Nước lụt thời Nô-ê toàn cầu hay địa phương?


Câu hỏi: Nước lụt thời Nô-ê toàn cầu hay địa phương?

Trả lời:
Những đoạn Kinh Thánh liên quan đến nước lụt rõ ràng cho thấy rằng cơn đại hồng thủy diễn ra trên toàn cầu. Sáng thế ký 7:11 nói rằng " Các nguồn của vực lớn nổ ra, và các đập trên trời mở xuống." Sáng thế ký 1:6-7 và 2:6 cho chúng ta biết rằng môi trường trước khi lũ lụt khác nhau rất nhiều từ đó mà chúng ta có kinh nghiệm ngày nay. Dựa trên những điều này và những sự mô tả khác của Kinh Thánh, suy đoán hợp lý rằng vào một thời kỳ trái đất được bao phủ bởi một số loại vòm nước. Vòm này có thể là một vòm phun nước, hoặc nó có thể bao gồm những vòng tròn, phần nào giống như các vòng băng của sao Thổ. Điều này, kết hợp với một lớp nước ngầm dưới đất, được phun trào lên trên đất (Sáng thế ký 2:6) kết quả xảy ra một cơn đại hồng thủy toàn cầu.

Những câu Kinh Thánh rõ ràng nhất cho thấy mức độ ngập lụt được Sáng thế ký 7:19-23 ghi chép. Liên quan đến nước, " Nước càng dưng lên bội phần trên mặt đất, hết thảy những ngọn núi cao ở dưới trời đều bị ngập. Nước dưng lên mười lăm thước cao hơn, mấy ngọn núi đều ngập. Các xác thịt hành động trên mặt đất đều chết ngột, nào chim, nào súc vật, nào thú rừng, nào côn trùng, và mọi người. Các vật có sanh khí trong lỗ mũi, các vật ở trên đất liền đều chết hết. Mọi loài ở trên mặt đất đều bị hủy diệt, từ loài người cho đến loài thú, loài côn trùng, cùng loài chim trời, chỉ còn Nô-ê và các loài ở với người trong tàu mà thôi."

Trong đoạn văn trên, chúng ta không chỉ tìm thấy từ "Tất cả" được sử dụng nhiều lần, nhưng chúng ta cũng tìm thấy "Tất cả các vùng núi cao thuộc các tầng trời được che phủ toàn bộ", "Vùng nước dưng lên và bao phủ trên đỉnh những ngọn núi sâu hơn hai mươi bộ," và "Mọi loài sinh vật di chuyển trên mặt đất đều chết "Những mô tả này rõ ràng diễn tả về một trận lụt toàn thế giới bao phủ toàn thể trái đất. Ngoài ra, nếu lũ lụt chỉ ở địa phương, tại sao Đức Chúa Trời hướng dẫn Nô-ê xây dựng một con tàu thật lớn thay vì chỉ nói với Nô-ê di chuyển và giúp cho các động vật đi trốn? Và tại sao Ngài hướng dẫn Nô-ê xây dựng một chiếc tàu quá lớn để làm nhà ở cho tất cả các loại động vật khác nhau được tìm thấy trên trái đất? Nếu trận lụt không phải xảy ra toàn cầu, nơi đó không cần một con tàu quá lớn như vậy.

Phi-e-rơ cũng mô tả cơn nước lụt diễn ra trên toàn thế giới trong II Phi-e-rơ 3:6-7, ở đây ông viết, "Thế gian bấy giờ cũng bị hủy phá như vậy, là bị chìm đắm bởi nước lụt.

Nhưng trời đất thời bây giờ cũng là bởi lời ấy mà còn lại, và để dành cho lửa; lửa sẽ đốt nó đi trong ngày phán xét và hủy phá kẻ ác." Trong những câu này Phi-e-rơ so sánh sự phán xét toàn thế giới sắp đến với cơn đại hồng thủy trong thời của Nô-ê. Tình trạng thế giới tồn tại sau khi bị ngập lụt dưới nước. Hơn nữa, nhiều trước giả Thánh Kinh chấp nhận tính chất lịch sử của trận đại hồng thủy trên toàn thế giới (Ê-sai 54:9; I Phi-e-rơ 3:20, II Phi-e-rơ 2:5; Hê-bơ-rơ 11:7). Cuối cùng, Chúa Giê Su tin vào đại hồng thủy toàn thế giới và lấy nó làm tiêu biểu cho sự hủy diệt thế giới sắp tới khi Ngài trở lại (Ma-thi-ơ 24:37-39; Lu-ca 17:26-27).

Có nhiều bằng chứng ngoài Kinh Thánh cho thấy rằng một thảm họa trên toàn thế giới như là một trận đại hồng thủy toàn cầu. Có nhiều nghĩa địa hóa thạch rộng lớn tìm thấy trên mỗi lục địa và số lượng lớn các mỏ than mà có thể được phủ trùm nhanh chóng của số lượng khổng lồ các thực vật. Đại dương hóa thạch được tìm thấy trên những đỉnh núi vòng quanh thế giới. Nền văn hóa tất cả các nơi trên thế giới có một số câu chuyện cổ tích về đại hồng thủy. Tất cả các sự kiện này và nhiều sự kiện khác là bằng chứng của cơn đại hồng thủy toàn cầu.

English
Trở lại trang chủ tiếng Việt Nam
Nước lụt thời Nô-ê toàn cầu hay địa phương?