban đêm. Ngài cũng tạo nên các ngôi sao. Đức Chúa Trời đặt các vì sáng đó trên trời để soi sáng quả đất, cai quản ban ngày và ban đêm, và phân rẽ ánh sáng khỏi bóng tối. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt đẹp. Vậy có buổi tối và buổi sáng. Đó là ngày thứ tư" (Sáng thế ký 1:14-19 Bản dịch Truyền thống hiệu đính). Làm sao điều này có thể xảy ra? Làm thế nào có thể có ánh sáng, buổi sáng và buổi tối vào ngày đầu, thứ hai và thứ ba nếu mặt trời, mặt trăng và sao không được tạo ra cho đến tận ngày thứ tư?

Đây sẽ chỉ là vấn đề nếu chúng ta không tính đến một Đức Chúa Trời toàn năng. Đức Chúa Trời không cần mặt trời, mặt trăng, và sao để cung cấp ánh sáng. Đức Chúa Trời là ánh sáng! I Giăng 1:5 tuyên bố: "Đây là sứ điệp mà chúng tôi đã nghe nơi Ngài và tuyên bố cho anh em: Đức Chúa Trời là ánh sáng, trong Ngài không có bất cứ bóng tối nào." Chính Đức Chúa Trời là ánh sáng cho ba ngày đầu tiên của Sự Sáng thế, cũng như Ngài sẽ là ánh sáng ở trong các tầng trời và đất mới: "Đêm sẽ không còn nữa và người ta không còn cần đến ánh sáng đèn hay mặt trời, vì Chúa là Đức Chúa Trời sẽ chiếu sáng họ. Và họ sẽ trị vì đời đời"(Khải Huyền 22:5). Cho đến khi Ngài tạo ra mặt trời, mặt trăng và các vì sao, Đức Chúa Trời đã chiếu sáng một cách kỳ diệu trong "ngày" và cũng có thể đã làm như vậy trong "đêm" (Sáng thế ký 1:14).

Chúa Jêsus phán, "Ta là ánh sáng của thế gian, người nào theo Ta thì sẽ không đi trong bóng tối, nhưng sẽ có ánh sáng của sự sống" (Giăng 8:12, so sánh 1:9). Quan trọng hơn ánh sáng ban ngày và ban đêm là Ánh sáng — Đấng ban sự sống đời đời cho tất cả những ai tin nơi Ngài. Những ai không tin nơi Ngài sẽ phải chịu số phận "chỗ tối bên ngoài, nơi sẽ có than khóc và nghiến răng" (Ma-thi-ơ 8:12; 22:13; 25:30, 41, 46).

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Làm thế nào có thể có ánh sáng vào ngày đầu tiên của Sáng thế nếu mặt trời đã không được tạo ra cho đến ngày thứ tư?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries