settings icon
share icon
Câu hỏi

Những thú vật nuôi có lên thiên đàng? Những thú vật nuôi có linh hồn không?

video
Trả lời


Trong Kinh Thánh không có chỗ nào nói những loài thú vật nuôi có linh hồn hay những loài thú vật cưng chiều sẽ lên thiên đàng. Mặc dù vậy chúng ta rút ra những qui luật tổng quát trong Kinh Thánh và đưa ra ánh sáng về chủ đề này. Lời Kinh Thánh tuyên bố cả hai con người (Sáng 2:7) và thú vật đều có hơi thở sự sống (Sáng 1:30; 6:17; 7:15,22). Sự khác biệt quan trọng nhất giữa con người và thú vật là con người được tạo dựng giống như hình ảnh của Đức Chúa Trời (Sáng 1:26-27) còn thú vật thì không. Điều này có nghĩa là con người giống như Đức Chúa Trời có khả năng tinh thần, với tâm trí, tình cảm và ý chí và có chiều hướng tiếp tục sau khi chết. Nếu những thú vật nuôi có linh hồn hay khuynh hướng phi vật chất nó phải là khác hơn và ít chất lượng hơn. Điều khác biệt này có lẽ làm cho linh hồn của loài thú vật không thể xuất ra sau khi chết.


Yếu tố khác để xem xét cho câu hỏi này là Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên các loài thú vật như một phần trong tiến trình sáng tạo của Ngài trong Sáng thế ký. Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên các loài thú vật và phán rằng chúng nó tốt lành (Sáng 1:25) Vì thế không có lý do nào trên vùng đất mới không có loài thú nuôi. Có một chỗ rõ ràng nhất là thú vật sống trong thời kỳ ngàn năm bình an (Ê-sai 11:6; 65:25). Có thể nói dứt khoát mặc dầu những thú vật này là những thú vật nuôi được cưng chiều trong lúc chúng ta sống trên đất. Chúng ta phải biết Đức Chúa Trời là Đấng ngay thẳng, khi chúng ta lên thiên đàng chúng ta sẽ thấy chính chúng ta hoàn toàn đồng ý với quyết định của Ngài trong vấn đề này.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Những thú vật nuôi có lên thiên đàng? Những thú vật nuôi có linh hồn không?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries