settings icon
share icon
Câu hỏi

Thần học thay thế là gì?

Trả lời


Thần học thay thế dạy một điều thiết yếu rằng Hội thánh Tân Ước đã thay thế dân Y-sơ-ra-ên trong chương trình của Đức Chúa Trời. Người đồng tình với Thần học thay thế tin rằng người Do Thái không còn là dân của Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời không có chương trình tương lai cụ thể nào cho dân Y-sơ-ra-ên. Tất cả những quan điểm khác nhau về mối quan hệ giữa Hội thánh Tân Ước và dân Y-sơ-ra-ên có thể được chia làm 2 quan điểm: Hội thánh Tân Ước là sự tiếp tục của dân Y-sơ-ra-ên (Thần học thay thế/ Giao ước Thần học), hoặc Hội thánh Tân Ước hoàn toàn khác biệt và riêng biệt với dân Y-sơ-ra-ên (Thuyết Thời Kỳ Thần thi/thuyết Tiền thiên hi niên)

Thần học thay thế dạy rằng Hội thánh Tân Ước là sự thay thế của dân Y-sơ-ra-ên và những lời hứa mà Đức Chúa Trời dành cho dân Y-sơ-ra-ên trong Kinh Thánh đã được ứng nghiệm trên Hội thánh Tân Ước, chứ không phải trên dân Y-sơ-ra-ên. Vì vậy, những lời tiên tri trong Kinh Thánh liên quan đến ơn phước và sự phục hồi dân Y-sơ-ra-ên vào Đất Hứa được “thuộc linh hóa” hoặc “biểu tượng hóa” trong những lời hứa về ơn phước của Đức Chúa Trời dành cho Hội thánh Tân Ước. Nhiều vấn đề trọng tâm tồn tại trong quan điểm này chẳng hạn như sự tiếp tục tồn tại của dân Do Thái xuyên suốt nhiều thế kỷ và đăc biệt là sự phục hưng một đất nước Do Thái mới. Nếu dân Y-sơ-ra-ên bị kết án bởi Đức Chúa Trời, thì đất nước Do Thái sẽ không có tương lai, vậy chúng ta giải thích thế nào về sự tồn tại siêu nhiên của người Do Thái trong suốt hơn 2000 năm dầu cho có nhiều thế lực nổ lực hủy diệt họ? Chúng ta giải thích tại sao và như thế nào về việc đất nước Y-sơ-ra-ên tái lập vào thế kỷ thứ 20 sau 1900 năm không tồn tại?

Quan điểm cho rằng dân Y-sơ-ra-ên và Hội thánh Tân ước là hai thực thể hoàn toàn riêng biệt nhau rõ ràng được dạy trong Tân Ước. Theo như Kinh Thánh nói, Hội thánh Tân Ước hoàn toàn khác biệt và riêng biệt với dân Y-sơ-ra-ên, và hai đối tượng này chưa bao giờ bị nhầm lẫn hoặc được sử dụng thay thế cho nhau. Chúng ta được dạy từ Kinh Thánh rằng Hội thánh Tân Ước là một sự thành lập hoàn toàn mới ra đời vào ngày Lễ Ngũ Tuần và sẽ tiếp tục cho đến khi được cất lên Thiên Đàng (Ê-phê-sô 1:9-11, I Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-17). Hội thánh Tân Ước không có mối quan hệ với những rủa sả và ơn phước dành cho dân Y-sơ-ra-ên. Những giao ước, những lời hứa và những cảnh báo chỉ đúng trên dân Y-sơ-ra-ên. Dân Y-sơ-ra-ên tạm thời được đặt sang một bên trong chương trình của Đức Chúa Trời trong suốt 2000 năm phân tán.

Sau sự cất lên của Hội Thánh, Đức Chúa Trời sẽ khôi phục dân Y-sơ-ra-ên trở thành trọng tâm chính trong chương trình của Ngài. Sự kiện đầu tiên tại thời điểm này là sự hoạn nạn (Khải huyền đoạn 6-19). Thế giới sẽ bị xét đoán vì chống đối Đấng Christ, trong khi dân Y-sơ-ra-ên được chuẩn bị để thông qua những thử thách của cơn đại nạn vì sự tái lâm của Đấng Mê-si-a. Sau đó, khi Đấng Christ trở lại thế gian, vào thời kì cuối của cơn đại nạn, dân Y-sơ-ra-ên sẽ sẵn sàng tiếp nhận Ngài. Những người còn lại của dân Y-sơ-ra-ên sống sót qua hoạn nạn sẽ được cứu, và Đức Chúa Trời sẽ thiết lập vương quốc của Ngài trên trái đất này với thủ đô là Giê-ru-sa-lem. Đấng Christ cai trị như một vị Vua, nên đất nước Y-sơ-ra-ên sẽ là quốc gia dẫn đầu, và những đại diện từ các quốc gia sẽ đến Giê-ru-sa-lem để tôn vinh và thờ phượng Vua – Chúa Giê-xu Christ. Hội thánh Tân Ước sẽ trở lại với Đấng Christ và đồng cai trị cùng Ngài trong 1000 năm (Khải huyền 2:26-27; 20:1-5; so sánh Ma-thi-ơ 19:28; 1 Cô-rinh-tô 6:2-3; 2 Ti-mô-thê 2:12).

Cả Cựu Ước và Tân Ước đều ủng hộ sự hiểu biết về Tiền thiên hi niên/ Thời kì trong chương trình của Đức Chúa Trời dành cho dân Y-sơ-ra-ên. Mặc dầu vậy, sự ủng hộ nhiều nhất dành cho thuyết Tiền thiên hi niên, được tìm thấy trong sự giảng dạy rõ ràng của Khải huyền 20:1-7, ở sách đó nhắc đến sáu lần vương quốc của Đấng Christ sẽ kéo dài 1000 năm. Sau cơn đại nạn Đức Chúa Trời sẽ trở lại và thiết lập vương quốc của Ngài với dân Y-sơ-ra-ên, Đấng Christ sẽ cai trị cả trái đất, và dân Y-sơ-ra-ên sẽ là quốc gia dẫn đầu. Hội thánh Tân Ước sẽ cai trị cùng với Ngài trong 1000 năm. Hội thánh Tân Ước không thay thế dân Y-sơ-ra-ên trong chương trình của Đức Chúa Trời. Trong khi Đức Chúa Trời có lẽ đang tập trung sự chú ý của Ngài chủ yếu vào Hội thánh Tân Ước trong thời kì ân điển, Đức Chúa Trời vẫn không quên dân Y-sơ-ra-ên và vào một ngày sẽ khôi phục dân Y-sơ-ra-ên với vai trò đã định trước là tuyển dân của Ngài. (Rô-ma 11).

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Thần học thay thế là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries