settings icon
share icon
Câu hỏi

Kinh Thánh nói gì về sự chữa lành?

Trả lời


Ê-sai 53:5, sau đó được trích dẫn trong 1 Phi-e-rơ 2:24, là một câu Kinh Thánh then chốt về sự chữa lành, nhưng nó thường bị hiểu sai và bị áp dụng sai. “Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh.” Từ được dịch “được lành bịnh” có thể mang ý nghĩa hoặc sự chữa lành thuộc linh hoặc sự chữa lành thể xác. Tuy nhiên, bối cảnh của Ê-sai 53 và 1 Phi-e-rơ 2 làm rõ rằng nó đang nói về sự chữa lành thuộc linh. “Ngài mang tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, để chúng ta chết đối với tội lỗi và sống cho sự công chính; nhờ những vết thương của Ngài mà anh em được chữa lành”. (1 Phi-e-rơ 2:23, TTHD). Câu Kinh Thánh này đang nói về tội lỗi và sự công chính, chứ không phải sự đau yếu và bệnh tật. Vì thế, "được chữa lành" trong cả hai câu Kinh Thánh này là nói về việc được tha thứ và được cứu, chứ không phải được chữa lành về thể xác.

Kinh Thánh không liên kết một cách cụ thể sự chữa lành thể xác với sự chữa lành thuộc linh. Đôi khi người ta được chữa lành về thể xác khi họ đặt đức tin mình nơi Đấng Cơ Đốc, nhưng điều này không luôn đúng. Đôi khi ý muốn Chúa là sự chữa lành, nhưng đôi khi không phải vậy. Sứ đồ Giăng cho chúng ta cái nhìn đúng đắn:

“Đây là sự vững tâm mà chúng ta có được trước mặt Ngài: Ấy là nếu chúng ta cầu xin điều gì theo ý muốn Ngài thì Ngài nghe chúng ta. Và nếu chúng ta biết Ngài nghe bất cứ điều gì chúng ta cầu xin thì chúng ta biết là mình đã nhận được điều cầu xin rồi.” (1 Giăng 5:14-15). Đức Chúa Trời vẫn còn thực hiện các phép lạ. Đức Chúa Trời vẫn còn chữa lành con người. Đau yếu, bệnh tật, đau đớn, và cái chết vẫn còn là những thực tại trong thế giới này. Trừ khi Chúa trở lại, mọi người đang sống hôm nay sẽ chết, và đại đa số họ (kể cả các Cơ Đốc Nhân) sẽ chết do kết quả của một vấn đề thể xác (bệnh tật, đau yếu, bị thương). Việc chữa lành chúng ta về mặt thể xác không phải luôn là ý Chúa.

Cuối cùng, sự chữa lành thể xác trọn vẹn của chúng ta đợi chờ chúng ta ở thiên đàng. Trên thiên đàng, sẽ không có đau đớn, đau yếu, bệnh tật, sự chịu khổ hay sự chết nữa (Khải Huyền 21). Tất cả chúng ta đều cần phải ít bị bận tâm hơn về tình trạng thể chất của chúng ta trong thế giới này và cần phải quan tâm nhiều hơn về tình trạng thuộc linh của mình (Rô-ma 12:1-2). Như thế chúng ta có thể tập chú tấm lòng mình ở thiên đàng, nơi chúng ta sẽ không còn phải đối phó với những vấn đề thể xác nữa. Khải Huyền 21:4 mô tả sự chữa lành thật mà chúng ta nên hoàn toàn ao ước: “Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa; vì những sự thứ nhứt đã qua rồi.”

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Kinh Thánh nói gì về sự chữa lành?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries