settings icon
share icon
Câu hỏi

Học thuyết về sự soi sáng trong Kinh Thánh là gì?

Trả lời


Nói cách đơn giản, trong ý nghĩa thuộc linh, sự soi sáng nghĩa là sự hiểu biết được “khai sáng” trong một lĩnh vực nào đó. Khi sự khai sáng từ thiên thượng tỏ bày một tri thức mới hoặc những điều tương lai, chúng ta gọi đó là “lời tiên tri”. Khi sự khai sáng giúp làm rõ ràng mọi tri thức và tri thức đó được áp dụng, chúng ta có thể gọi đó là “sự soi sáng”. Có một câu hỏi phát sinh, “Chúa soi sáng tâm trí của những người học Lời Chúa như thế nào ?”

Cấp độ căn bản nhất của sự khai sáng chính là sự hiểu biết về tội lỗi; không có sự hiểu biết đó, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Thi thiên 18:28 nói rằng, “Chúa thắp sáng đèn của con; Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con chiếu rọi nơi tối tăm của con.” Thi thiên 119, là đoạn dài nhất trong Kinh Thánh, là một bài hát nói về Lời Chúa. Câu 130 nói rằng, “Sự giảng giải Lời Chúa đem lại ánh sáng, Ban sự thông hiểu cho người thật thà.”. Câu này dựa trên hệ thống căn bản về sự soi sáng của Chúa. Khi Lời Chúa đi vào trong tấm lòng của mỗi người, nó đem đến ánh sáng và sự hiểu biết. Vì lý do này, chúng ta được nhắc nhở rất nhiều lần việc học Lời Chúa. Thi thiên 119:11 nói rằng, “Con giấu lời Chúa trong lòng con, Để con không phạm tội cùng Chúa.” Câu 98 và câu 99 nói rằng, “Các điều răn Chúa làm cho con khôn ngoan hơn kẻ thù con, Vì các điều răn ấy ở cùng con luôn luôn. Con thấu hiểu hơn tất cả những người dạy con, Vì con suy ngẫm các chứng ước Chúa.”

Học hỏi Lời Chúa thường xuyên sẽ giúp chúng ta có được sự chỉ dẫn và hiểu biết về những vấn đề của cuộc sống. Đây chính là cách đầu tiên trong sự soi sáng của Chúa và là khởi điểm cho chính chúng ta. Trong Thi thiên 119 chúng ta cũng tìm thấy một cách soi sáng khác của Chúa. Câu 18 nói rằng, “Xin Chúa mở mắt con, Để con thấy sự diệu kỳ trong luật pháp của Chúa.” Cụm từ “sự diệu kỳ” không phải là những tiết lộ mới mẻ, nhưng những điều này đã được viết ra từ rất lâu trước đó, và những đọc giả ngày nay có thể hiểu được. Tương tự, câu 37 nói rằng, “Xin đừng để mắt con hướng về những điều vô nghĩa; Nhưng cho con sống theo đường lối Chúa.” Lý do chính là sự hiểu biết cá nhân để áp dụng luật pháp của Chúa. Có 15 lần trong Thi thiên này, Chúa được yêu cầu phải dạy và cho hiểu biết luật pháp của Ngài.

Thỉnh thoảng, một phân đoạn có thể gây ra cuộc tranh luận liên quan đến sự soi sáng là Giăng 14:26; “Nhưng Đấng An Ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh Ta sai đến, Ngài sẽ dạy dỗ các con mọi điều, và nhắc các con nhớ tất cả những gì Ta đã phán với các con.” Chúa Giê-xu đang nói chuyện với các môn đồ của Ngài trên phòng cao, chỉ dẫn họ trước khi xảy ra sự chết của Ngài. Nhóm đặc biệt này có thể chịu trách nhiệm để lan truyền tin tốt lành của Chúa Giê-xu cho cả thế giới. Họ trải qua ba năm rưỡi với Ngài, được xem phép lạ của Ngài và lắng nghe sự dạy dỗ của Ngài. Trong sự sắp đặt phần dạy dỗ này cho những người còn lại của thế giới, họ cần nhận được sự giúp đỡ đặc biệt của Chúa để ghi nhớ cách chính xác. Chúa Giê-xu nói rằng Đức Thánh Linh sẽ dạy họ và nhắc họ mọi điều đã nói, vì thế có thể liên hệ với nhau. Trong khi câu Kinh Thánh này dạy rằng các sứ đồ sẽ có phân chia giúp đỡ trong việc trình bày Phúc Âm, điều đó không dạy rằng Đức Thánh Linh cũng sẽ làm như vậy với những tín đồ khác.

Kế đến, sự soi sáng của Đức Thánh Linh cho các tín đồ là gì? Ê-phê-sô 1:17-18 cho chúng ta biết rằng Đức Thánh Linh ban cho sự khôn ngoan và tiết lộ những gì liên quan đến Chúa Giê-xu và mở mắt để họ hiểu vì thế họ có thể biết được mục đích của Chúa trong đời sống họ. Trong 1 Cô-rinh-tô 2:10-13, Chúa tiết lộ kế hoạch của Ngài cho chúng ta bởi Thánh Linh của Ngài, là người dạy dỗ chúng ta những điều của Thánh Linh. Bối cảnh ở đây nhằm chỉ về Lời của Chúa là những gì được tiết lộ. Thánh Linh của Chúa sẽ luôn chỉ dẫn chúng ta đến với lời Chúa bằng cách hướng dẫn chúng ta. Khi Chúa Giê-xu dạy các môn đệ của Ngài trong Giăng 16:12-15, Thánh Linh chỉ đơn giản là lặp lại những gì Cha và Con đã nói trước đó. Sự lặp lại này giúp chúng ta ghi nhớ và lắng nghe đầy đủ những gì Chúa đã từng nói với chúng ta. Thỉnh thoảng chúng ta phải nghe điều gì đó nhiều lần trước khi chúng ta thật sự “lắng nghe” chúng. Đó là nơi Thánh Linh ngự trị.

Thỉnh thoảng, có một điều thường bị bỏ qua trong những cuộc tranh luận về sự soi sáng là nói về mục đích của nó. Lướt qua một vài cuộc tranh luận, dường như, mục đích bao trùm của sự soi sáng là tính chính xác và tính học thuật trong sự hiểu biết lời của Chúa. Không có câu hỏi về mong ước của Chúa cho chúng ta để hiểu chính xác những gì Chúa ban cho chúng ta. Lời Chúa chứa đựng những ý nghĩa, và chúng ta cần phải chú ý đến những chi tiết trong những lời này. Tuy nhiên, sự hiểu biết mang tính học thuật về vấn đề không mang lại lợi ích cho bất kỳ ai nếu những lẽ thật đó không được áp dụng.

Trở lại Thi thiên 119, chúng ta tìm thấy mục đích của các giao ước kết nối với những câu KT dạy về sự soi sáng “con sẽ suy ngẫm các công việc kỳ diệu của Ngài” (c.27), “con vâng giữ và hết lòng tuân theo luật pháp của Ngài (c.34), ‘‘Để con thông hiểu các chứng ước của Ngài’’ (c.125), “để con được sống” (c.144). Sự soi sáng luôn luôn bày tỏ để hành động. Tại sao Chúa giúp chúng ta hiểu biết lời Ngài ? Vì thế chúng ta có thể sống trong ánh sáng của Lời Ngài. 1 Giăng 1:6 thách thức chúng ta, “Nếu chúng ta nói mình được tương giao với Ngài mà vẫn bước đi trong bóng tối thì chúng ta nói dối và không làm theo chân lý. Chúng ta có thể giải thích nó theo cách này: “Nếu chúng ta nói rằng chúng ta được soi sáng, nhưng vẫn đi trong bóng tối, chúng ta nói dối về sự hiểu biết lời Chúa”. Thánh Linh của Chúa, là Đấng chiếu sáng chúng ta để hiểu lời Chúa, dạy chúng ta về tri thức và hướng dẫn chúng ta sống…. Rô-ma 8:14 nói rằng, “Vì tất cả những ai được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dẫn dắt đều là con của Đức Chúa Trời.” Công tác soi sáng của Đức Thánh Linh trong đời sống chúng ta là xác nhận rằng chúng ta quả thật là con của Chúa.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Học thuyết về sự soi sáng trong Kinh Thánh là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries