settings icon
share icon
Câu hỏi

Thư tín của Sứ đồ Phao lô có được linh cảm không (xem I Cô-rinh-tô 7:12)?

Trả lời


Đa số các Cơ Đốc nhân bảo thủ tin vào cái được gọi là sự linh cảm toàn bộ lời Kinh Thánh, nghĩa là mỗi một chữ trong Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời hà hơi (II Ti-mô-thê 3:16). Nếu các nhà phê bình Kinh Thánh có thể cho rằng I Cô-rinh-tô 7:12 không được linh cảm mà chính là ý kiến của Phao lô, thì họ cũng có thể cho rằng những đoạn khác cũng do tác giả con người viết ra chứ không phải Tác giả Đức Chúa Trời. Điều này đánh vào thẩm quyền trung tâm của Kinh Thánh.

Phao lô viết thư này cho tín hữu thành Cô-rinh-tô – một thành phố vô cùng đồi bại. Nguyên nhân của sự đồi bại là do sự tồn tại của đền thờ thần Apodithe, nơi trú ngụ của hơn 1000 gái điếm. Trong bối cảnh này, Phao lô đã thành lập Hội thánh tại Cô-rinh-tô. Thực tế thì nhiều người trong Hội thánh đã lìa bỏ lối sống vô đạo đức của người Cô-rinh-tô. Trong Hội thánh Cô-rinh-tô có những người đã từng phạm tội tà dâm, thờ hình tượng, ngoại tình, đồng tính, trộm cắp, say sưa (I Cô-rinh-tô 6:9-11)

Khi đi vào chương 7 của thư tín, Phao-lô trả lời câu hỏi về quan hệ tình dục giữa người nam và người nữ trong hội thánh. Với điều kiện xã hội ở thành Cô-rinh-tô lúc bấy giờ, các tín hữu Cô-rinh-tô nghĩ rằng sống độc thân là tốt. Phao-lô cũng đồng ý rằng sống độc thân là một điều tốt và thậm chí Phao-lô còn ao ước nhiều người có thể sống độc thân như ông. Điều này không có nghĩa là Phao-lô bác bỏ hôn nhân. Tất cả chỉ đơn giản là Phao-lô nêu ra những lợi ích trong chức vụ mà đời sống độc thân mang lại.

Tuy nhiên Phao-lô nhắc đến đời sống độc thân là do Đức Chúa Trời ban cho, và không phải ai cũng nhận được. Với những người đã cưới gả rồi, Phao-lô cũng khuyên họ tiếp tục duy trì đời sống hôn nhân, và trong chương 10 Phao-lô nói “nhưng chẳng phải tôi, bèn là Chúa”. Điều này có nghĩa là Phao-lô thuật lại một mạng lịnh trực tiếp từ Chúa Giê-xu cho các tín hữu Cô-rinh-tô. Mạng lịnh này đến từ lời dạy của Chúa Giê-xu trong các sách Phúc Âm, cụ thể trong Ma-thi-ơ 5:32

Cuối cùng trong câu 12, Phao-lô nhắc đến “sự kết hôn khác tôn giáo”, là sự kết hôn giữa Cơ Đốc nhân và người ngoại đạo. Trong hoàn cảnh thời bấy giờ, những Cơ Đốc nhân kết hôn với người ngoại đạo có thể bị cám dỗ mà ly dị người vợ/người chồng chẳng tin, với suy nghĩ rằng làm như vậy họ sẽ được sạch tội. Phao-lô khuyên tín hữu hãy ở lại với người vợ/người chồng chẳng tin, và chú thích rằng lời này đến từ ông chứ không phải từ Chúa Giê-xu. Nhưng ở đây không phải Phao-lô đưa ra ý kiến của chính mình. Điều mà Phao-lô đang muốn nói là Chúa Giê-xu chưa từng đề cập trực tiếp về vấn đề này trong chức vụ của Ngài trên đất. Các sách Phúc Âm không ghi lại bất kì lời dạy trực tiếp nào của Chúa Giê-xu về việc tín đồ kết hôn với người ngoại đạo. Chúa Giê-xu chỉ đưa ra một lý do chính đáng duy nhất cho việc ly dị (Ma-thi-ơ 5:32, 19:19), và lý do này không phải là kết hôn với người ngoại đạo.

Do đó, câu trả lời đúng nhất là Phao-lô đưa ra sự mạc khải mới trong lĩnh vực mà Chúa Giê-xu không đề cập cụ thể. Đó là lý do Phao-lô nói “Tôi, chẳng phải Chúa”. Nói cách khác là “tôi đưa ra lời này, chẳng phải Chúa Giê-xu”, dù mạng lệnh này dựa trên luật pháp mà Chúa Giê-xu đã dạy. Vì chức vụ của Chúa Giê-xu rất lớn lao, Ngài không nói rõ hết về mọi điều liên quan đến đời sống Cơ Đốc nhân. Đó là lý do Ngài đã ủy thác cho các sứ đồ để tiếp tục chức vụ sau khi Ngài thăng thiên (Giăng 14:26), và đó cũng là lý do chúng ta có một quyển Kinh Thánh được Đức Chúa Trời soi dẫn, “hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành”. Phao-lô đảm nhận nhiều sự mạc khải mới mặc dù cuối cùng những mạc khải này đến từ Đức Thánh Linh (1 Cô-rinh-tô 14:37; Ga-la-ti 1:11-12; 3:3; 2 Phi-e-rơ 3:15-16). Trong các thư tín của mình, Phao-lô tiết lộ nhiều “sự mầu nhiệm”. “Sự mầu nhiệm” là một thuật ngữ có nghĩa là những sự thật trước đây chưa được tiết lộ và bây giờ được tiết lộ, ví dụ: dân ngoại sẽ gia nhập vào dân Do Thái trong hội thánh (Rô-ma 11:25) hoặc là sự cất lên (I Cô-rinh-tô 15:51-52). Đơn giản là Phao-lô chỉ đưa ra sự mạc khải thêm vào về vấn đề hôn nhân mà Chúa Giê-xu chưa nói đến.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Thư tín của Sứ đồ Phao lô có được linh cảm không (xem I Cô-rinh-tô 7:12)?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries