settings icon
share icon
Câu hỏi

Thần học Calvin đối với thần học Arminianism – Quan điểm nào là đúng?

Trả lời


Thần học Calvin và thần học Arminianism là hai hệ thống thần học cố gắng giải thích mối quan hệ giữa quyền tể trị của Thiên Chúa và trách nhiệm của con người trong vấn đề cứu rỗi. Thần học Calvin được đặt tên theo John Calvin, một nhà thần học Pháp sống từ 1509-1564. Arminianism được đặt tên theo Jacobus Arminius, một nhà thần học Hà Lan sống từ 1560-1609.

Cả hai hệ thống có thể được tóm tắt với năm luận điểm. Thần học Calvin chủ trương sự hư hoại hoàn toàn của con người trong khi thần học Arminianism chủ trương hư hoại một phần. Tình trạng hư hoại hoàn toàn là tình trạng mà mọi mặt của con người đều bị tội lỗi làm bại hoại, do đó con người không thể đến với Thiên Chúa theo cách riêng của họ. Hư hoại một phần chủ trương rằng mọi mặt của nhân loại bị hư hoại bởi tội lỗi, nhưng không đến mức mà họ không thể đặt niềm tin vào Thiên Chúa theo cách riêng của họ.

Thần học Calvin bao gồm niềm tin vào sự chọn lựa vô điều kiện, trong khi thần học Arminianism tin rằng sự lựa chọn có điều kiện. Sự chọn lựa vô điều kiện là quan điểm rằng Thiên Chúa chọn những cá nhân vào sự cứu rỗi dựa hoàn toàn vào ý chỉ duy nhất của Ngài, không phải trên bất cứ điều gì vốn đã xứng đáng trong cá nhân. Sự chọn lựa có điều kiện cho rằng Đức Chúa Trời chọn các cá nhân đến sự cứu rỗi dựa trên sự biết trước của Ngài về những người sẽ tin vào Đấng Christ đến sự cứu rỗi, do đó dựa trên điều kiện mà cá nhân lựa chọn Thiên Chúa.

Thần học Calvin thấy sự giải hoà giữa loài người và Đức Chúa Trời bị hạn chế, trong khi thần học Arminianism thấy nó như là không giới hạn. Đây là điều gây tranh cãi nhất trong năm luận điểm. Sự giải hoà giới hạn là niềm tin cho rằng Chúa Giê Su chỉ chịu chết cho người được chọn lựa. Sự giải hoà không giới hạn là niềm tin cho rằng Chúa Giê Su đã chết cho tất cả, nhưng sự chết của Ngài không hiệu quả cho đến khi một người nhận Ngài bởi đức tin.

Thần học Calvin bao gồm tin rằng ân điển của Thiên Chúa là không thể chống lại, trong khi thần học Arminianism nói rằng cá nhân có thể từ chối ân điển của Thiên Chúa. Ân điển không thể chống lại lý luận rằng khi Chúa gọi một người đến sự cứu rỗi, người đó chắc chắn sẽ tìm đến sự cứu rỗi. Ân điển có thể từ chối cho rằng Đức Chúa Trời kêu gọi tất cả đến sự cứu rỗi, nhưng nhiều người chống lại và từ chối sự kêu gọi này.

Thần học Calvin chủ trương sự nhẫn nhục của các thánh trong khi thần học Arminianism chủ trương sự cứu rỗi có điều kiện. Sự nhẫn nhục của các thánh được xem như là khái niệm một người được lựa chọn bởi Thiên Chúa sẽ nhẫn nhục trong đức tin và sẽ vĩnh viễn không từ chối Đấng Cứu thế hay lìa bỏ Ngài. Sự cứu rỗi có điều kiện là quan điểm một tín hữu trong Chúa Cứu thế có thể rời bỏ Đấng Christ và do đó mất đi sự cứu rỗi bởi ý chí tự do riêng của người ấy.

Bởi cớ ấy trong cuộc tranh luận Calvin đối với Arminianism ai đúng? Đáng lưu ý là trong sự đa dạng của các Hội Thánh của Đấng Christ có sự pha trộn của thần học Calvin và thần học Arminianism. Có năm điểm thần học Cavin và năm điểm thần học Arminians, và cùng lúc ba điểm của Calvin và hai điểm Arminians. Nhiều tín hữu đến với một số loại hỗn hợp của cả hai quan điểm. Cuối cùng, quan điểm chúng ta xem rằng cả hai hệ thống thất bại trong nỗ lực để giải thích những điều không thể giải thích. Con người không đủ khả năng nắm đầy đủ một khái niệm như thế này. Vâng, Thiên Chúa hoàn toàn tể trị và biết tất cả. Vâng, con người được gọi là để quyết định thật sự đặt niềm tin vào Đấng Christ dẫn đến sự cứu rỗi. Hai sự kiện này có vẻ mâu thuẫn cho chúng ta, nhưng trong ý của Thiên Chúa chúng làm thành ý thức trọn vẹn.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Thần học Calvin đối với thần học Arminianism – Quan điểm nào là đúng?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries