settings icon
share icon
Câu hỏi

Có phải sự sung sướng của những người vừa lòng ngài và được ban ơn đến từ nỗi khổ của kẻ phạm giới và bị Ngài trừng phạt không?

Trả lời


Kinh Thánh không cho biết bất cứ bằng chứng nào về việc Đức Chúa Trời lấy sự sung sướng phước lành của những người phạm giới và ban cho những người sống đẹp lòng Ngài. Chỉ có một chỗ trong Ma-thi-ơ 25:28-29 viết rằng: "28 Vậy, các ngươi hãy lấy ta-lâng của người nầy mà cho kẻ có mười ta-lâng. 29 Vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có, thì họ sẽ dư dật; nhưng kẻ nào không có, thì cũng cất luôn điều họ đã có nữa", nhưng tại hai câu Kinh Thánh này "ta-lâng" không nói đến ơn phước hay sự sung sướng nhưng là trách nhiệm, cơ hội hầu việc Chúa. Đức Chúa Trời không cần phải lấy ơn phước của người khác mà ban cho con cái Ngài nhưng ơn phước mà con cái Chúa nhận được đến trực tiếp từ Ngài (Ê-phê-sô 1:3).

Sự chết của Chúa Giê-xu không phải ban sự sống cho người xứng đáng, vì chẳng có ai xứng đáng cả (Rô-ma 3:10, 23; 5:8, 10) và Chúa Giê-xu đến không phải để kêu gọi người công bình nhưng là người có tội (Mác 2:17). Sự cứu rỗi được ban cho chúng ta qua ân điển của Ngài trên những người lấy đức tin để nhận lấy (Giăng 1:12; Rô-ma 10:9-10).Trở lại trang chủ tiếng Việt

Có phải sự sung sướng của những người vừa lòng ngài và được ban ơn đến từ nỗi khổ của kẻ phạm giới và bị Ngài trừng phạt không?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries