Lý thuyết về sáng tạo thông minh là gì?


Câu hỏi: Lý thuyết về sáng tạo thông minh là gì?

Trả lời:
Lý thuyết sáng tạo thông minh nói rằng lý do thông minh là cần thiết để giải thích sự phức tạp, các cấu trúc thông tin phong phú về sinh học và các nguyên nhân này do kinh nghiệm có thể nhận ra. Một số đặc điểm sinh học nào đó không tuân theo các tiêu chuẩn ngẫu nhiên của Darwin- giải thích may rủi, bởi vì chúng xuất hiện do được sáng tạo. Vì cớ sáng tạo một cách hợp lý đòi hỏi phải có một người sáng tạo thông minh, sự xuất hiện của sáng tạo được nêu ra là bằng chứng về một nhà sáng tạo. Có ba lập luận chính trong lý thuyết sáng tạo thông minh: 1) Tối giản phức tạp, 2) Chỉ rỏ phức tạp, và 3) Nguyên tắc loài người.

Tối giản phức tạp được định nghĩa là "... Một hệ thống duy nhất trong đó kết hợp một số phần tương tác hợp nhau nhất, mà chúng có đóng góp cho các chức năng cơ bản, từ nơi ấy loại bỏ bất kỳ những thành phần gây ra ảnh hưởng làm hệ thống đình trệ hoạt động." Đơn giản chỉ cần đặt cuộc sống bao gồm các thành phần gắn bó với nhau mà dựa vào nhau để được hữu ích. Đột biến ngẫu nhiên có thể lợi ích cho sự phát triển của một bộ phận mới, nhưng nó không thể ích lợi cho sự phát triển đồng thời nhiều thành phần cần thiết cho một hệ thống hoạt động. Ví dụ, mắt của con người rõ ràng là một hệ thống rất hữu ích. Nếu không có con ngươi, thần kinh thị giác, và vỏ não thị giác, một đột biến ngẫu nhiên không đầy đủ mắt thực sự sẽ là phản tác dụng cho sự tồn tại của một chủng loại và do đó sẽ được loại bỏ thông qua quá trình chọn lọc tự nhiên. Một mắt không phải là một hệ thống hữu ích, trừ khi tất cả các bộ phận có mặt và chức năng hoạt động đồng thời tương thích.

Chỉ rõ phức tạp là khái niệm kể từ khi các mẫu phức tạp quy định có thể được tìm thấy trong các sinh vật, một số hình thức hướng dẫn phải có ích lợi cho nguồn gốc của chúng. Lý luận của chỉ rõ phức tạp cho rằng không thể có các mẫu hình phức tạp được phát triển thông qua các quá trình ngẫu nhiên. Ví dụ, một căn phòng chứa đầy 100 con khỉ và 100 cái máy tính cuối cùng có thể sản xuất một vài từ, hoặc thậm chí một câu, nhưng nó sẽ không bao giờ sản xuất ra một vở kịch Shakespeare. Và thật là cuộc sống sinh học phức tạp hơn một vở kịch của Shakespeare nhiều?

Nguyên tắc loài người cho rằng thế giới và vũ trụ được "điều chỉnh" để cho phép sự sống trên trái đất. Nếu tỷ lệ của các nguyên tố trong không khí của trái đất bị thay đổi một chút, nhiều loài rất nhanh chóng sẽ không còn tồn tại. Nếu trái đất gần hoặc xa ra mặt trời một vài dặm, nhiều loài sẽ biến mất. Sự tồn tại và phát triển của sự sống trên trái đất biến đổi đòi hỏi rất nhiều để được hoàn hảo trong điều chỉnh mà nó sẽ không thể nào làm được đối với tất cả các biến đổi do đi xuyên qua các sự kiện ngẫu nhiên, hay các sự kiện không được điều phối.

Trong khi giả thuyết sáng tạo thông minh này không xác định nguồn gốc của trí thông minh (cho dù đó là Đức Chúa Trời hay một vật thể không xác định hoặc một điều nào khác), phần lớn các nhà lý thuyết sáng tạo thông minh là những người vô thần. Họ nhìn thấy sự xuất hiện của sáng tạo lan tràn khắp thế giới sinh học như là bằng chứng cho sự tồn tại của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, có một vài người vô thần không thể phủ nhận những bằng chứng mạnh mẽ sự sáng tạo, nhưng không sẵn sàng để chấp nhận một Đấng Tạo Hóa là Đức Chúa Trời. Họ có xu hướng giải thích các dữ liệu làm bằng chứng rằng trái đất là nơi ươm trồng của một chủng tộc cao cấp, sinh vật ngoài trái đất (người ngoài hành tinh). Tất nhiên, họ không gọi nguồn gốc của con người từ ngoài hành tinh, vì thế họ phải trở lại lập luận ban đầu mà không có câu trả lời đáng tin cậy.

Lý thuyết sáng tạo thông minh không phải là sáng tạo trong Kinh thánh. Có sự khác biệt quan trọng giữa hai vai trò. Những người theo sáng tạo Kinh Thánh bắt đầu với một kết luận rằng những điều ghi chép trong kinh thánh về sáng tạo là đáng tin cậy và chính xác, cuộc sống trên Trái đất được sáng tạo bởi một Đấng thông minh là Đức Chúa Trời. Sau đó họ tìm ra bằng chứng từ các lĩnh vực tự nhiên để hỗ trợ cho kết luận này. Những người theo thuyết sáng tạo thông minh, bắt đầu với thế giới tự nhiên và đi đến kết luận rằng sự sống trên trái đất được sáng tạo bởi một nhân tố thông minh. (Ai có thể làm được).

English
Trở lại trang chủ tiếng Việt Nam
Lý thuyết về sáng tạo thông minh là gì?