Làm thế nào tôi có thể sửa soạn cho mình tiến tới hôn nhân?


Câu hỏi: Làm thế nào tôi có thể sửa soạn cho mình tiến tới hôn nhân?

Trả lời:
Chuẩn bị chính mình cho hôn nhân theo lời Chúa dạy cũng giống như chuẩn bị bất kỳ nỗ lực nào cho cuộc sống. Có một nguyên tắc nên bao trùm tất cả các khía cạnh của đời sống chúng ta là tín hữu phải là người được tái sinh: "Bạn phải hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời của bạn." (Ma-thi-ơ 22:37). Điều này không phải là một lệnh ép buộc. Vì chúng ta là con cái Chúa nên điều này được đặt trọng tâm của đời sống chúng ta. Nó là sự lựa chọn tập trung vào Đức Chúa Trời và Lời của Ngài với tất cả tấm lòng để cho linh hồn và tâm trí của chúng ta được chiếm hữu với những điều làm vui lòng Ngài.

Mối liên hệ chúng ta có với Đức Chúa Trời qua Chúa Giê Su là đặt tất cả những mối liên hệ khác vào cùng một quan điểm. Quan hệ hôn nhân là dựa trên kiểu mẫu của Đấng Christ và Hội Thánh của Ngài (Ê-phê-sô 5:22-33). Mọi khía cạnh của đời sống chúng ta được chi phối bởi cam kết của chúng ta làm một tín hữu sống theo mạng lệnh và các giáo huấn của Chúa. Sự vâng lời của chúng ta với Đức Chúa Trời và Lời của Ngài trang bị cho chúng ta hoàn thành vai trò hôn nhân của chúng ta và đời sống trong thế gian theo sự ban cho của Đức Chúa Trời. Và vai trò của mỗi tín hữu tái sinh là làm vinh hiển Đức Chúa Trời trong mọi sự (I Cô-rinh-tô 10:31).

Để sửa soạn cho mình tiến tới hôn nhân, hãy bước đi cách xứng đáng với sự kêu gọi của bạn trong Đấng Christ, và trở thành thân thiết với Chúa qua Lời của Ngài (II Ti-mô-thê 3:16-17), tập trung vào sự vâng lời trong mọi sự. Không có kế hoạch dễ dàng để học cách bước đi trong sự vâng lời Đức Chúa Trời. Đó là một sự lựa chọn chúng ta phải làm mỗi ngày để đặt sang một bên quan điểm của thế gian và thay vào đó là theo Chúa. Bước đi cách xứng đáng với Đấng Christ là đặt chính mình vào sự khiêm nhường theo đường đi duy nhất, lẽ thật duy nhất và sự sống duy nhất trên căn bản ngày qua ngày, thời gian theo thời gian. Đó là sự chuẩn bị mà mọi tín hữu cần phải sẵn sàng để nhận được món quà tuyệt vời mà chúng ta gọi là hôn nhân.

Một người có đời sống thuộc linh trưởng thành và bước đi với Đức Chúa Trời càng phải chuẩn bị cho việc hôn nhân hơn bất cứ ai khác. Hôn nhân đòi hỏi sự cam kết, say mê, khiêm nhường, tình yêu, và tôn trọng. Những đặc điểm này được biểu hiện rõ nhất ở một người có mối quan hệ mật thiết với Đức Chúa Trời. Khi bạn chuẩn bị cho hôn nhân, hãy tập trung vào sự cho phép của Đức Chúa Trời để sắp đặt bạn với một khuôn mẫu người nữ hay người nam nào mà Chúa muốn bạn nhận được (Rô-ma 12:1-2). Nếu bạn dâng chính mình cho Chúa, Ngài sẽ giúp bạn để sẵn sàng cho việc kết hôn khi ngày kỳ diệu đó đến.

English
Trở lại trang chủ tiếng Việt Nam
Làm thế nào tôi có thể sửa soạn cho mình tiến tới hôn nhân?