settings icon
share icon
Câu hỏi

Thần học giải phóng người da đen là gì?

Trả lời


Thần học giải phóng người da đen là một nhánh của nền thần học giải phóng Nam Mỹ, chủ yếu là thuộc về chủ nghĩa nhân văn, cố gắng áp dụng thần học Cơ Đốc cho cảnh ngộ khốn khổ của người nghèo. Thần học giải phóng người da đen tập trung vào những người Phi Châu nói chung và những người Mỹ gốc Phi nói riêng được giải phóng khỏi mọi hình thức nô lệ và bất công, dù là thực tế hay cảm nhận, dù là xã hội, chính trị, kinh tế hay tôn giáo.

Mục tiêu của thần học giải phóng người da đen là “làm cho Cơ Đốc giáo trở nên thực tế đối với người da đen”. Lỗi chính trong thần học giải phóng người da đen chính là trọng tâm của nó. Thần học giải phóng người da đen cố gắng tập trung Cơ Đốc giáo vào sự giải phóng khỏi sự bất công trong xã hội ngay thời điểm hiện tại hơn là trong đời sau. Chúa Giê-xu đã dạy ngược lại chính xác: “Nước của ta chẳng phải thuộc về thế gian nầy” (Giăng 18:36). Có phải những người da đen/những người Phi Châu và đặc biệt là những người Mỹ gốc Phi đã bị đối xử không công bằng và ác ý trong lịch sử gần đây? Chắc chắn rồi! Một trong những kết quả của phúc âm nên là sự chấm dứt nạn phân biệt chủng tộc, phân biệt đối xử, thành kiến và bất bình đẳng không? Vâng, một lần nữa, hoàn toàn đúng (Ga-la-ti 3:28)! Có phải sự giải phóng khỏi sự bất công trong xã hội là nguyên tắc cốt lỗi của phúc âm không? KHÔNG.

Sứ điệp của phúc âm là: chúng ta thảy đều phạm tội (Rô-ma 3:23). Tất cả chúng ta đáng bị chia cách đời đời khỏi Đức Chúa Trời (Rô-ma 6:23). Chúa Giê-xu đã chết trên thập tự giá, nhận lấy hình phạt mà đáng lý ra chúng ta phải gánh lấy (II Cô-rinh-tô 5:21; 1 Phi-e-rơ 3:18; I Giăng 2:2), đem đến sự cứu rỗi cho chúng ta. Sau đó Chúa Giê-xu đã sống lại, chứng minh rằng sự chết của Ngài đã thực sự trả đủ cho hình phạt của tội lỗi (Rô-ma 4:25; I Cô-rinh-tô 15:1-4). Nếu chúng ta đặt niềm tin của mình nơi Chúa Giê-xu là Đấng cứu thế, thì mọi tội lỗi của chúng ta được tha thứ, và chúng ta sẽ được phép vào thiên đàng sau khi chết (Giăng 3:16; 14:6; Công vụ 4:12). Đó chính là phúc âm. Đó chính là trọng tâm của chúng ta. Đó chính là cách chữa trị cho những gì đang thực sự cản trở nhân loại.

Khi một người tin nhận Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Thế, thì người đó là một tạo vật mới (II Cô-rinh-tô 5:17), và Đức Thánh Linh ngự bên trong bắt đầu tiến trình làm cho người đó trở nên giống với ảnh tượng của Đấng Christ (Rô-ma 12:1-2). Chỉ thông qua sự biến đổi tinh thần này thì chủ nghĩa phân biệt chủng tộc thực sự có thể bị chinh phục. Thần học giải phóng người da đen thất bại bởi vì nó tấn công vào các triệu chứng mà không thật sự giải quyết căn bệnh. Tội lỗi/sự sa ngã là bệnh; chủ nghĩa phân biệt chủng tộc chỉ là một trong số nhiều triệu chứng. Sứ điệp của phúc âm là sự hy sinh chuộc tội của Chúa Giê-xu vì tội lỗi của chúng ta và vì thế sự cứu rỗi có thể có được thông qua đức tin. Sự chấm dứt nạn phân biệt chủng tộc sẽ là kết quả của những người thực sự tiếp nhận Chúa Jêsus làm Đấng Cứu Rỗi, nhưng chủ nghĩa phân biệt chủng tộc không được đề cập cụ thể trong phúc âm.

Do sự nhấn mạnh quá mức các vấn đề về chủng tộc nên một kết quả tiêu cực của thần học giải phóng người da đen là nó có khuynh hướng tách biệt người da đen và cộng đồng Cơ Đốc nhân da trắng, và điều này là hoàn toàn không có trong Kinh thánh. Đấng Christ đã đến thế gian để hiệp nhất tất cả những ai tin Ngài trong một Hội Thánh chung, thân thể Ngài, mà Ngài là đầu (Ê-phê-sô 1:22-23). Các thành viên của Thân Thể Đấng Christ chia sẻ một mối ràng buộc chung với tất cả những Cơ Đốc nhân khác, bất kể nền tảng, chủng tộc, hoặc quốc tịch. “hầu cho trong thân không có sự phân rẽ, mà các chi thể phải đồng lo tưởng đến nhau” (I Cô-rinh-tô 12:25). Chúng ta phải là một tâm trí, có tâm trí của Đấng Christ, và có một mục đích, tôn vinh Đức Chúa Trời bằng cách thực hiện mạng lệnh của Đấng Christ để "đi khắp thế giới", nói với người khác về Ngài, rao giảng tin mừng của phúc âm, và dạy dỗ người khác tuân giữ các điều răn của Ngài (Ma-thi-ơ 28:19-20). Chúa Giê-xu nhắc nhở chúng ta rằng hai điều răn lớn nhất là yêu mến Chúa và yêu thương người khác như chính mình, bất kể chủng tộc (Ma-thi-ơ 22:36-40; Rô-ma 13:9).

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Thần học giải phóng người da đen là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries