settings icon
share icon
Câu hỏi

Ân tứ thuộc linh lòng thương xót là gì?

Trả lời


Trong Bài Giảng Trên Núi của Chúa Giê-su, một trong Tám Phước Lành là "Phước cho người thương xót: vì họ sẽ được thương xót" (Ma-thi-ơ 5:7). Lòng thương xót (nhân từ) là điều chúng ta thể hiện khi chúng ta được Chúa hướng dẫn để có lòng trắc ẩn trong thái độ, lời nói và hành động của chúng ta. Nó còn hơn cả cảm xúc thông cảm với ai đó; nó là tình yêu cho đi. Lòng thương xót mong muốn đáp ứng các nhu cầu trước mắt của người khác và làm giảm bớt đau khổ, cô đơn và phiền muộn. Lòng thương xót giải quyết những khủng hoảng về thể xác, tình cảm, tài chính hoặc những khủng hoảng tinh thần với lòng cao thượng (quãng đại,rộng lượng) tự nguyện hy sinh. Lòng thương xót (nhân từ) là một sự đấu tranh cho người hèn mọn, nghèo khó, bị lợi dụng, và bị lãng quên và thường hành động vì lơị ích của họ.

Một ví dụ điển hình về lòng thương xót được tìm thấy trong Ma-thi-ơ 20: 29–34: "Khi Đức Chúa Giê-su và các môn đồ của Ngài ra khỏi thành Giê-ri-cô, một đám đông lớn theo Ngài. Hai người mù đang ngồi bên đường, và khi họ nghe thấy Chúa Giê-su đang đi ngang qua, họ kêu lên: 'Lạy Chúa, Con cháu vua Đa-vít, xin thương xót chúng tôi!' Đám đông quở trách họ và bảo họ im lặng, nhưng họ kêu lớn hơn nữa, 'Lạy Chúa, con cháu vua Đa-vít, xin thương xót chúng tôi!'. Đức Chúa Giê-su dừng lại và gọi họ 'Các ngươi muốn ta làm chi cho?' Họ thưa rằng: 'Lạy Chúa, xin cho mắt chúng tôi được mở ra'. Đức Chúa Giê-su động lòng thương xót, bèn rờ đến mắt họ; tức thì hai người thấy được và đi theo Ngài." Lưu ý rằng sự liên kết lòng thương xót đối với những người mù không phải bằng một cảm xúc nhưng bằng một hành động. Vấn đề thể chất của họ là họ không thể nhìn thấy, cho nên đối với họ, động lòng thương xót là sự can thiệp của Đấng Christ để phục hồi thị lực của họ. Lòng thương xót là nhiều hơn một cảm xúc; nó luôn được nối tiếp bằng một hành động.

Ân tứ này có một ứng dụng thực tế của hành động phục vụ tốt như là trách nhiệm với sự vui mừng (Rô-ma 12: 8). Ngoài ra, tất cả chúng ta đều được kêu gọi để có lòng thương xót. Chúa Giê-su phán trong Ma-thi-ơ 25:40 rằng "hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn nầy của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy." Trong Ma-thi-ơ 5:7 có lời hứa cho những ai hay thương xót, vì sẽ được thương xót. Cũng như những người bị mù và chết tâm linh, chúng ta cũng không tốt hơn gì hai người mù trong Ma-thi-ơ 20. Ngay khi họ hoàn toàn phụ thuộc vào lòng trắc ẩn của Đấng Christ để phục hồi thị lực cho họ, chúng ta cũng phụ thuộc vào Ngài để "Xin cho chúng tôi thấy sự nhân từ Ngài, và ban cho chúng tôi sự cứu rỗi của Ngài" (Thi Thiên 85:7). Nền tảng của sự nhận biết này rằng niềm hy vọng của chúng ta chỉ phụ thuộc vào lòng thương xót của Đấng Christ và không phải bất kỳ công đức nào của chúng ta truyền cảm hứng cho chúng ta tuân theo gương của Đấng Christ với lòng trắc ẩn và tỏ lòng thương xót cho người khác như nó đã được chứng minh cho chúng ta.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Ân tứ thuộc linh lòng thương xót là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries