Sống chung trước hôn nhân có phải là sai không?


Câu hỏi: Sống chung trước hôn nhân có phải là sai không?

Trả lời:
Trả lời cho câu hỏi này còn tùy thuộc phần nào vào ý nghĩa sống chung. Nếu sống chung với nhau có nghĩa là có quan hệ tính dục, điều đó chắc chắn là sai. Quan hệ tính dục trước hôn nhân bị lên án nhiều lần trong Kinh Thánh, cùng với tất cả các hình thức khác của tính dục phi đạo đức (Công vụ 15:20; Rô-ma 1:29; I Cô-rinh-tô 5:1; 6:13, 18; 7:2; 10:8; II Cô-rinh-tô 12 : 21; Ga-la-ti 5:19; Ê-phê-sô 5:3; Cô-lô-se 3:5; I Tê-sa-lô-ni-ca 4:3; Giu-đe 7). Kinh Thánh kêu gọi sự kiêng cử tính dục hoàn toàn bên ngoài hôn nhân và trước hôn nhân. Quan hệ tính dục trước hôn nhân là điều sai quấy giống như là ngoại tình và các hình thức tính dục phi đạo đức, vì họ liên quan tất cả về vấn đề tính dục với người họ không kết hôn.

Nếu sống chung có nghĩa là sống trong cùng một nhà, đó có lẽ là một vấn đề khác. Về cơ bản không có gì sai với một người đàn ông và một phụ nữ sống trong cùng một nhà, nếu không có gì vô đạo đức xảy ra. Tuy nhiên, vấn đề phát sinh trong đó vẫn còn có sự xuất hiện của sự vô đạo đức (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:22; Ê-phê-sô 5:3), và nó có thể là một sự cám dỗ rất lớn cho việc vô đạo đức. Kinh Thánh nói chúng ta chạy trốn điều vô đạo đức, đừng tự đặt chính mình vào sự cám dỗ liên tục để trở nên vô đạo đức (I Cô-rinh-tô 6:18). Tiếp theo là những biểu hiện bên ngoài. Một cặp đôi sống chung với nhau được xem là ngủ với nhau chính là bản chất của sự vật. Mặc dù sống trong cùng một nhà không có làm gì tội lỗi trong đó, nhưng điều đó có hình thức như tội lỗi. Kinh Thánh nói với chúng ta để tránh những hình thức của tội lỗi (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:22; Ê-phê-sô 5:3), phải tránh xa điều vô đạo đức, và không gây cho bất cứ ai vấp ngã hoặc bị phạm tội. Hậu quả là một nam và một nữ sống chung với nhau ngoài hôn nhân không làm cho danh Đức Chúa Trời được tôn kính.

English
Trở lại trang chủ tiếng Việt Nam
Sống chung trước hôn nhân có phải là sai không?