Tuổi của trái đất là gì? Trái đất bao nhiêu tuổi?


Câu hỏi: Tuổi của trái đất là gì? Trái đất bao nhiêu tuổi?

Trả lời:
Theo Kinh Thánh, với thực tế là A-Đam đã được tạo ra vào ngày thứ sáu của sự tồn tại của hành tinh chúng ta, chúng ta có thể xác định một độ tuổi dựa trên Kinh Thánh, ước tính tuổi trái đất bằng cách nhìn vào các chi tiết theo niên đại của chủng tộc loài người. Giả định rằng các ghi chép của Sáng thế ký là chính xác, sáu ngày của sự sáng tạo được hiểu theo nghĩa đen một ngày có 24 giờ, và rằng không có khoảng trống cách quảng mơ hồ trong các niên đại của Sáng thế ký.

Các phả hệ trong Sáng thế ký được liệt kê trong chương 5 và 11 đưa ra những độ tuổi mà A-Đam và con cháu của ông từng là cha của thế hệ kế tiếp trong một dòng họ do ông bà truyền lại kế tiếp nhau từ A-Đam cho đến Áp-ra-ham. Bằng cách xác định nơi ở của Áp-ra-ham phù hợp với lịch sử thứ tự thời gian và thêm lên trong độ tuổi quy định tại Sáng thế ký chương 5 và 11, nó trở nên rõ ràng rằng Kinh Thánh dạy trái đất có vào khoảng 6.000 năm tuổi, chênh lệch mất một vài trăm năm.

Điều gì về hàng tỉ năm được chấp nhận bởi hầu hết các nhà khoa học ngày hôm nay và đã giảng dạy trong đại đa số các viện đại học của chúng ta? Niên đại này chủ yếu rút ra từ hai kỹ thuật định niên đại: Định niên đại theo đồng vị phóng xạ và định tuổi theo các niên đại địa chất. Các nhà khoa học là những người ủng hộ cho niên đại trẻ hơn của khoảng 6.000 năm nhấn mạnh rằng định mức niên đại đồng vị phóng xạ có chỗ hỏng ở chỗ nó được lập trên một loạt các giả định sai, trong khi niên đại địa chất thiếu sót ở chỗ nó sử dụng lý luận lẩn quẩn. Hơn nữa, chúng chỉ ra sự lừa dối của những thần thoại trái đất xưa, giống như quan niệm sai lầm phổ biến mà phải mất một thời gian dài để phân tầng, hóa thạch và sự hình thành của những viên kim cương, mỏ than, mỏ dầu, thạch nhũ, măng đá.v.v…xảy ra. Cuối cùng, chủ trương trái đất trẻ đưa ra bằng chứng tích cực niên đại trẻ cho trái đất tại chỗ của các chứng cứ trái đất già mà họ vạch trần. Những nhà khoa học chủ trương trái đất trẻ thừa nhận rằng họ chỉ là thiểu số ngày nay, nhưng nhấn mạnh rằng hàng ngũ của họ sẽ trội vượt thời gian nhiều hơn khi các nhà khoa học xem xét lại các bằng chứng và xem xét kỹ hơn các kiểu mẫu trái đất cổ hiện đang được chấp nhận.

Cuối cùng thì niên đại của trái đất không thể chứng minh được. Cho dù 6.000 năm hoặc hàng tỷ năm, cả hai quan điểm (và tất cả mọi thứ trung dung) phần còn lại trên đức tin và những giả định. Những người nắm lấy thuyết hàng tỉ năm tin tưởng rằng các phương pháp như đồng vị phóng xạ là đáng tin cậy và rằng không có gì đã xảy ra trong lịch sử có thể đã phá vỡ sự phân rã phóng xạ bình thường của các đồng vị. Những người giữ theo thuyết 6.000 năm tuổi tin rằng Kinh Thánh là đúng sự thật và các yếu tố khác giải thích "rành rành" tuổi của trái đất, chẳng hạn như lũ lụt toàn cầu, hoặc sự tạo dựng của Đức Chúa Trời cho vũ trụ trong một trạng thái "hiện ra" để cho nó một niên đại lâu dài. Ví dụ, Đức Chúa Trời tạo ra A-Đam và Ê-Va như một người trưởng thành phát triển hoàn toàn. Nếu một bác sĩ kiểm tra A-Đam và Ê-Va vào ngày tạo dựng ra họ, bác sĩ có thể ước tính độ tuổi của họ là 20 tuổi (hoặc bất cứ tuổi nào họ xuất hiện có được) trong khi trên thực tế A-Đam và Ê-Va đã chưa được đầy một ngày tuổi. Bất cứ trường hợp gì, lý do chính đáng để tin vào Lời Chúa vẫn hơn tin vào những lời của các nhà khoa học vô thần với một niên lịch tiến hóa thuyết.

English
Trở lại trang chủ tiếng Việt Nam
Tuổi của trái đất là gì? Trái đất bao nhiêu tuổi?